Sdílet
 

Ideální volba pro stavbu II. díl

Tepelně - izolační malty a omítky šetří náklady na vytápění.

Datum vydání: 26.07.2004 | autor:
Při návrhu novostaveb je nutné mimo jiné myslet nejen na vhodnost jednotlivých materiálů jako takových, ale i na vhodnost jejich kombinací. Například ve své podstatě velice kvalitní nosné obvodové zdivo z cihelných bloků nebo tvárnic můžeme z tepelně - technického hlediska znehodnotit použitím sice pevnostně kvalitní, avšak tepelné mosty vytvářející malty.

Tepelné mosty


Tepelné mosty jsou místa, kudy může tepelná energie snadněji projít přes překážku, tedy v případě staveb „utéci“ z objektu bez užitku. Tepelnými mosty uniká až několikanásobně větší množství energie než okolní, tepelně dobře izolovanou konstrukcí. Mimo úniků tepla na vnitřním povrchu konstrukce - v interiéru - dochází ke snížení povrchové teploty, což může mít za následek další nepříznivé jevy, zejména vznik plísně. To bývá u nových staveb podpořeno používáním moderních velmi těsných oken, díky jejichž nízké infiltraci stoupá relativní vlhkost vzduchu v obytných místnostech. A čím vyšší je relativní vlhkost, tím mohou menší závady v konstrukci při nižší povrchové teplotě způsobit kondenzaci vlhkosti a být příčinnou problémů s plísní. Nepříznivé účinky se neprojevují pouze v rozsahu omezeném geometrickou plochou tepelného mostu, ale zasahují i přilehlé konstrukce.

Malé, ale drahé

Protože tepelné mosty mívají zpravidla zanedbatelné rozměry ve srovnání s ostatními plochami, bývají často (neprávem) podceňovány a přehlíženy. Jejich procentuální zastoupení je sice malé, ale jejich následky včetně navazujících nákladů (v lepším případě „pouze“ ve formě trvale zvýšených nákladů na topení) mohou být velice nepříjemné a drahé. Řešení a zejména kvalitní řešení tepelných mostů není vždy jednoduché a bez komplikací, avšak (včasná) pozornost věnovaná tomuto problému se bezpochyby vyplatí.

Jak to napravit?

Schéma úniku tepla kolem okenního rámu
Schéma úniku tepla kolem okenního rámu
Jednou z možných cest, jak napravit závady v konstrukci stavby nebo celkově vylepšit stavbu a snížit její energetickou náročnost, je provedení dodatečné tepelné izolace. To je však vždy složitější a nákladnější, než provedení kvalitní tepelné izolace již při stavbě.

Místa, kde zcela běžně vznikají a nejsou řešeny tepelné mosty, jsou v osazeních okenních rámů. Okna mohou být osazena třeba i ve zdivu s výbornými tepelně technickými vlastnostmi a zdánlivě tedy bez problémů. Avšak tepelná izolace zdiva je dána do značné míry jeho tloušťkou.
Naproti tomu dnes běžně používaná okna, byť sebelépe řešená, mívají pouze několikacentimetrovou tloušťku rámu, která dělí vnitřní vytápěné prostředí od vnějšího (na rozdíl od dříve hojně používaných špaletových oken). A právě tento slabý rám umožňuje teplu „vytéci“ z interiéru po relativně krátké dráze kolem rámu materiálem zdiva, který si nedokáže bez dostatečného rozměru s tepelnou izolací poradit.

Všechny vyjmenované problémy je možno do větší či menší míry eliminovat použitím kvalitních tepelně izolačních maltových směsí, a to jak pro zdění, tak i pro omítky. Ve vyspělých evropských státech (Německo, Rakousko, Švédsko) je těmto materiálům již dlouhodobě věnována zasloužená pozornost.

Výhody jsou zřejmé:
  • tepelně izolační malta pro zdění zabraňuje vzniku tepelných mostů v  maltových spárách mezi cihelnými bloky nebo tvárnicemi a zvyšuje tepelný odpor zdiva až o 17% 
  • tepelně izolační omítka zvyšuje tepelný odpor zdiva, zejména, je-li použita jako vnější i vnitřní
  • tepelně izolační omítku lze využít i při provádění dodatečných tepelných izolací
  • tepelně izolační omítkou lze do jisté míry snížit tepelné ztráty v místě osazení okenního rámu (viz obr.).

BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ

Bezplatné stavební poradenství kdykoliv po dohodě

Cihlářský svaz Čech a Moravy - sekretariát
Nové Homole 61
370 01, České Budějovice
tel./fax: 387 250 609
mobil: 606651102


jirimatejka@volny.cz
http://www.cscm.cz
Vývoj tepelných malt a omítek proběhl již i v České republice. Na trhu jsou k dispozici nové materiály z tuzemských surovin, a to v cenách přijatelných i pro běžné stavebníky. Vypočítaná návratnost za vyšší cenu maltových směsí je při nižších nákladech na topení 4-8 let, což je vzhledem k předpokládané životnosti stavby doba velice příznivá.

Dnes každý kvalitní a zodpovědný výrobce doporučuje skladbu obvodového nosného zdiva v takovém provedení, aby vyhověla náročným požadavkům na tepelnou izolaci. Tato doporučení nejsou bezúčelná. Při neustále stoupajících nákladech na vytápění objektů se zvyšují i  požadavky na minimalizaci tepelných ztrát a na jejich úsporné řešení z hlediska spotřeb energie. Vzájemnou kombinací moderních cihelných bloků typu THERM a tepelně izolačních malt a omítek vytvoří velmi kvalitní jednovrstvé cihelné zdivo.
Má-li být stavba provedena kvalitně a ekonomicky, nelze již dnes provádět obvodové zdivo bez používání kvalitních tepelně izolačních zdících a omítkových směsí. Pouze málokterý dnešní stavebník je tak bohatý, aby mohl používat „levnou“ maltu typu 3 lopaty písku, lopata cementu a trochu vápna.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Ideální volba pro stavbu II. díl"

Buďte první a napište komentář k  "Ideální volba pro stavbu II. díl"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE