Češi se připravují na zimu

Podle Sdružení EPS ČR se v první polovině letošního roku spotřebovalo v meziročním srovnání o 5 % více pěnového polystyrenu. Konkrétně se jedná o 29 700 tun. Kromě příznivého růstu stavebnictví se na růstu spotřeby EPS podílejí i státní dotační programy, které podporují zateplení. Odborníci ze sdružení očekávají, že letošní spotřeba překročí počtvrté v historii hranici 60 000 tun, stejně jako v minulém roce. Dlouhodobě je Česko zemí, ve které je spotřeba pěnového polystyrenu jedna z nejvyšších v Evropě. Oblíbenost tohoto tepelného izolantu potvrzuje i aktuální průzkum Sdružení EPS ČR. Pro zateplování by ho zvolilo 64 % Čechů.

„Pěnový polystyren je oblíbený díky svým vlastnostem, jako je pevnost, lehkost, vysoká odolnost. Vedle toho má vynikající tepelně izolační vlastnosti. Jedná se o ekologický materiál, který mají Češi na prvním místě při zateplení fasád nebo plochých střech,“ říká Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR, a dodává: „Ve druhé polovině roku by se měly projevit i vyčerpané dotace z Nové zelené úsporám. Lidé již nyní zahajují zateplovací práce a v případě příznivého počasí lze očekávat, že dosáhneme rekordní spotřeby přes 62 000 tun.“

Česká republika se dlouhodobě drží v popředí spotřeby pěnového polystyrenu

V porovnání s ostatními zeměmi Evropy zaujímá Česká republika ve spotřebě pěnového polystyrenu na hlavu jedno z čelních míst před zeměmi, jako jsou Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Polsko, Slovensko. V absolutní spotřebě je na tom nejlépe Německo následované Polskem a velmi rychle rostoucím Tureckem. Jižní státy Evropy kromě Turecka zaznamenaly obecně pokles spotřeby pěnového polystyrenu.

Češi by zateplovali nejčastěji pěnovým polystyrenem

Podle aktuálního průzkumu AIRPOP Sdružení EPS ČR by v případě zateplení Češi volili nejčastěji pěnový polystyren (64%), menší počet pak minerální vatu (22%). „Češi se postupně učí šetřit na energiích a zjišťují, že zateplení jim přináší řadu výhod. Z izolačních materiálů je nejen díky dotacím nejvíc na vzestupu pěnový polystyren. 98% jeho obsahu tvoří vzduch, což činí materiál lehkým, ale zároveň pevným. Používá se pro zateplení jak bytových, tak i rodinných domů,“ uvádí Pavel Zemene. 

Zateplení přináší řadu výhod:

  • Zvyšuje tepelnou ochranu budovy, a tím snižuje spotřebu energie na vytápění.
  • Zlepšuje tepelnou pohodu ve vytápěném prostoru.
  • Snižuje možnost vzniku plísní na vnitřním povrchu obvodových stěn.
  • Přispívá k ochraně proti vnějšímu hluku.
  • Má pozitivní vliv na zdraví lidí, omezuje respirační onemocnění.
  • Snižuje teplotní dilatace stavebních konstrukcí a zamezuje degradaci stavebních konstrukcí vlivem povětrnosti, a tím prodlužuje jejich životnost.
  • Díky velmi nízké spotřebě tepla umožňuje provozovat úspornější otopné systémy, tedy i alternativní zdroje energie.
  • Zlepšuje estetický vzhled budovy a zvyšuje její hodnotu.
  • Snižuje emise skleníkových plynů z budov, a tím chrání životní prostředí.
  • Investice do zateplení je výhodná, její návratnost se díky rostoucím cenám energií stále zkracuje.

O průzkumu:

Průzkum Sdružení EPS ČR s názvem AIRPOP realizovala agentura IPSOS za pomocí Instant Research v červnu 2015. V on-line dotazníku odpovídalo 525 respondentů s reprezentativním zastoupením podle pohlaví, věku, regionu, velikosti bydliště a vzdělání.
Více informací naleznete na www.epscr.cz