Sdílet
 

Čištění komína může zachránit život

Datum vydání: 13.10.2010 | autor:

Pravidelné čištění a revize komínů jsou v českých domácnostech velmi podceňovány. Přitom zanedbanou údržbou komínů může dojít k újmám na majetku, ale také na lidských životech. Mnozí majitelé domů si ve snaze ušetřit pár stovek korun čistí komín sami. Odbornému zásahu a správné kontrole se to však nemůže vyrovnat. Jak často je nutné čistit a kontrolovat komín a kdy dělat jeho revizi? Jakým problémům se můžeme správnou péčí o komín vyhnout? 

Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Co je kontrola, čištění a revize spalinové cesty?

Kontrolu spalinové cesty by měla vždy posuzovat odborně způsobilá osoba, tedy držitel ŽL v oboru kominictví. Při kontrole by měl vždy posoudit bezpečné umístění kotle, materiál a konstrukční provedení spalinové cesty a její správné připojení ke spotřebiči. Dále by měl kominík zkontrolovat provozuschopnost komína, zda je k němu zajištěn volný a bezpečný přístup a zda jsou bezpečně odváděny spaliny všemi konstrukcemi budovy.

Čištění spalinové cesty by měl opět provádět zkušený kominík, který odstraní pevné usazeniny ve spalinové cestě a na lapači jisker a také vybere znečišťující části nahromaděné v komínovém průduchu nebo kondenzáty ze spalinové cesty.

Revizi spalinové cesty může provádět odborník v oboru kominictví, který je zároveň také revizním technikem. Revize se provádí před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína. Dále při změně paliva a před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv. Revize je také důležitá po komínovém požáru nebo při vzniku trhlin ve spalinové cestě.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Kominík (revizní technik) musí vždy vydat písemnou zprávu, kde budou uvedeny výsledky kontroly či revize a případné nedostatky. Pokud tyto nedostatky nejdou na místě odstranit a bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví nebo život majitele, musí tuto skutečnost kominík nahlásit v případě technických nedostatků na stavební úřad a v případě nedostatků v požární bezpečnosti na orgán státního požárního dozoru.

Jak často by se měl komín čistit a kontrolovat?

Momentálně je četnost čištění a kontrol komínů uvedena ve vyhlášce č. 111  roku 1981, která uvádí, že spotřebiče do 50  vyžadují kontrolu 2x ročně a u spotřebiče s vyšším výkonem až 4x ročně.

Tato vyhláška je však od 1.1. 2011 šena a podle nového nařízení je četnost kontrol výrazně pozměněna. Tedy u spotřebičů do 50  je doporučeno čištění kotlů na pevná paliva 3x ročně a plynových spotřebičů 1x ročně. Dále kontrola spalinové cesty a výběr tuhých znečištění a kondenzátů u obou typů kotlů 1x ročně. Spotřebiče s vyšším výkonem se u kotlů na tuhá paliva čistí i kontrolují 2x ročně a u kotlů na paliva plynná 1x ročně.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Jaké problémy může způsobit zanesený komín?

Průduch komína odvádějící spaliny od spotřebičů na tuhá paliva se při nepravidelném čištění může zaplnit sazemi a tuhými úsadami a spaliny pak nemohou volně odcházet a vrací se zpět do vnitřního prostoru. V tomto případě hrozí velké riziko otravy oxidem uhelnatým. Druhým problémem vzniklým nedostatečným čištěním komínového průduchu může být vznícení sazí. Vysokou teplotou vzniklou jejich hoření vznikne v komíně přetlak, jeho následné prasknutí a požár celého objektu.

Vyvložkované komíny u spotřebičů na plynná paliva také nejsou bez rizika a i zde může dojít k tvoření úsad ze spalin. Může zde vzniknout také koroze komínových vložek a tím dojít k ucpání průduchu komína v místě napojení kouřovodu do komínové vložky. I zde může dojít k nedostatečnému odvádění spalin a otravě oxidem uhelnatým.

Desatero pro požární bezpečí komínů
  • komín musí být pravidelně čištěn a kontrolován
  • komín i kouřovod by měl být udržován v bezvadném stavu
  • komín se závadou se nesmí používat
  • důležité je řádné zaústění kouřovodu do komínového tělesa
  • na půdě se v žádném případě nesmí skladovat hořlavé materiály těsně u komína
  • komín musí být dobře omítnut a bez trhlin
  • do komína v žádném případě nesmí zasahovat trámy
  • vymetací a vybírací dvířka musí být zajištěna proti vypadnutí
  • důležité je dodržovat návody a podmínky topení v jednotlivých spotřebičích stanovené výrobcem
  • za nezávadný stav komínů nese odpovědnost uživatel nebo vlastník objektu (to samé platí i pro elektroinstalace a instalace plynu), pokud tedy podepíšete nájemní smlouvu, přebíráte zodpovědnost z vlastníka objektu na sebe a v případě neštěstí budete škodu hradit vy, stejně tak se zodpovídat ve smyslu trestního práva
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Čištění komína může zachránit život"

Buďte první a napište komentář k  "Čištění komína může zachránit život"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE