Co nového v Jihočeském kraji V této rubrice se dozvíte informace týkající se rozvoje jihočeského regionu. Záměry kraje i představitelů měst a obcí v souvislosti s plánovanou výstavbou bytů či rodinných domů, informace o získávání nejrůznějších státních dotací a další.
Informujeme vás o dění ve vašem regionu.


Už dlouho se mluví o výstavbě dálnice D3 a rychlostní komunikace R4 z Prahy do Českých Budějovic. Při současném poskytování státní dotace by se ale obě komunikace stavěly ještě hodně dlouho. Naše generace by se ani jednoho dokončení stavby nedočkala. Proto je potřeba zapojit do výstavby D3 i R4 investory.

Zapojení soukromých investorů do akcí podporuje také Jihočeský kraj. Investoři by tak hodně pomohli s financováním stavby, která je pro kraj prioritou.

„Přestože je dálnice D3 a rychlostní komunikace R4 pro nás prioritou, stát její výstavbu neustále odkládá. Pokud si nepomůžeme sami, nelze očekávat, že bude v příštích letech hotová!“, tak to jsou slova jihočeského hejtmana Jana Zahradníka.
Kraj bude prosazovat zapojení finančních soukromých zdrojů do financování dálnice. Jde o systém spolupráce veřejného a soukromého sektoru, který je označován jako PPP – Public Private Partnership. V Evropské unii se jedná o běžný způsob podílení se na významných investičních akcích.

Důležitost dálnice z Prahy na jih Čech nezdůrazňují pouze představitelé kraje ale také zástupci jihočeských firem i radnic. Většina podnikatelů si nedovede představit svou budoucnost bez dálnice D3. Vidí ji jako klíčovou pro svou činnost.

Vybudování dálnice o délce 150 kilometrů představuje investici ve výši přibližně 40 miliard korun. Ve státním rozpočtu pro příští rok je ale přiděleno na tuto stavbu maximálně pouhých 600 miliónů korun. S financování dálnice prostřednictvím PPP by bylo možné začít možná už v příštím roce. Záleží to však na legislativních podmínkách, které stát pro vstup soukromého kapitálu připraví.
 • Jde o spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem.
 • Tato spolupráce představuje jakési smluvní ujednání mezi zástupci obou sektorů v oblasti zajištění určité veřejné služby nebo infrastruktury ze strany soukromého dodavatele.
 • PPP je dnes běžně praktikována nejen v zemích Evropské unie.
 • Projekty PPP se nejčastěji vyskytují v obecní infrastruktuře, utilitách (voda, odpady, kanalizace), v ubytovacích kapacitách a službách.
 • Smlouvy k PPP se vyznačují dlouhou dobou trvání, přičemž veřejný partner musí předem poskytnout dodavateli velice přesné specifikace služeb, které bude soukromý subjekt poskytovat konečným uživatelům během smluvního období.
 • Konečný uživatel v podobě veřejnosprávního orgánu nebo občanů pak obvykle platí pouze za poskytované služby a nikoliv za aktiva potřebná pro poskytování služeb.
 • U PPP se běžně předpokládá, že soukromý partner ponese zodpovědnost za výstavbu nových nebo přestavbu nynějších aktiv, která jsou po skončení smluvního vztahu často převedena na veřejný sektor.
 • Je-li projekt správně strukturován, přináší veřejnému sektoru i konečným uživatelům řadu výhod:
  • přenesení investičních rizik na soukromý kapitál
  ­• urychlení realizace projektů
  ­• snížení nákladů po celou dobu životnosti projektu
  ­• rozložení rizika a dále se jedná o vhodnou motivaci ke zvýšení výkonů.


Zdroj: Tisková zpráva Agentury Komunik, Nerudova 2123/51, 370 04 České Budějovice.

Do několika let vznikne na předměstí Tábora průmyslová zóna. Alespoň takový je plán představitelů města. Průmyslová zóna pomůže vytvořit řadu nových pracovních míst a přispěje k vyšší zaměstnanosti ve spádové oblasti. Podle studií by zóna mohla být naplněna v první etapě do roku 2007, ve druhé pak do roku 2010.

V současné době se připravuje projekt pro vybudování zóny v lokalitě Vožická. Cílem nyní je, připravit celý projekt tak, aby se mohl ucházet o grant z prostředků Evropské unie nebo státního rozpočtu. Dalším krokem bude za pomoci investičních dotačních prostředků připravit nevyužitou plochu na příchod našich i zahraničních investorů, případně umožnit rozvoj malého a středního podnikání na Táborsku.

Celkové náklady (projekt, stavební náklady, výkup pozemků, příprava, dokumentace, různé poplatky a právnické služby) se vyšplhají na nějakých 69 milionů korun. Navržená investice je samozřejmě v souladu s územně plánovací dokumentací města, strategickým rozvojovým plánem táborské aglomerace, Jihočeského kraje i regionu NUTS II Jihozápad.

Zdroj: tisková zpráva RERA a.s.