Co nového v Jihočeském kraji V této rubrice se dozvíte informace týkající se rozvoje jihočeského regionu. Záměry kraje i představitelů měst a obcí v souvislosti s plánovanou výstavbou bytů či rodinných domů, informace o získávání nejrůznějších státních dotací a další.
Informujeme vás o dění ve vašem regionu.


Na zachování a zlepšení stavu dosavadního bytového fondu poskytuje jihočeská metropole ze svého Fondu rozvoje bydlení každoročně půjčky. Peníze jsou určené na modernizaci a opravu obytných budov, které se nacházejí na území města. Zdrojem financí Fondu rozvoje bydlení jsou především splátky a úroky z půjček, které magistrát poskytl zájemcům v minulých letech a příděl 5% z ročních příjmů města z prodeje vlasních domů. O tyto půjčky je ze strany českobudějovických občanů velký zájem. Od roku 96 až do dnešního dne poskytlo město víc jak 700 půjček v celkové výši přesahující 190 milionů korun.

Už loni schválilo zastupitelstvo města pro půjčky nová pravidla a to na základě výsledků kontroly čerpání peněz a na základě dosavadních zkušeností. Tato nová pravidla zmenšila prostor pro případné poškození města jako věřitele a zároveň vyšla vstříc občanům s novými možnostmi čerpání půjčky:
  • Nově lze požádat o půjčku na připojení domu na technické sítě a na vybudování nového bytu ve stávajícím objektu i mimo půdní prostory včetně přístavby.
  • Městské zastupitelstvo také schválilo úpravy lhůt splatnosti a úrokové sazby tak, aby u účelů půjček preferovaných městem s nižší úrokovou sazbou 3% měl vlastník domu možnost zvolit si sám dobu splatnosti v rozmezí od 4 do 8 let. Toto se týká opravy střechy, izolace domu proti spodní vodě, vybudování nového bytu v rámci stávajícího objektu a odstraňování škod způsobených povodněmi.
  • Ostatní, tzv.doplňkové, účely – obnova fasády, zateplení do 500 tisíc korun na dům, modernizace jádra, modernizace topení, připojení domu na technické sítě – mají lhůtu splastnosti vždy 4 roky a úrokovou sazbu 5%. Půjčky je možné pochopitelně libovolně kombinovat.
  • Výhodný je také poměrně jednoduchý postup před podpisem smlouvy o půjčce.
  • Navíc občané neplatí žádné poplatky za zpracování žádosti (ty si zcela běžně účtují banky).
Až do loňského roku pokaždé požadavky obyvatel převyšovaly finanční možnosti města a rada tak byla nucena některé žádosti zamítnout. Nikdy ale nebyly zamítnuty žádosti týkající se půjčky na vybudování bytů v půdní vestavbě nebo nástavbě a na opravy střech.

V loňském roce byly poprvé schváleny žádosti všech 70 žadatelů a to v celkové výši 37,8 milionu korun. A bylo to bez jakéhokoli krácení.
Pro rok 2005 počítá město s poskytnutím půjčky ve výši zhruba 40 milionů korun. Žádosti o poskytnutí půjčky shromažďuje finanční odbor Magistrátu města v kanceláři č.317, kde si zájemci mohou vyzvednout příslušné formuláře. Uzávěrka žádostí bude 31. srpna tohoto roku. Pokud budete potřebovat bližší informace tak se obraťte na pí.Šůsovou – tel.: 386 801 202.

Zdroj: tisková zpráva Magistrátu města České Budějovice.
Během uplynulých čtyř let se díky půjčkám z Fondu rozvoje bydlení v jihočeské metropoli vybudovalo 234 nových podkrovních bytů a opraveno bylo 227 střech. U 72 domů mohla být díky půjčce provedena dodatečná izolace proti spodní vodě a u stejného počtu domů byla opravena fasáda. Zatepleno bylo 54 převážně panelových domů.