Co nového v Jihočeském kraji V této rubrice se dozvíte informace týkající se rozvoje regionu. Záměry kraje i představitelů měst a obcí v souvislosti s plánovanou výstavbou bytů či rodinných domů, informace o získávání nejrůznějších státních dotací a další.
Informujeme vás o dění ve vašem regionu.


O podporu z fondů Evropské unie je stále velký zájem. Kdo by také nechtěl zkusit štěstí a získat tak potřebné finance pro svůj projekt. Týká se to obcí, neziskových organizací, nejrůznějších institucí a podnikatelů, kteří se mohou ucházet o podporu a mohou své projekty podávat do několika operačních programů. Konkrétně jde o zaměření na cestovní ruch, infrastrukturu, zemědělství a venkov, regionální rozvoj nebo průmysl. Největší zájem je zatím o programy zaměřené na rozvoj cestovního ruchu a lidských zdrojů.

Projektům a žádostem o podporu z fondů EU ale mnohdy zájemci o dotace nevěnují dostatek času. Až příliš často se obracejí na poradenské firmy na poslední chvíli aniž by si uvědomovali, že tím ohrožují kvalitu svých projektů a následně i úspěšnost v programech EU.

Jak prozradila ředitelka jihočeské regionální agentury Pavla Koubová, na projektech je potřeba pracovat i několik týdnů. S tím ale někteří žadatelé nepočítají. „Například studii proveditelnosti, která bývá klíčovou součástí projektu i žádosti o dotaci, je možné kvalitně vypracovat za měsíc a déle. Někteří zájemci se ale na poradenské společnosti obracejí s žádostí o zpracování studie jen několik dní před ukončením vyhlášených programů. To ale bohužel není reálné.“, vysvětluje problém Pavla Koubová. Žadatelé o dotace se tak připravují vlastní vinou o možnost uspět v podpůrných programech EU.

Většina zájemců o podporu z programů Evropské unie zapomíná na ekonomickou stránku projektů. Na tu klade Evropská unie v současnosti opravdu velké nároky. Mnohem vyšší než u dřívějších programů, které byly určené kandidátským zemím. Už nejsme kandidáty a členy EU, takže i pro nás se podmínky hodně zpřísnily. Ekonomická stránka je opravdu klíčová pro úspěšnost celého projektu.
Počet žádostí o finanční podporu z Evropské unie, konkrétně z programů PHARE, je mnohem méně než tomu bylo v minulých letech. Podle odborníků je na vině špatné načasování při vyhlášení těchto podpůrných programů. Vše vyplývá z průběžného hodnocení účastí v programech EU Regionální rozvojové agentury jižních Čech RERA. Ta mimochodem označila postup českých ministerstev v této oblasti za nešťastný.

V čem je problém? V jednom jediném! Ministerstva se buď špatně dohodla, nebo to bylo úředníkům jedno, a vyhlásila souběžně několik podpůrných programů, díky kterým můžou obce, kraje, neziskové organizace a další subjekty čerpat dotace z Evropské unie. Nepomohly ani stížnosti agentur, které se přípravou projektů zabývají. Ty totiž už po vyhlášení programů upozorňovali na to, že žadatelé nemohou zvládnout přípravu a podání projektů ve stanoveném termínu. Programy se totiž příliš překrývají.

Odborníci se od samého začátku obávali toho, že české subjekty nebudou moci vyčerpat maximum financí z Evropské unie. Tyto obavy se pochopitelně potvrdily. Ve srovnání s uplynulými výzvami Společného fondu malých projektů programu PHARE CBC byl počet předložených žádostí v jižních Čechách mnohem nižší. O účast v  programu 2003 je oproti uplynulé výzvě jen poloviční zájem, v programu 2002 byl zájem dokonce pouze pětinový.

Pro představu:

Duben
  • koncem tohoto měsíce byl vyhlášen program PHARE CBC,
  • souběžně s ním bylo vyhlášeno několik Národních programů PHARE (zaměřených například na cestovní ruch, lidské zdroje, dopravní infrastrukturu, životní prostředí a další).
Květen
  • počátkem května vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvy pro Společný regionální operační program,
  • v polovině měsíce se přidalo Ministerstvo průmyslu a obchodu s programem na podporu podnikatelů,
  • za několik dní se připojilo s programem zaměřeným na rozvoj zemědělství Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí společně s Ministerstvem dopravy s programem na podporu dopravní infrastruktury.
Regionální a rozvojová agentura v polovině června informovala o počtu žádostí v rámci programu PHARE CBC:
• v programu 2002 přijali pracovníci této agentury 19 žádostí na dotace ve výši ani ne 5 milionů korun.
• Do programu 2003 bylo podáno 44 žádostí na podporu ve výši více než 11 milionů korun.
• Do minulé výzvy Společného fondu malých projektů PHARE CBC se přitom přihlásilo 90 žadatelů. Ti se ucházeli o dotace ve výši zhruba 30 milionů korun.

Hodnocení technické i finanční kvality všech předložených projektů teď finišuje. Odborná komise má seznam projektů doporučených k financování z programu odeslat na konci srpna. Během září pak bude zveřejněn seznam žadatelů a příjemců dotací, kteří byli úspěšní. Projekty které projdou se začnou u programu PHARE CBC 2002 realizovat od 1.října letošního roku a u PHARE CBC 2003 pak od 1.února roku příštího.

Zdroj: tisková zpráva Regionální a rozvojové agentury jižní Čechy (RERA).