Co nového v Jihočeském kraji V této rubrice se dozvíte informace týkající se rozvoje regionu. Záměry kraje i představitelů měst a obcí v souvislosti s plánovanou výstavbou bytů či rodinných domů, informace o získávání nejrůznějších státních dotací a další.
Informujeme vás o dění ve vašem regionu.


Velký zájem o investování v jihočeském kraji projevují už dlouhou dobu naši Rakouští sousedé. V posledních měsících se ale začínají o jihočeský region ve velkém zajímat také Němci. Ti se v současné době začínají obracet na jihočeské instituce s prosbou o pomoc i radu k jejich plánům vstoupit na český trh.

Například jihočeská Regionální rozvojová agentura (RERA) registruje v poslední době enormní zájem o investování v jižních Čechách. S potencionálními investory ze zahraničí je v kontaktu a snaží se poradit v co možná nejvhodnějším způsobu investování v regionu a snaží se také najít pro ně vhodná místa. Zájem zahraničních investorů o jižní Čechy stoupl hlavně v posledních měsících, tedy po vstupu Česka do Evropské unie. Jihočeský kraj má totiž velkou výhodu – tou je dobrá poloha v blízkosti hranic.

Jižní Čechy ale „nesedí“ a nečekají až si jich někdo všimne. Již zmíněná agentura RERA pravidelně prezentuje jihočeský region v zahraničí. Naposledy se taková akce konala na půdě Průmyslové a hospodářské komory v německém Pasově. Řeč byla o průmyslových zónách, orientačních cenách pozemků, o spolupráci s realitními kancelářemi i poradenskými firmami, o internetovém portálu pro zahraniční investory, činnosti v rámci následné péče i investory označované jako Aftercare. Hovořilo se ale také o možnosti jazykových kurzů češtiny. Tato prezentace v Pasově již přinesla očekávané první výsledky. S prosbou o pomoc se na RERU začali obracet první němečtí podnikatelé, kteří se akce zúčastnili a mají zájem vstoupit na jihočeský trh.
„Regionální managament jako cesta k udržitelnému rozvoji venkovských regionů“ - to je název projektu, který reaguje na program vyhlášený Ministerstvem pro místní rozvoj s názvem „Výzkum pro potřeby regionů“. Jeho tvůrcem je Středisko pro výzkum regionálního rozvoje Západočeské univerzity v Plzni. Právě tento projekt má teď podporu už tří krajů. Kromě Plzeňského a Karlovarského se nově připojil i Jihočeský.

Západočeská univerzita do projektu zapojila Vysokou školu evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích. Všichni studenti se společně prakticky zapojí v rámci svých seminárních a bakalářských prací do sběru dat.

Projekt má za úkol doslova zhojit bolestivé místo ve venkovských oblastech a mikroregionech, které citelně hospodářsky pokulhávají za většími aglomeracemi a nedovedou tak plně využít svůj potenciál. Projekt jim tak má dát jasnou odpověď na častou otázku starostů. Tou je – „Jak máme dosáhnout na granty a podpory?“!

Projekt má trvat do roku 2006, tedy ještě dva roky. Za tu dobu shromáždí studenti pro potřeby obcí, měst a mikroregionů co nejvíce důležitých poznatků o řízení regionálního rozvoje ze zemí Evropské unie a ve vybraných regionech je pak zkusí uplatnit.

Aby byl celý projekt úspěšný, tak je ale potřeba zapojit všechny subjekty, které v rámci regionu působí. To znamená kraj, obce, ale také podnikatele a neziskové organizace. Tvůrci projektu totiž zastávají názor, že na peníze z fondů EU mohou dosáhnout především ti, kteří spojí své síly.

Po sehnání všech důležitých dat a informací by se měl na úrovni regionu vytvořit „regionální managament“. Snahou ale není vytvořit další instituce. Nasbírané informace si mají všechny zúčastněné strany předávat na společných jednáních, v rámci workshopů. Permanentní činnosti (vyhledávání projektů, grantů atd.) by měl podle představy tvůrců projektu vykonávat například jen jeden zaměstnanec.

V zahraničí také běžně existuje kurz pro regionální managery. I s tím se počítá. Kurz budou v rámci celoživotního vzdělávání nabízet jak Západočeská univerzita tak českobudějovická Vysoká škola evropských a regionálních studií. Napomůžou tak společně zlepšit schopnost vyhledávání dat a pracovat s nimi či připravovat projekty.

Zdroj: tisková zpráva VŠERS, České Budějovice.