Co přinesou nové energetické štítky budov?

Novela původního zákona č. 406/2000 Sb. zásadně změní v několika příštích letech takzvané „energetické štítky.“ A v každém případě se dotkne realitního trhu, jelikož se předpokládá, že energetické úspory budov ovlivní hodnotu a tedy i tržní cenu každé nemovitosti. Které budovy musí být opatřeny průkazem energetické náročnosti (PENB) nyní a které od 1.1. 2013 a později? Jak se s PENB pracuje dnes v praxi? Zeptali jsme se Ing. Krejčího z ECČB (Energy Centre České Budějovice) a Hany Kovandové, ředitelky CENTURY21 STEJSKAL.

V článku z 21.9. 2012 jsme se zabývali novelou takzvaného "Zákona o energetických štítcích budov." Po stránce znění novely zákona je v podstatě jasno, jak ale bude fungovat získávání PENB (průkazu energetické náročnosti) a jeho grafické podoby (energetického štítku) v praxi a pro které budovy je PENB povinný už nyní?
Pane inženýre, pro jaké stavby je dnes Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) povinný?

V podstatě pro veškeré novostavby, ale i rekonstrukce budov s vyšší podlahovou plochou jak 1.000 m2 a také pro rekonstruované budovy, kdy je rekonstruováno (respektive zateplováno) více jak 25% jejich obálky. Stejně tak i v případě zásadní rekonstrukce otopných systémů budov. Dosud se PENB netýká rodinných a bytových domů v případě jejich prodeje a pronájmu, rekreačních objektů o ploše do 50 m2, budov určených pouze k dočasnému užívání a například kostelů a dalších objektů.


Co se změní od 1.1. 2013?

Zásadní změnou bude povinnost opatřit PENB při prodeji a pronájmu budov. PENB bude tedy nezbytný pro pronájem kanceláře, pro prodej administrativní budovy, ale právě i bytového domu s nájemními byty. Bytů a rodinných domů se bude PENB týkat v případě pronájmu až od 1.1. 2015.

Jak bude „tržní služba poskytování PENB“ fungovat od 1.1. 2013 v praxi?

V podstatě to ještě nevíme. Paradoxně totiž nejsou dosud vydány tiskem příslušné prováděcí vyhlášky k novele zákona. Vyhláškami bude zřejmě změněna i metodika výpočtu PENB, ale i grafická podoba energetického štítku. Již nyní však platí, že PENB musí být každých 10 let obnoven. Opět je ale otázkou, jak tuto skutečnost upraví nové prováděcí vyhlášky. Půjde o nový PENB, bude prodloužen? A pozor, pro mnohé objekty je PENB dosud pouhým „konstatováním skutečnosti,“ zavazujícím je pouze u veřejných budov. A dokud vlastník staršího rodinného domu nevstoupí se svou nemovitostí ani v budoucnosti na trh, PENB nepotřebuje.
No dobře, ale jak to bude třeba v případě dědictví či darování nemovitosti? Je to přece také změna vlastníka nemovitosti.

To opět ještě nevíme, prostě je třeba počkat na prováděcí vyhlášky. Logicky lze uvažovat, že je v takových případech PENB nepotřebný, ale jak to bude v praxi? Nevíme, čekáme.

Kolik za PENB zaplatíme?


Jelikož byly ceny stanoveny jako tržní a neexistují proto žádné úřední tabulky, můžeme jenom spekulovat. Z praxe je však vidět, že cena PENB běžného rodinného domu by neměla přesáhnout 4 až 5 tisíc korun a u bytového domu 20.000 korun. Dokonce je znám případ, kdy výrobce konkrétních broušených cihelných bloků poskytuje stavebníkům PENB zdarma, pokud budou zdít z jeho stavebního materiálu. Projektantům pak platí na své náklady za vydání PENB cca okolo 2.000 korun.

Zlidověl výraz „energetický štítek,“ dokonce se lidově hovoří o „zákonu o energetických štítcích budov.“ Co je energetický štítek oproti PENB (průkazu energetické náročnosti budovy)?


Výraz energetický štítek se běžně používá u spotřebičů energií, v případě budov je to však „grafické vyjádření průkazu jejich energetické náročnosti (PENB). Samotný PENB je technická zpráva, dokument, text, který má jako přílohu právě „energetický štítek.“
Od 1.1. 2013 Musí mít zajištěn PENB všechny nové budovy a budovy po přestavbách (včetně rodinných a bytových domů) a při prodeji jednotlivých bytů v bytových domech
Od 1.1. 2016PENB získají budovy s energeticky vztažnou plochou větší jak 1.500 m2

PENB bude povinný i při pronájmu budovy či její části (třeba bytu v bytovém domě, kanceláře, …) a při prodeji rodinného domu, PENB bude předkládán nejpozději v den podpisu kupní smlouvy
Od 1.1. 2017PENB získají budovy s energeticky vztažnou plochou větší jak 350 m2
Od 1.1. 2018PENB získají budovy s energeticky vztažnou plochou větší menší jak 350 m2

Všechny nové budovy, které budou užívané a vlastněné orgány veřejné správy, by navíc měly mít téměř nulovou spotřebu energie na vytápění

Postupné změny v PENB od 1.1. 2013
Předchozí dotazy byly směřovány na odborníka v problematice energií a energetických úspor budov, pro úplnost je však třeba znát i praktické zkušenosti realitního makléře. Ptáme se proto Hany Kovandové, ředitelky CENTURY21 STEJSKAL.

Hanko, poskytujete svým klientům PENB?


Nikoli, dosud se s požadavkem na PENB setkáváme jen výjimečně. Je to v případě prodeje nemovitostí nabízených konkrétními developery, ty jsou však PENB již opatřeny. Proto dosud nenabízíme našim klientům odpovídající službu.

Co však od 1.1. 2013?

Záleží na poptávce. Pokud se stane PENB standardem, budeme muset našim klientům zajišťovat i tuto službu. A pak budeme řešit i všechny související náležitosti, včetně uhrazení PENB.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com

Původní znění zákona najdete například ZDE.
Změny v zákoně najdete například ZDE.