EKOPANEL – poznejte nový stavební systém Rostoucí náklady výrobců, prodejců stavebních materiálů a montážních firem zákonitě vyvolávají poptávku stavebníků po levnější technologii a samozřejmě také po snížení montážních nákladů. Tomu odpovídá jak současná snaha o výrobu co nejuniverzálnějších stavebních prvků, tak i snaha o zjednodušení a zrychlení montážních prací při zachování přesnosti a kvality provedení. Tento trend vede ke stále většímu používání stavebních desek a panelů, které šetří náklady na materiál a čas potřebný k montáži.

Neméně významným faktorem, který s největší pravděpodobností nevratně udal trendy ve stavebnictví, jsou neustále rostoucí ceny paliv a energií, zejména pro vytápění. Této nepříznivé situaci lze přitom účinně čelit využitím materiálů, zaručujících nízkou energetickou náročnost. Současní stavebníci proto nehodnotí stavbu pouze z pohledu investičních nákladů výstavby, ale posuzuje ji také z hlediska tzv. budoucích provozních nákladů, tj. kolik bude bydlení v takovém objektu stát.

Přednosti ekopanelu:
 • jednoduché a rychlé montování (žádné speciální nosné konstrukce či speciální stroje, k montáži se užívá běžného spojovacího materiálu a nástrojů)
 • nezávislost na sezóně a podmínkách počasí
 • jednoduchá doprava
 • nízká tepelná vodivost (ČSN 72 7010)
 • nízká stupeň hořlavosti (ČSN 73 0862)
 • nadprůměrné akusticko- izolační vlastnosti (ČSN 73 0851)
 • vysoká požární odolnost (certifikát ą 080-010422)
 • široké architektonické možnosti
 • suchá montáž, nízká pracnost a vysoká rychlost zdění
Ekopanel je klasifikován jako zdravotně nezávadný a ekologický výrobek. Suroviny k jeho výrobě jsou získávány z přírodních, obnovitelných zdrojů. Ačkoliv v České republice byla výroba zahájena v roce 1999, ve světovém měřítku se jedná o zavedený výrobek s 60-letou tradicí a instalacemi ve více než 50 zemích.

Všestranné použití

Ekopanel je kompaktní výrobek na bázi přírodních vláken a stébelnin. Deska o šířce 1,2 m a tloušťce 6 cm je dlouhá od 1,2 do 3,2 metru, podle požadavků projektu a nebo stavebníka. Využijeme ho k montáži příček, podhledů a k opláštění dřevěných konstrukcí montovaných domů, a dále pak i netradičně jako ztracené bednění, mobilní příčky. Jednoduše tam, kde je to vhodné.

Ekopanel nalézá uplatnění od jednoduchých stavebních úprav a přístaveb až po aplikaci v rozsáhlých veřejných a průmyslových stavbách.
Mezi nejrozšířenější aplikace patří:
 • interiérové stabilní i mobilní příčky
 • řešení stropních podhledů a půdních vestaveb
 • vnější a vnitřní opláštění dřevěných skeletů pro přístavby nebo celé dřevostavby
 • vestavby v průmyslových objektech (např. kanceláře)
Práce s ekopanelem se podobá práci se dřevem, desku lze jednoduše formátovat a odpracovávat pomocí dostupného ručního nářadí, jako je ruční okružní pila, přímočará pila, vrtačka či drážkovací frézka.

Ekopanely se spojují pomocí šroubů a univerzálních sponek, odpadá nákup různých montážních prvků, konstrukcí a jiného povinného příslušenství. Vlastní instalace desky s plochou cca 3 m2 zabere řádově minuty.

Také akusticko - izolační a tepelně - izolační vlastnosti ekopanelu přinášejí úsporu finančních prostředků, zejména co se týče požadovaných hodnot tepelného odporu, akustického útlumu a požární odolnosti.
U mnohých jiných materiálů je často třeba přijmout dodatečná opatření, která zvyšují investiční náklady.

Požární odolnost
Ekopanel neobsahuje dostatek kyslíku na to, aby podporoval hoření. Od ostatních stavebních panelů se liší tím, že neobsahuje žádná další adhesiva, pryskyřice, alkoholy, terpentýny či jiné chemikálie uvolňující hořlavé výpary.

Pevné trvanlivé
Ekopanely mají dobré konstrukční vlastnosti a mohou být použity jako samonosné příčky nebo zdi až do výše 3 m (u vyšších příček nutno instalovat vodorovný překlad) dále šikminy, obklady stěn, podhledy, mobilní příčky atp.).

Odolnost proti poškození
S ekopanely se může běžně manipulovat a nejsou lehce poškoditelné při dopravě a manipulaci tak, jako sádrokarton.

Vynikající tepelně – izolační vlastnosti
Jednou z největších výhod ekopanelů jsou v porovnání s ostatními materiály vynikající tepelně - izolační vlastnosti.

Vysoká úroveň zvukově – izolačních vlastnosti
Výsledkem tloušťky a hustoty ekopanelů je také výborná zvuková izolace
Délka
Ekopanely jsou vyráběny v délce, kterou si objedná zákazník. Na zakázku je možno vyrobit ekopanely v délkách od 1 000 do 3 200 mm.

Šíře
Standardní šíře vyráběných ekopanelů je 1 200 mm.

Tloušťka
Standardní tloušťka vyráběných panelů je 58 mm (tolerance +2 -0,5 mm).

Hmotnost
Hmotnost standardního 58 mm silného ekopanelu je od 19,8 do 26,4 kg/m2. Hmotnost standardního panelu 2 500 x 1200 x 58 mm je cca 66 kg.

Hustota
Ekopanely jsou vyráběny s hustotou 379 kg/m3.

Tepelná vodivost
Standardní ekopanel tloušťky 58 mm nemá tepelnou vodivost větší než 0,102 W/mK a tepelný odpor R=0,56 m2/ kW

Činitel difúzního odporu
ě = 13,1

Zvuková pohltivost
Standardní ekopanel snižuje hladinu zvuku z jedné na druhou stranu v průměru 27 dB a to v širokém frekvenčním rozsahu. V případě poštukovaného ekopanelu snižuje o 30 dB v rozsahu 100 - 3 200 Hz.

Pevnost
Ekopanel bez deformace snese zatížení 981,3 MPa. Ekopanely mohou být použity jako samonosné příčky a externí zdi bez konstrukčních rámů. Napětí v tahu za ohybu 0,1603 MPa.

Dům se systémy «Stramit» je projektován podle norem přijatých v ČR. Prostorová pevnost domu bude zajištěna dřevenou kostrou, podélnými a příčnými nosnými stěnami ve spojení s pevnou podlahou a příčkami. Ekopanely «Stramit» mají standardní rozměry 2 500 x 1 200 x 58 mm.

Základní železobetonová konstrukce je projektována v souladu s hydrometeorologickými podmínkami staveniště. Instalace obvodové komunikace se provádí před položením základu (fundamentu).
ELIDAN s.r.o.
Poslat poptávku