Jak na praskliny v betonové podlaze

Častými příčinami vzniku trhlin jsou velmi různá tepelná vodivost a nasákavost dvou rozdílných materiálů (cement x sádra), pohyby podkladu (např. sedání), nedostatečná příprava podkladu či příliš tvrdá finální vrstva (nivelační stěrka, epoxidová stěrka, anhydrit, atd.) Jestliže neodstraníme byť sebemenší trhliny, naprogramovali jsme následné trvalé poškozeni stavební konstrukce – způsobené většinou bobtnáním nebo smršťováním betonového podkladu, které vzniká působením vlhkosti. 

Druhy trhlin

a) Statické trhliny, nezpůsobené pohybem konstrukce
b) Dynamické stabilizované trhliny, bez další následné neboli zbytkové deformace (pohybu)

Sanace prasklin prostředky společnosti REMMERS

1. Opravu statických prasklin provádíme následovně: Praskliny, pokud možno, rozšíříme („proškrábneme“), očistíme – nejlépe stlačeným vzduchem nebo strojním vysavačem, trhliny v celé délce dosyta vyplníme nízko viskózní 2 složkovou epoxidovou pryskyřicí EPOXY RISS FIX, pryskyřici na povrchu rozprostřeme do ztracena pomocí zednické lžíce nebo špachtle a následně plně zasypeme vysušeným křemičitým pískem zrnitosti 0,2 – 0,7 mm. Zhruba za 50 minut odstraníme nepřikotvený přebytečný křemičitý písek za pomoci smetáku nebo strojního vysavače.
2. Opravu dynamických prasklin provádíme následovně: Praskliny pokud možno rozšíříme, můžeme je v celé jejich délce proříznout vysokootáčkovou bruskou s řezacím kotoučem, v kolmém směru k jednotlivé trhlině učiníme drážky vysokootáčkovou bruskou s řezacím kotoučem (hloubka max. 2 cm a rozestup jednotlivých drážek 15 až 30 cm v závislosti na četnosti a charakteru prasklin v ploše), odstraníme veškeré volné částice a prach (nejlépe stlačeným vzduchem nebo strojním vysavačem), trhliny a příčné drážky v celé délce dosyta vyplníme nízko viskózní 2 složkovou epoxidovou pryskyřicí EPOXY RISS FIX, do drážek vložíme speciální „sešívací“ spony z ušlechtilé oceli (10 kusů je součástí každého setu Epoxy Riss Fix o velikosti balení 2,5 kg), pryskyřici vyteklou na povrch rozprostřeme do ztracena pomocí zednické lžíce nebo špachtle a následně zasypeme vysušeným křemičitým pískem zrnitosti 0,2 – 0,7 mm. Zhruba za 50 minut odstraníme nepřikotvený přebytečný křemičitý písek za pomoci smetáku nebo strojního vysavače.

Výhody setu EPOXY RISS FIX balení 2,5 kg

 • Jednoduché míchání složek.
 • Velmi nízká viskozita pryskyřice.
 • Pro stěny i podlahy.
 • Snadná zpracovatelnost.
 • Dobrá přilnavost k podkladu.
 • Pryskyřice tuhne již po 10 minutách.
 • Vytvrzuje i při + 3 °C. 
 • Následná aplikace dalších vrstev již za 60 minut.
 • Pro podklady se zbytkovou vlhkostí až 6%.

Obsah setu (balení)

 • 0,5 kg epoxidové pryskyřice v mísícím sáčku
 • 1,0 kg křemičitého písku pro zásyp
 • 10 ks ocelových sponek
 • 1 ks aplikační trysky
 • 1 pár ochranných rukavic
Autor: Radim Lovětínský