Jak položit přírodní kámen co nejlépe

V poslední době jsme svědky poměrně razantního návratu přírodního kamene, který je velmi pohledný a v podstatě věčný. Jeho použití je velmi široké, ale nejčastěji se můžeme setkat s pohledovou dlažbou. Firma Knauf proto připravila speciální řadu produktů, které použití přírodního kamene usnadňují. Jedná se především o materiály potřebné k samotné pokládce tohoto materiálu – tzv. systém drenážního uložení a také spárování. I tento materiál byl v rámci kampaně nových produktů představen v pořadu Rady ptáka Loskutáka.

Základ systému tvoří drenážní pokládková malta, která je označena jako Knauf GB 100, respektive 110. Jejím úkolem je zabezpečit jednak rovnoměrné uložení pokládané kamenné dlažby a přenos zatížení z jejího povrchu do podloží a jednak umožnit prostřednictvím volných spár vsáknutí srážkových vod. To vše nabízí uvedená malta Knauf GB 100, respektive 110, která je vyrobena na bázi cementu. Receptura  minerální směsi GB 100/110 obsahuje ovšem chemické složky, které propůjčují materiálu potřebné vlastnosti. Výsledným produktem je suchá směs, která je nabízena v balení po 40 kg. Zpracování je velmi jednoduché. Suchý materiál se smíchá s potřebným množstvím vody a ihned se zpracuje. Následně začne probíhat tzv. hydratační reakce a materiál začne vytvrzovat. Při této hydrataci vzniká kontrolované vnitřní pnutí, které vytvoří zhruba 20% vzduchových pórů. Tyto póry jednak slouží pro volný průchod srážkových vod a jednak umožňují absorbovat energii vznikající při velkých teplotních rozdílech. Z tohoto důvodu lze z přírodního kamene při použití pokládkových a spárovacích malt Knauf GB 100/110 vytvářet zpevněné plochy nejrůznějších geometrických tvarů a dekorací bez nutnosti další dilatace. Optimální síla vrstvy pokládkové malty je 7 cm. Při takovéto síle vrstvy proteče na 1 m2 za 1 hodinu cca 2200 litrů vody v případě použití materiálu Knauf GB 1002600 litrů v případě použití materiálu Knauf GB 110. Rozdíl těchto hodnot je dán pouze zrnitostí jmenovaných malt. Konkrétně GB 100 poskytuje zrnitost 0–4 mm, zatímco GB 110 má zrnitost 0–8 mm.
Pokládkou dlažby však stavební práce ještě nekončí. Je třeba provést spárování. Za tímto účelem nabízí Knauf jednosložkovou spárovací hmotu GB 230 a dvousložkovou spárovací hmotu GB 240.

Knauf GB 230 je jednosložková vodopropustná spárovací hmota. Materiál je dodáván v plastovém vědru. Vyznačuje se velmi jednoduchým zpracováním. Položená plocha se nejprve důkladně navlhčí a následně se zasype spárovací hmotou. Pomocí kokosového koštěte se hmota vmete do spár mezi kameny. Poté
se nechá 24 hodin schnout a je hotovo.

Knauf GB 240 je naopak dvousložková reakční vodopropustná spárovací hmota. Vytvrzení tohoto materiálu zajišťuje reakční pryskyřice. Spotřebitelské balení obsahuje tedy vlastní spárovací hmotu a tvrdidlo. Smícháním obsahu plniva s reakční pryskyřicí a následným přidáním 20% čisté vody vzniká výsledný produkt s konzistencí dětské krupice, který je možné ihned aplikovat. Jeho zpracování je podobné jako v předchozím případě. Na dokonale navlhčený povrch se rozprostře namíchaná hmota, která se do spár zapracuje pomocí gumové stěrky. Výsledný povrch se pak docílí pomocí kokosového koštěte. Takto zpracované spáry pracují na podobném principu jako u materiálu GB 230. Vzniká zde opět pnutí vytvářející volné póry, kterými pak proniká srážková voda a které jsou schopny pohlcovat dilatační napětí. Takto je zabezpečeno, že položená dlažba z přírodního kamene bude mít dlouhou životnost bez výskytu povrchových prasklin.

Autor: Antonín Bartík
KNAUF Praha, spol. s r.o. Poslat poptávku