Jak prodloužit životnost topného systému

Topný systém představuje nemalou investici do bydlení a vlastně se péče o něj týká snad každého z nás. Jak prodloužit životnost topného systému?

Vhodným okamžikem k prodloužení životnosti topného systému, je výměna kotle, můžeme však i prodloužit životnost stávajícího topení včetně stávajícího kotle. Samozřejmostí je v okamžiku výměny kotle či spouštění nového topného systému nutnost topný systém důkladně propláchnou, přičemž u stávajících topných systémů se doporučuje vyčistit topení odpovídající chemií. Myslet je však třeba i na kvalitu vody, kterou budeme topný systém napouštět. Někdy stačí upravit pH vody pomocí přípravku Cetamin F300 (v případě hliníku Cetamin F360), je-li však voda až příliš tvrdá, musíme topný systém napustit vodou změkčenou a upravenou, takzvaně demineralizovanou.
Demineralizace vody dosáhneme pomocí přenosné demineralizační jednotky AVDK 1000 Comfort. Jednotka je určena k řízené demineralizaci napouštěcí vody nejen pro topné, ale i chladící systémy. Tato jednotka však není určena pro permanentní instalaci. Kapacita jednotky je 1000 / 2300 l vody při vstupní tvrdosti 15° dH, jednotka umožňuje regeneraci demineralizační náplně, nastavení přesného poměru míchání demineralizované vody se surovou vodou, kontrolu vyčerpání demineralizační náplně a nastavení limitní elektrické vodivosti upravené vody. Maximální tlak při průtoku vody je 6 bar a maximální doporučený statický tlak vody je 2 bar.
Cetamín F300 a F360 jsou přípravky určené k inhibici koroze, vytváří v topném systému mikrofilmy, které brání kyslíku, aby se dostal na kovový povrch. Cetamín F300 je vhodný pro všechny kovové povrchy (bronz, cín, měď, mosaz, zinek, železo apod.), F360 chrání hliníkové povrchy a slitiny. Jde o nejúčinnější produkty ve své kategorii.

Cetamín se dávkuje tak, že po vyčištění systému je třeba nadávkovat do kotlové vody 2 láhve 500 ml na cca 200 l kotlové vody (závisí to na pH, může se lišit dle oblasti). Po 6 měsících je třeba systém vypustit a naplnit čistou vodou, do které se přidá příslušné množství Cetamínu. Cetamín se dávkuje přímo do vytápěcího okruhu a jeho dostatečné množství se zjistí lakmusovým papírkem - pH 9,0 až 9,5 dle vyobrazené barevné škály na etiketě produktu (testovací lakmusové papírky na stanovení pH Cetamínu je možné dokoupit samostatně). Doporučujeme kontrolu pH také na konci vytápěcí sezóny, protože dostatek Cetamínu F300 konzervuje celý vytápěcí systém.
Aby nám kotel dlouho vydržel, neměli bychom též zapomínat na instalaci magnetického filtru, standardní mechanický filtr dnes již nestačí, protože nezachytí částečky kovu rozpuštěné ve vodě. Zabráníme tak hromadění usazenin a kalů (malých částic písku, odpadu po svařování, neželezných kovových šupin, barevných částic, vápníku, směsí oxidů železa atd.). Pokud je této vodní směsi umožněno cirkulovat v systému, může dojít k opotřebení a předčasnému selhání čerpadla a ventilů, nebo se mohou usazovat a způsobují ucpání, čímž je narušována rovnováha systému. Vede to ke ztrátám účinnosti kotle a celého systému.
V případě, že jsme na vše při zprovozňováni zapomněli a nyní máme zapečený kotel, který se přehřívá, klepe a netopí, i v tomto případě existuje možnost celý systém chemicky vyčistit. Doporučuje se vyčistit samostatně topný systém a kotel chemickým přípravkem Ferrolin 8628 zároveň s instalací magnetického filtru. K propláchnutí systému a kotle použijeme proplachové zařízení COSMO. Po důkladném vyčištění, které může trvat v případě silného zanesení i celý den, pak následuje doporučený postup, jak bylo popsáno na začátku.
Čistící prostředek Ferrolin 8628 je kombinací anorganických a organických kyselin. Je vhodný též na galvanizované povrchy, dále na čištění potravinářských zařízení a výborně odstraňuje usazeniny vodního kamene a rzi. Používá se 2 až 10% roztok.

Vyčištěním topného systému ušetříme provozní náklady na vytápění a náklady na servis zdroje tepla (kotle či tepelného čerpadla). V případě velkého znečištění topného systému jej lze vyčistit chemickým roztokem, důkladně propláchnout a napustit viz výše.

Každé čištění musí být ukončeno funkční zkouškou.
Zdroj: www.phtrade.cz