Jak si vyrobit adventní věnec?

Křehká, duchovní oslava Kristova narození nemá skutečně vůbec nic společného se současným vánočním průmyslem, respektive obchodem. Tradice se v historii samozřejmě měnily, vyvíjely, ovšem rozjímavý a kajícný čas adventní nás spojuje již po staletí. A typickým symbolem Adventu je právě vlastnoručně vyrobený věnec se čtyřmi svíčkami, kdy necháme každou ze čtyř adventních nedělí hořet a vyhořet jednu ze svíček. Ovšem nejen to.

Adventní tradice

30. listopadu jsme slavili první adventní neděli a v mnoha rodinách byla ten den rozžehnuta první ze čtyř svíček symbolizujících světlo, očekávání třetího příchodu Krista, kdy již nemá na Zemi přijít jako něžné a bezbranné dítě, ale ve slávě - jako spravedlivý soudce. Čtyři adventní týdny jsou určené k meditacím, zamyšlení, zpytování svědomí, jelikož Vánoce jsou svátkem duchovním, nikoli konzumním. Adventu se proto též říká „malý půst.“ Po celý rok je v křesťanské tradici určen k půstu od masa připomínajícímu Kristovo ukřižování pátek, v Adventu však přibývá ještě středa. O Adventu (advent = příchod) si připomínáme příchod Páně – ten před dvěma tisíci lety a ten druhý – na konci časů. A Kristův příchod očekáváme trojím způsobem - včera, dnes a zítra, přičemž právě třetí rozměr Kristova příchodu se týká věcí budoucích. Třetí Kristův příchod má povahu návratu Krista v podobě spravedlivého soudce, který lidstvo definitivně rozdělí podle toho, jak kdo zacházel se svobodou, která mu byla darována.

Věnovat bychom též měli více času svým bližním. A jednou z vhodných příležitostí je právě společná výroba adventního věnce a jiné vánoční výzdoby. A z čeho? Nejlépe z přírodnin, které jsme si nasbírali a nebo ještě nasbíráme, jelikož počasí tomu letos náramně přeje, když opomineme nečekanou ledovku, která však udělala problémy především v dopravě a na odděleních chirurgie.

Adventní věnec se svíčkami a na dveře - bez svíček

Svíček může být na adventním věnci i více – podle zvyklostí a trendů, naše tradice však hovoří o čtyřech – jakožto symbolu 4 adventních nedělí. Svíce mohou být různě vysoké, různých barev, symetricky, nebo asymetricky rozmístěné. Zdobené věnce bez svíček, které jsou také nazývané věnci adventními, jsou používané k vyzdobení vchodových dveří. A původně byly i adventní věnce se svíčkami zavěšované na stuhách – od stropu, v současnosti však byla tato tradice nahrazena věnci, které klademe na svátečně upravený stůl. A dlužno též dodat, že Advent zahajuje v křesťanské symbolice nový liturgický rok. 

Na prvním místě je korpus

Vánoční – adventní věnec z chvojí nádherně provoní váš příbytek a navodí atmosféru Vánoc. A výroba tohoto věnce není vůbec složitá. Potřebovat budete korpus - nejlépe slaměný či upletený z ohebných větviček, které si snadno vyrobíte i sami, aniž byste je museli nakupovat (případně ale i polystyrenový a z dalších materiálů). Pokud se nechcete zabývat výrobou korpusu, snadno si jej pořídíte v zahradnictví a květinářství.

Na druhém místě je chvojí

Dále budete potřebovat čerstvé chvojí – větvičky naopadavých jehličnanů s jehlicemi, provázek, případně lepidlo či tavící pistoli, nůžky, ostré hroty k uchycení svíček (či jiný materiál) a materiál na dozdobení – nejlépe přírodního původu. Výroba adventního věnce z přírodnin symbolizuje naši spjatost s přírodou, ovšem doplnění věnce stuhou nejlépe v barvě či odstínu svíčky, není také od věci.

Při vytváření věnce bychom si měli vybrat barevný tón, ve kterém chceme věnec ladit. Proto se budeme řídit nejen dostupnými přírodninami, ale především vybranými svíčkami – samozřejmě v případě věnce adventního, nikoli toho na dveře.

Úžasně vypadá kombinace různého chvojí – smrku, jedle, borovice a celek vyzdvihne smrk stříbrný či jedle stříbrná. Větvičky chvojí přivazujeme ke korpusu tak, že jimi korpus nejprve omotáváme a nakonec necháváme některým větvičkám vyniknout. Pokud chcete, aby váš věnec pěkně voněl, přidejte silně aromatický jalovec a pokud máte doma malé děti, vyhněte se dozdobení věnce jedovatým jmelím.

Chvojí vrstvíme na korpus vždy pouze v jednom směru – podle směru hodinových ručiček či proti němu a přivazujeme je pevně provázkem či vázacím drátem. Provázek by neměl být výrazný, nejlépe je použít provázek zelený, případně tmavší, světlý z chvojí příliš vynikne. Navázáním chvojí získáme bohatou vazbu, kterou můžeme dozdobit, ovšem postačí i pouhé upevnění svíček, pokud si pohrajeme s aranžováním více druhů chvojí.

Poté připevníme svíčky či stuhu

Pokud jde o věnec na dveře, nejprve připevníme stuhu či provázek, za které jej pověsíme, až pak dozdobujeme. Na adventní věnec nejprve připevníme 4 svíčky a poté až jej dozdobíme.

Dozdobení adventního věnce

K dozdobení můžeme použít jakoukoli přírodninu či výrobek z ní. Například ze smrkové kůry si můžeme vyřezat ozdoby, stejně jako je můžeme vyrobit ze slámy či ohebných větviček. Hezky vypadá třeba i kůra březová, využijeme však i větvičky šípků s červenými plody, mahónii, šišky, suché trávy, ovšem i ozdoby z včelího vosku v různě vyřezávaných tvarech. Využít můžeme také kousky skořice, bukvice, kaštany, vlašské ořechy ve skořápce či ořechy lískové, jedlé kaštany, ale i krátké kousky větviček a zajímavé menší letorosty, nejčastěji přírodou a lidskou rukou opracované kousky kořenů stromů, případně i pěkné uschlé listy, které si drží tvar. Vhodnou výzdobou jsou však i domácí perníčky, které lze domalovat sladkým krémem, jenž rychle tuhne. Pěkně vypadají na adventním věnci i menší jablíčka, ovšem také sušená nakrájená kolečka jablek, pomerančů a citrónů. 
Tradičními barvami Adventu jsou fialová, zelená, růžová a červená, ovšem představivosti a vkusu se meze nekladou. Dozdobování adventního věnce je nejlepší provést pomocí tavné pistole – roztavený plast rychle tuhne a ozdobný materiál drží opravdu pevně. Kdybychom použili vteřinové lepidlo, mohlo by se stát, že některé (obzvláště umělé) materiály poškodí.

Dejte pozor na oheň, adventní věnec hoří rychle

Nezapomeňte na opatrnost při zapalování a hoření svíček. Zapálené svíce je třeba hlídat a pokud opouštíte byt, zhasněte je. Adventní věnce hoří velmi rychle a snadno od nich chytne další zařízení bytu a máme po Vánocích – v lepším případě. Svíčky navíc nechte raději vyhořet vždy jen do půlky.
Zdroj: www.ČESKÉSTAVBY.cz, www.shutterstock.com