Jak zateplit plochou střechu

Při rekonstrukcích (revitalizaci) především bytových panelových domů nastává největší výzva jménem „zateplení ploché střechy“. Jak tyto střechy zateplit a jaký materiál použít? Proč je nezbytné spádování těchto střech?

Vytvoření dodatečného spádu ploché střechy

Vodorovné konstrukce střech bytových domů nemají většinou vytvořené dostatečné spády, načež dochází ke špatnému odtoku dešťové vody. Tvoří se zde často kaluže a právě ty snižují životnost hydroizolací, obzvláště pak v zimě, kdy voda zamrzá. Klíčové je proto nejen střechu zateplit a účinně izolovat vůči vodě, ale také dodatečně vytvořit spád. A nabízí se jedno zajímavé řešení – je jím použití vrstvy lehkého betonu obsahujícího tepelný izolant, který zároveň přispěje k zateplení střechy.

Aplikace přímo na starou hydroizolaci

Další předností lehčeného betonu je, že jej lze aplikovat přímo na starou hydroizolaci, nemusíme ji tedy odstraňovat, čímž ušetříme. A pokud je tloušťka spádové vrstvy co se týká tepelně izolačních schopností nedostatečná, můžeme na ni aplikovat ještě vrstvu tepelné izolace (např. z  polystyrenových desek). Spádové polystyrenbetonové vrstvy navíc minimálně zatěžují konstrukce budov a vytváří dokonalý podklad pod hydroizolační vrstvu (případně pro dodatečný tepelný izolant).

Hydroizolace

Jako hydroizolaci lze použít asfaltové modifikované pásy, případně k tomu určené svařované PVC fólie. Hydroizolaci lze aplikovat přímo na spádovou vrstvu z lehkého betonu, což představuje ohromnou výhodu. Stejně jako pro domy bytové je toto řešení vhodné i pro ploché střechy domů rodinných a ploché střechy dalších typů budov. Hodí se také pro ploché střechy novostaveb.

Ekostyren = beton lehčený polystyrenem

Konkrétně materiál, kterým se můžete inspirovat, se jmenuje Ekostyren. Jde o speciálně upravenou drť pěnového polystyrenu, která je snadno mísitelná s vodou, cementem a pískem. Tento lehčený beton si snadno připravíme ručně, v míchačce nebo domíchávači. Pozor však, Ekostyren není určen jako nosný prvek, pouze jako prvek výplňový a tepelně izolační. Ovšem většina plochých střech bytových domů není uvažována jako pochozí.

Široké využití Ekostyrenu

Ekostyren má přitom mnohem širší využití. Můžeme jej aplikovat jako nenosnou izolaci a izolační výplň vodorovných i svislých konstrukcí, čili nejen plochých střech a jiných vodorovných ploch (stropů a podlah), ale též jako dodatečné zateplení svislých stěn, jako spádovou izolační vrstvu teras, balkónů a lodžií, ale též jako pružný podklad silnic, cest, tenisových dvorců a sportovních ploch, který se ukládá přímo na rostlý terén a jako izolaci venkovních rozvodů vody a kanalizace, též jako izolaci ražených a hloubených jam. Lze jej také použít jako suchý zásyp při dodatečné izolaci mezi nosnou stěnu a přizdívku, nebo při dodatečném zateplování konstrukcí krovů sedlových střech, kdy se do prostoru mezi střešní krytinu a podbití vysype vrstva Ekostyrenu v síle nosného trámu střešní konstrukce. Zajímavé je také vyplnění prostor kapes trámového stropu, ať už jako suchý zásyp nebo ekostyrenbetonem nejnižší objemové hmotnosti.

Přednosti Ekostyrenu

 • rychle tuhne (další vrstva za 24 hod.)
 • má až 30 x lepší tepelně izolační vlastnosti než beton
 • při tloušťce 5 cm sníží hladinu kročejového útlumu o 12 dB (500 kg/m3)
 • má dobré mechanické vlastnosti při malé objemové hmotnosti
 • dosahuje nehořlavosti stupeň A1 od 900 kg/m3, nesnadno hořlavý stupeň E do 700 kg/m3
 • je vysoce elastický, pohlcuje rázy, je netříštivý
 • odolává hlodavcům a plísním
 • je hygienicky nezávadný (vhodný pro interiéry)
 • přispívá k ekologičnosti staveb
 • je 12x lehčí než beton (200 až 900 kg/m3), při rekonstrukci není třeba zesilovat základy 
 • lze jej v konkrétních případech použít jako podkladní vrstvu pod nášlapnou vrstvu, řadí se tak mezi špičku ve své kategorii 
Zdroj: www.ekostyren.cz