Sdílet
 

Jak získat stavební povolení?

Datum vydání: 11.03.2008 | autor:
Milí stavaři, blíží se jaro a pro mnohé z vás budou sílící sluneční paprsky a delší den impulzem k zahájení plánované stavby či stavebních úprav. Jaro je nejen symbolem lásky a kvetoucí přírody, ale i všemožného hemžení kolem domů, chat a chalup. Mezi nimi se však bohužel prohání i neodmyslitelný úřední šiml. Jste na svou stavbu dobře připraveni?
Foto Šnopa, spol. s r.o.
Foto Šnopa, spol. s r.o.
Chcete-li se vyhnout problémům, je třeba mít zajištěné platné stavební povolení. Za vydání stavebního povolení se platí správní poplatek. Případy, kdy je stavební povolení nutné, ustanovuje platný stavební zákon. Právě v tuto dobu máte ještě dostatek času do něj alespoň nahlédnout a ještě lépe, poradit se s odborníkem.V některých případech pak postačí pouhé ohlášení stavebnímu úřadu (především u drobných staveb a úprav při zachování vzhledu stavby, podle §56 stavebního zákona). Při takových úpravách však také nesmíte zasahovat do nosných konstrukcí a nesmíte změnit způsob užití své stavby. Ohlásit stavbu stavebnímu úřadu je třeba v případě prací, jejichž realizace by mohla ovlivňovat vzhled stavby, požární bezpečnost či stabilitu stavby. Při ohlášení nepotřebujete výkresovou dokumentaci ani stavební dozor, je však pouze na stavebním úřadu, zda tak rozhodne. V ostatních případech kromě §56 stavebního zákona je stavební povolení nutné.

Co vše k získání stavebního povolení potřebujete? Výpis o vlastnictví nemovitosti z katastrálního úřadu, starý maximálně 3 měsíce, projektovou dokumentaci pro stavební povolení, vyjádření všech účastníků stavebního řízení (například sousedů, hasičského sboru, hygienika, odboru životního prostředí, odboru dopravy, plynáren, elektrorozvodného závodu, vodovodů a kanalizací, …) a vyplněnou žádost o vydání stavebního povolení, kterou obdržíte na stavebním úřadě a dnes již i na internetu.
Foto Šnopa, spol. s r.o.
Foto Šnopa, spol. s r.o.
Projektovou dokumentaci stanoví stavební zákon. Ta zahrnuje umístění stavby, stavební výkresy (řezy, půdorysy, pohledy) a výkresy domovních přípojek a vnitřních instalací (plyn, kanalizace, vodovod, elektroinstalace, vytápění, větrání). Projektovou dokumentaci pro stavební povolení musí vypracovat autorizovaný architekt, inženýr nebo technik. Ideální je využít při vyřizování stavební dokumentace odborný stavební dozor, jehož služby vám může zajistit i kompetentní stavební firma.

Zpracování individuálního projektu stavby pro získání stavebního povolení zabere zhruba měsíc. Typové projekty jsou pak výhodné cenově, často však podléhají pozdějším změnám a úpravám. Individuální projekt je proto výhodnější, jelikož odpovídá potřebám a představám stavitele. Byť bývá dvakrát až čtyřikrát dražší.

Také je nutné počítat s dobou potřebnou na vydání stavebního povolení. Většina úřadů má na veškerá vyjádření 30 dní a to i v případě, že by vám dokumentaci vrátili s jakoukoli výhradou a vy jste museli žádat znova. Minimální doba potřebná pro zajištění veškeré dokumentace a následné vyřízení stavebního povolení je čtyři měsíce, často však i víc. Proto pokud jste s vyřizováním potřebné dokumentace ještě nezačali, máte poslední šanci, chcete-li začít stavět v létě.
Foto Šnopa, spol. s r.o.
Foto Šnopa, spol. s r.o.
K návštěvě projektanta si připravte výpis a snímek z katastru nemovitostí, případně i fotografický snímek lokality, ve které bude stavba umístěna. Následně si projektant místo budoucí stavby obhlédne. Zjistěte stav a kapacitu stávajících inženýrských sítí, případné hranice ochranných pásem a také zjistěte, zda bude stavební povolení slučitelné s územním rozhodnutím. Promyslete si seznam místností a vůbec všech prostor, které chcete ve vaší stavbě realizovat, vyjděte i z vašich běžných praktických potřeb a potřeb celé vaší rodiny. Třeba i ze svých koníčků. Zásadním kritériem pak samozřejmě bude rozvětvenost vaší rodiny a váš dlouhodobý záměr. Čím větší je počet členů domácnosti, tím větší budete mít nároky na prostor. Důležitá je také vaše představa o ceně a dosaženém komfortu realizované stavby. Důležité je také vědět, že 5 až 10% ceny stavby padne na veškeré často administrativní služby s výstavbou spojené (projekty, dokumentace, inženýring, …).

Je možné, že projektant zjistí až na místě, že potřebujete ještě další dokumenty. Například hydrogeologický průzkum či posouzení radonového rizika a zaměření terénu.

Cena projektové dokumentace je vždy individuální a je daná technickou náročností vašeho projektu.
Šnopa, spol. s r.o.

Šnopa, spol. s r.o.

Praha, Svornosti 3, 150 00
Tel: 271 747 312
E-mail: snopa@snopa.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Šnopa, spol. s r.o.

Praha 5 Smíchov, Svornosti 3, 150 00
Tel: 271 747 312
Mobil: 777 290 581
E-mail: snopa@snopa.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Jak získat stavební povolení?"

Buďte první a napište komentář k  "Jak získat stavební povolení?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE