Sdílet
 

Jak změnit pojišťovnu u povinného ručení?

Platíte povinné ručení a nelíbí se Vám u současné pojišťovny. Nabízí konkurence lepší sazbu pojistného? Pojišťovnu můžete poměrně lehce změnit. Co všechno k tomu potřebujete a jak má vypadat výpověď?

Datum vydání: 04.01.2005 | autor:
Do roku 2000 měla na povinné ručení monopol Česká pojišťovna, a tak nebylo možné zákonné pojištění uzavřít u jiné instituce. Otevření trhu s povinným ručením po roce 2000 mělo za následek přechod tisíců klientů od České pojišťovny ke konkurenci, ale v podstatě až do minulého roku nemusel majitel vozu o další změně pojišťovny uvažovat. Nabídky většiny institucí se totiž v zásadě nelišily a cenový rozdíl v sazbách nebyl nijak výrazný.
Loni však již došlo k výraznějším rozdílům. Pojišťovny začaly klást velký důraz na region odkud majitel vozu pochází. Přestal tak být zohledňován pouze systém bonus / malus (viz dále), ale svoji roli při stanovení výše pojistného začala hrát i velikost města respektive řidičův region. Navíc z důvodu vstupu do EU a harmonizaci zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla došlo k navýšení pojistných limitů na 18 mil. Kč (škoda na majetku) a 35 mil. Kč (škoda na zdraví). V současnoti tak máte na výběr z mnoha nabídek pojišťoven a rozhodnutí, do jakých rukou svěříte své auto je jen na vás.

Co je to povinné ručení?

Povinné ručení je pojištění, které je povinen sjednat vlastník motorového vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Povinné ručení se nevztahuje na škodu vzniklou na vozidle vlastníka jeho zaviněním. Pro krytí těchto škod se používá havarijní pojištění.

Můžu změnit pojišťovnu?

Každý vlastník vozidla, který má sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla může zdarma změnit pojišťovnu. Důvodem může být jakákoli příčina – nespokojenost se službami, výše pojistného, málo poboček, špatné jednání nebo třeba škodný průběh. O pojistných smlouvách, jejich uzavření nebo vypovězení, pojednává občanský zákoník (č. 40/1964 Sb.).

Kdy se změna vyplatí?

Pokud nebudeme brát v potaz důvody jako je nespokojenost se službami nebo jednáním pojišťovny, vyplatí se změna v případě škodného průběhu. Pojišťovny totiž používají systém bonus / malus (kromě České podnikatelské pojišťovny), a tak pokud bouráte, bude Vám přiznán malus, který většinou znamená až 25% zvýšení pojistného v dalším roce. Na českém pojistném trhu se tak začal používat termín „malusová turistika“, protože pokud vypovíte smlouvu, není u nové pojišťovny malus započítán. I když má nová pojišťovna teoreticky možnost vyžádat si informace o klientovi (bourajícím řidiči) od předchozí instituce, většinou se tak neděje. Česká kancelář pojistitelů stále mluví o nutnosti vytvořit registr řidičů, kde by se všechny nešvary zaznamenaly. Snad do dvou let by měl registr začít fungovat.

Smlouva

Více informací najdete v článku Podrobný přehled povinného ručení v roce 2005
Pojistná smlouva se u většiny pojišťoven uzavírá na dobu neurčitou s pojistným obdobím jednoho roku, případně šesti nebo tří měsíců (některé pojišťovny nabízejí uzavření smlouvy i na jiné pojistné období či dobu určitou). Právě pojistné období je při výpovědi smlouvy nejdůležitější. Odejít od pojišťovny (tzn. podat výpověď smlouvy) můžete pouze s koncem pojistného období (viz dále).

Jak vypovědět smlouvu

Pokud chcete vypovědět smlouvu o povinném ručení, musíte písemnou výpověď doručit do pojišťovny 6 týdnů před koncem pojistného období. Stejná lhůta se vztahuje i na případ, když je pojistným obdobím doba kratší než jeden rok (např. půl roku).
Jestliže je pojistným obdobím 1 rok, ale povinné ručení platíte čtvrtletně nebo pololetně, musíte výpověď pojišťovně doručit 6 týdnů před další platbou pojistného. Výpověď je možné podat pouze písemně, jiný způsob (např. telefonicky nebo e-mailem) pojišťovny neakceptují.

Pokud jste ve lhůtě 6 týdnů nestihli podat výpověď, existuje ještě jedna možnost na změnu pojišťovny. Vypovědět smlouvu o povinném ručení lze také v případě, že pojistitel upraví výši pojistného (děje se tak jednou ročně) a pojistník s touto úpravou nesouhlasí. Taková výpověď musí být doručena písemně do 1 měsíce od doručení sdělení o úpravě pojistného.

Podle občanského zákoníku lze též dohodnout, že pojištění může vypovědět každý z účastníků do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní lhůta je osmidenní, jejím uplynutím pojištění zanikne.

Na co nezapomenout

Více informací najdete v článku Podrobný přehled povinného ručení v roce 2005
Spolu s výpovědí požádejte pojišťovnu o potvrzení bezškodného průběhu. Toto potvrzení předložíte v nové pojišťovně a na jeho základě Vám bude přiznán bonus (= sleva z pojistného). Pokud jste během pojistného období bourali, samozřejmě o žádné potvrzení nežádáte.

Pozor! Pokud je smlouva o povinném ručení vypovězena z důvodu neplacení pojistného, nemá klient nárok na uznání bezškodného průběhu. Klient sice může změnit pojišťovnu, ale připraví se o slevu na základě přiznání bonusu.

Jak postupovat - shrnutí
 1. Podat výpověď u stávající pojišťovny - nutno minimálně 6 týdnů před koncem pojistného období.
 2. V případě, že nestihnete podat výpověď v termínu 6 týdnů před koncem pojistného období, uplatněte výpověď z důvodu nedodržení cenového ujednání při uzavírání smlouvy.
 3. Společně s výpovědí požádat písemně i o bezeškodný průběh v pojistném období.
 4. Při ukončení pojištění je vždy nutné vrátit pojistiteli doklad o pojištění a zelenou kartu.
 5. Uzavřít smlouvu u jiné pojišťovny.


Je-li počátek povinného ručení např. 1. 7. 2004, je možno smlouvu vypovědět k 30. 6. 2005, výpověď musí být doručena nejpozději 19. 5. 2005. Výpovědní lhůta je osmidenní.

Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:

  Další články

 • Dva scénáře vývoje hypotéčního trhu

  Je za námi více než třetina letošního roku a je tedy vhodný moment upřesnit odhad vývoje financování bydlení v tomto roce. Na financování bydlení bude bankami a stavebními spořitelnami letos půjčeno více než 140 miliard Kč.

 • Pozitivní efekty ekonomické recesePozitivní efekty ekonomické recese

  Ekonomická recese má i své pozitivní efekty. Banky zvyšují zájem o financování bydlení a roste tlak na kvalitu finančního poradenství. Doslova s příchodem velikonoc začaly banky dávat najevo svůj zájem o prodej hypoték.

 • Nové pojistné produkty od Wüstenrot

  Máte obavy z neschopnosti vyrovnat se finančně s následky nemoci, úrazu, jimi způsobených trvalých následků či smrti? Obáváte se nízkých příjmů ve stáří i zajištění své rodiny v případě vašeho úmrtí? Kdo dnes není…

Diskuze na téma "Jak změnit pojišťovnu u povinného ručení?"

Buďte první a napište komentář k  "Jak změnit pojišťovnu u povinného ručení?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE