Je nejvyšší čas vyřídit stavební povolení

Před zahájením stavby nebo zásadní rekonstrukcí musíme vyřídit poměrně rozsáhlou agendu. Vyřízení všech náležitostí stojí mnohdy mnoho úsilí, času a nervů. Je třeba zjistit, do které kategorie stavba, kterou provádíme, patří. K některým drobnějším stavbám a úpravám nepotřebujeme žádné povolení. Některé stavby a úpravy podléhají ohlášení, u rozsáhlejších staveb je však nutné stavební povolení. Pokud na stavbu budeme potřebovat stavební povolení, musíme se snažit vyřídit administrativní záležitosti co nejdříve. O to víc pokud žádáme o úvěr.

Vlastnictví nemovitosti

Je třeba předložit výpis o vlastnictví nemovitosti, jehož se stavební povolení týká. Výpis nesmí být starší než 3 měsíce. Tento výpis získáme na libovolném katastrálním úřadě.

Projektová dokumentace

Jak stanoví stavební zákon, musíme předložit projektovou dokumentaci. Vypracování projektové dokumentace je záležitostí architekta či technika. Realizace stavby podle projektové dokumentace pak spadá do kompetence odborného stavebního dozoru.
Je výhodnější zhotovení vlastního projektu než zakoupení typového. V druhém případě se sice může jednat o projekt až čtyřikrát levnější, ale později dochází k mnoha úpravám a změnám (inženýrské sítě, pozemek atd.), které stojí mnoho času a starostí.

Vyjádření účastníků stavebního řízení

Jednou ze součástí žádosti o vydání stavebního povolení by mělo být vyjádření všech zúčastněných stran, kterých se stavební řízení týká.

Mohou to být:

  • sousedé
  • odbor dopravy
  • odbor životního prostředí
  • hygienik
  • plynárny
  • elektrárny
  • a další

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost získáme buď na libovolném stavebním úřadě nebo v elektronické podobě na internetu. Při podání žádosti zaplatíme administrativní poplatek, který je úměrný druhu úkonu, na který stavební povolení žádáme.
Na vyřízení má stavební úřad lhůtu 30 dní. Všechny podklady, které jsou součástí žádosti o stavební povolení, však můžeme dávat dohromady několik měsíců, někdy i půl roku nebo i více.
A nakonec musíme počítat, že náklady spojené s vyřízením veškeré administrativy včetně projektové dokumentace mohou dosahovat až statisíců korun. Záleží na typu a rozsahu stavby či stavebních úprav starší nemovitosti.