Kam zase s tím odpadem ? V případě České republiky končí většina odpadu z kuchyní na skládkách. Přitom by se dal přeměnit na humus a použít jako kvalitní přírodní hnojivo. Stačí k tomu jediné, naučit se lépe hospodařit a hlavně třídit odpad!

Ochrana životního prostředí v České republice stále zaostává. V porovnání s průmyslově vyspělými západoevropskými státy má naše republika co dohánět.
Problematice odpadového hospodářství je zde věnována stále malá pozornost.

Jedním z problémů v naší republice je bioodpad, tedy přírodní odpad, který produkuje každá domácnost respektive kuchyně. Bioodpad se u nás nijak nevyužívá, jednoduše končí v popelnicích s dalším odpadem a pak je hromadně odvážen na skládky.

V Česku je v současné době 844 registrovaných skládek jejichž kapacita je už ze 70% vyčerpaná. Dál tu máme nespočet divokých 'černých skládek'. A tak se odpad hromadí a hromadí. Přitom by stačilo, aby se domácnosti naučily odpad třídit. Ulevilo by se tak životnímu prostředí, přírodě by naopak bioodpad velice prospěl. Bohužel u nás není zavedena velmi progresivní technologie třídění komunálního odpadu obyvatelstvem. Chybí zde také ekologické poradny, které jsou ve vyspělých státech samozřejmostí.

Kam tedy s bioodpadem?

V Holandsku a Německu od roku 91 probíhá akce nazvaná „Kompostéry“. Je to jednoduché, stát podporuje občany v provádění vlastního kompostování.
Ve stručnosti. Kompostér je zvláštní nádoba, kam je vkládán organický odpad z domácností a ten se mění v plnohodnotný humus. A jak jistě dobře víte, humus se používá ke zlepšení kvality půdy v zahradách, zahrádkách a parcích.
Kompostováním v kompostéru racionálně zužitkujeme odpad z domácnosti, snížíme tak i náklad na odvoz domovního odpadu (pro českého občana velice důležitá informace) a v neposlední řadě významně pomůžeme řešit problematiku hospodaření s odpadem. Občané z Holandska a Německa mají tu výhodu, že mají podporu státu. Ten poskytuje výraznou dotaci domácnostem při pořizování kompostérů.

Abyste si udělali konkrétnější obrázek. Jedna domácnost vyprodukuje za týden asi 6 kilogramů organického odpadu, to za rok činí 310 kilogramů. Zahraniční statistiky uvádějí dokonce 450 kilogramů pro jednu domácnost za rok. Pokud se pro kompostéry rozhodne 100 tisíc domácností, zužitkuje se ročně 31 tisíc tun odpadu, to vše samozřejmě bez vnějšího působení energie.
Tak co, už věříte, že vám tento způsob pomůže ušetřit?
Kompostér je speciální nádoba, která je vyrobena z recyklovatelného plastu. Obsah kompostéru je 120 až 650 litrů. Kompostér je opatřen víkem, bočními dvířky (to na vyjímání kompostu) a otvoru pro regulaci přístupu vzduchu. Kompostér by neměl mít dno. To totiž brání přímému styku s půdou a tím pádem se do kompostu nemohou dostat například červi, kteří při procesu vytváření plnohodnotného humusu odvádějí důležitou práci. Kompostéry se vyrábějí ve dvou barvách černé nebo zelené. To proto, aby nenarušovaly okolí.

Do kompostérů se ukládá organický odpad, který postupně zahnívá a tlením se mění v humus. Tlení probíhá také v zimním období i přesto, že je teplo omezené. Teplo v kompostéru je rozděleno rovnoměrně. Kompostér umožňuje jen nepatrné prosakování vody, průběh tlení je tak výrazně zkrácen. Díky kompostéru ušetříte místo potřebné pro kompostování, navíc kompost je dobře schovaný – vaši zahrádku tak nehyzdí žádná nevzhledná hromada humusu a další velká výhoda- nevábí dotěrný hmyz.

Kompostér je dobré umístit na rovnou plochu do polostínu vždy na volnou půdu, aby se případná přebytečná vlhkost mohla lehce vsáknout do půdy. Ke kompostování se hodí vše „co zahrada dá“. To znamená zelená hmota ze zahrádky či parku jako je posekaná tráva, odkvetlé části květin, zbytky zeleniny, ovoce, spadané listí a různé plevele (mimo pýr a plevel, která dozrává do semen).
Do kompostéru se dává také organický odpad z domácnosti. Pokud máte k dispozici drtičku odpadů pak můžete přidat i větve. V tomto případě je ale potřeba přidávat do kompostu zelenou hmotu nebo trochu navlhčit. Jestliže drtičku nemáte, stačí delší a silnější části větví rozlámat na menší kousky.

Hmotu ke kompostování volně sypeme, nikdy se nemačká ani nemíchá a nepřehazuje. Kompost se postupně tvoří vespod kompostéru. Občas je dobré tvorbu kompostu zkontrolovat, k tomu slouží spodní dvířka. Pokud je příliš suchý, je ho třeba prolít (stačí 1-2 kbelíky vody). Pro urychlení rozkladu je možné přidat i speciální přípravky určené pro kompostování. Podle zvážení můžete kompost prosypat i trochou vápna.
Jestliže dáváte do kompostéru ve většině případů zelenou hmotu, pak je potřeba mírné prosypání zeminou (případně můžete přidávat proložky nebo na menší kousky natrhané obaly od vajec). Skořápky od vajec se musí nejdříve rozdrtit. Do kompostéru můžete dávat i rostliny s kořeny. V tomto případě už zeminu nepřidávejte. Stačí to, co se udrží na kořenech rostlin.

Kompostér je vybaven také ventilem na horním víku. Ten se nechává v letním období otevřený, aby obsah kompostéru mohl větrat. V zimním období se pak ventil zavře. Teplota v kompostéru se v létě pohybuje mezi 50ti až 70ti °C. Proces tlení probíhá hlavně v letních měsících. V mírném rozsahu pokračuje ale i v zimě, proto je i v tomto studeném období možné do kompostéru přidávat organický odpad. Za optimálních podmínek a bez použití urychlovače můžete po 9-12 týdnech bočními dvířky kompost odebrat a použít.
Co do kompostu patří:
 • ovocný a zeleninový odpad
 • kávové i čajové zbytky
 • slupky, kůra z citrusových plodů
 • novinový papír, hnědá lepenka
 • skořápky z vajec
 • trus malých zvířat
 • květiny
 • drnové řezy (v malém množství)
 • nalámaný zahradní odpad
 • dřevitá vlna, třísky, piliny
Co do kompostu nepatří:
 • kosti a odpadky z masa
 • mléčné produkty (například zbytky sýrů)
 • tuk, majonézy, omáčky
 • popel z cigaret a nedopalky
 • obsah pytlíků z vysavače prachu
 • časopisy
 • oddenková plevel
 • popel z uhlí
 • kov, plasty, sklo, keramika atd.


Zdroj: Podklady poskytla firma Jelínek Trading spol. s r.o., Vrbno pod Pradědem, www.jelinek-trading.cz.