Katalog požárních konstrukcí Knauf 2018

Nejlepší ochranou proti požáru je použití stavebních prvků protipožární ochrany. Knauf nabízí kvalitní a účinné produkty či systémy, které chrání konstrukce před působením požáru, nebo jeho rozšířením. Tyto produkty a systémy nesou značku Knauf FIREWIN

Rozsah použití konstrukcí Knauf FIREWIN v požární ochraně se neustále rozšiřuje, takže i letošní aktualizovaný Katalog požárních konstrukcí Knauf 2018 přináší řadu novinek v konstrukčních řešeních pro pasivní ochranu stavebních konstrukcí před požárem.

Katalog je ke stažení ZDE 

U nového katalogu požárně odolných konstrukcí Knauf 2018 by vám tedy nemělo uniknout následující:

 1. Hned úvodní stránka obsahuje nové logo Knauf Firewin pod kterým se nyní i v budoucnu bude objevovat nabídka požárních konstrukcí Knauf. 
 2. Jednotlivé listy podhledů jsou nově a věříme výrazně přehledněji členěny – na levé straně vždy najdete vzdálenosti závěsů a hlavních profilů v závislosti na hmotnosti podhledu a konstrukční specifika, na pravé potom požární odolnosti a vzdálenosti montážních profilů.
 3. Nově zde najdete tabulky s možnostmi variací mezi vzdáleností závěsů a hlavních profilů opět v závislosti na hmotnosti podhledu.
 4. Nový typ podhledu s požární odolností D112a s nosným roštem v jednom směru.
 5. Nová skladba je u podhledu D112 pro EI 45 shora.
 6. Nová skladba je rovněž u podhledů D113 pro požár shora.
 7. Nově a hlavně odlišně a tedy i bezpečněji jsou definována napojení samonosných podhledů D131 na lehké a masivní příčky.
 8. U samonosných podhledů jsou jejich rozpětí nově definována a to samostatně pro požáry shora i zdola.
 9. Změny naleznete rovněž v kapitole stěny a předsazené stěny. Opět bylo zvoleno členění na dvoustrany. U stěn resp. příček, jsou na první straně dvoulistu uvedeny maximální výšky stěn pro jednotlivé požární odolnosti v souvislosti s typem profilů CW a osovými roztečemi mezi nimi. Jsou zde také uvedené rozteče upevňovacích bodů pro kotvení stěn do nosných nebo podpůrných konstrukcí po obvodu. Na druhé straně jsou uvedené jednotlivé skladby stěn s tloušťkou a typem opláštění pro klasifikované požární odolnosti. V tabulce je uvedený i typ izolace, který je nutné použít pro požadovanou požární odolnost
 10. Zcela nové jsou maximální výšky příček v závislosti na požární odolnosti. Příčky nad 4 m výšky jsou momentálně definovány pouze s protipožárními deskami typu DF dle ČSN EN 520 tj. Knauf RED Piano, RED GREEN, Diamant, Topas, Massivbauplatte RED, Massivbauplatte RED GREEN, Silentboard, Safeboard, Thermoboard, Thermoboard Plus.
 11. Doplněny jsou skladby příček pro kina.
 12. Změněna je klasifikace detailu připojení příček na trapézový plech na 30, 60 a 90 minut.
 13. Obklady ocelových sloupů a nosníků sádrokartonovými deskami RED Piano nyní mají příznivější tloušťky.
 14. Zcela nové jsou konstrukce Vermiboard, vhodné pro obklady karbonových lamel, vzduchotechnického potrubí bez plechu, potrubí pro odvod tepla a kouře a kabelové kanály.
 15. Rovněž zcela nově jsou v katalogu požární omítky na bázi sádry (Vermiplaster) a cementu (Sibaterm).
Nezanedbatelné je i to, že členění i úprava katalogu je shodná s provedením německým a rakouským. Což usnadňuje orientaci při případné práci našich firem v zahraničí. Zde však musím podotknout, že hodnoty v jednotlivých katalozích jsou shodné nebo velmi podobné, ale je třeba se vždy striktně řídit požárním katalogem dané země a také v dané zemi materiál kupovat. 

Pro odborné a technické konzultace kontaktujte Knauf produktového manažera pro požární ochranu – pan Zbyněk Dvořák, Tel.: +420 733 100 509, E-mail: dvorak.zbynek@knauf.cz nebo využijte Knauf HOT LINE 844 600 600.
KNAUF Praha, spol. s r.o. Poslat poptávku