Kde využijete pomoc klempíře? Systémy odvodnění střech dnes dostávají nový rozměr. Důvodem jsou stále rostoucí požadavky na estetičnost i užitné vlastnosti, velkou roli hrají i moderní materiály. Péče o dům je radostí i starostí navzájem. Aby bylo těch starostí co nejméně, vybírejte při stavbě či případné rekonstrukci kvalitní materiály, které usnadní práci, vyžadují minimální údržbu a přitom mají dlouhou životnost.

Výběr již dávno nekončí u obyčejného pozinkovaného plechu. Jeho malá životnost a nutnost opakovaného natírání odrazuje celou řadu investorů. Správným výběrem materiálu a oslovením profesionálů v oboru si v budoucnu ušetříte nejen spoustu času, ale i peněz.

Klempířské prvky

Již jsme se zmínili o tom, že klempířské prvky tvoří konstrukce odvádějící srážkovou vodu ze střešního pláště (okapy, svody, úžlabí). Dále mezi ně bezesporu patří prvky tvořící styk tělesa (například komínu) se střešním pláštěm – takzvané klempířské lemování. Kromě montáže okapního systému je velice důležité i oplechování dalších částí stavby – například oplechování úžlabí či komínu. Plech se používá pro oplechování říms, vikýřů, parapetů, balkonů, nadezdívek a dalších prvků zpříjemňujících bydlení (třeba sněhové zábrany).

Mezi menší klempířské prvky patří nejrůznější střešní poklopy sloužící k průlezům na střechu, jednoduchá střešní okna sloužící k prosvětlování půdních prostor, ventilační nástavce či sněhové zábrany. Jednotlivé klempířské prvky i celé systémy se vyrábějí průmyslově, na stavbě se skládají, připevňují a spojují. Nejčastěji používanými technikami spojování jsou nýtování, drážkování, svařování a pájení.
Druhy plechů

V zásadě lze plechy rozdělit na hladké (v tabulích či svitcích) a na tvarované (trapézové plechy, šablony). Pozinkovaný plech je základním materiálem pro klempíře. Jeho velkou nevýhodou je však omezená životnost. Tento plech se musí pravidelně natírat, nejlépe v intervalu 2 až 5 let. Pořizovací cena je nejnižší, avšak je nutné brát v úvahu čas a peníze, které bude třeba věnovat pravidelné údržbě a nátěrům.

Titanzinkový plech je slitina zinku, titanu a mědi. Jedná se o materiál s dobrými mechanicko fyzikálními vlastnostmi, který nepodléhá korozi. Časem se na povrchu vytvoří patina, která materiál chrání, avšak způsobuje barevnou nestálost – ztmavne. Cena tohoto materiálu je řádově o 50% vyšší, než cena pozinkovaného plechu.

Měď je nejkvalitnějším klempířským materiálem. Její nevýhodou je vyšší pořizovací cena, ovšem cenu vyvažuje v podstatě neomezená životnost, nízké nároky na údržbu a vysoký estetický efekt. Je nutné počítat s barevnou nestálostí – měď časem zezelená. Cena hraje při rozhodování nad výběrem materiálu téměř vždy hlavní roli. Je však nutné brát v úvahu i životnost a finanční náročnost nutné údržby.
Důležité dimenzování, jednoduchá montáž

Pro správnou funkci okapového systému je vždy velice důležité správné dimenzování. Neopomínejte ani kompletnost celého systému – nejrůznější spojky, objímky či mezikusy. Při navrhování je nutné dbát na dostatečný počet svodů, v zásadě se doporučuje umístit každých deset metrů jeden svod. Praktickými doplňky mohou být například odbočka do sudu, přechod do odpadu, prvek usnadňující vybírání nečistot či jisticí háky.

Od dubna 2008 platí nová technická norma ČSN 73 3610, která stanovuje zásady pro volbu, navrhování a použití klempířských prvků. Po skončení zimy se doporučuje překontrolovat, zda nedošlo vlivem působení tíhy sněhu k deformaci žlabů. Jaro je ideální také k údržbě a nátěrům klempířských prvků. Léto se považuje za období prověrek dokonalosti okapního systému během přívalových dešťů. Na podzim by měl být celý systém vyčištěn od spadaného listí, aby nedocházelo k jeho ucpání a vzniku stojaté vody. Zima je zase nejvhodnějším obdobím pro odpočinek klempířských mistrů.
Dub Karel - KLEPRO Poslat poptávku