Sdílet
 
Betonové a lité podlahy

Litý pěnobeton – řešení nejen pro podlahy

Datum vydání: 28.05.2007 | autor:
Litý pěnobeton je materiál vyznačující se řadou velmi dobrých vlastností, které ho předurčují k širokému použití ve stavebnictví. Jedná se o materiál, který má v ČR i ve světě poměrně dlouhou tradici. Firma NABETON se zabývá realizací zakázek z litého pěnobetonu již 5 let. Litý pěnobeton může být výhodným řešením pro bytové domy, rodinné domy i průmyslové objekty. S výhodou jej lze použít například pro podlahy půdních vestaveb a nástaveb, v průmyslových objektech pak jak k realizaci nových podlah tak i k rekonstrukci stávajících.
Foto NABETON.cz - lehčené betony,sanace a renovace podlah
Foto NABETON.cz - lehčené betony,sanace a renovace podlah
Výrobní technologie
Pěnobeton se vyrábí mobilní technologií přímo na stavbě. Je tvořen cementem, vodou, technickou pěnou, příměsemi a přísadami. Po namíchání v míchacím zařízení (viz. obr. 1) se materiál dopravuje čerpadlem na místo uložení. Čerpací výška dosahuje až 20 metrů. Pro provoz míchacího zařízení je třeba zajistit běžné podmínky pro staveniště, tj. v dosahu musí být elektrická přípojka – 400 V, jistič min. 32 A, zdroj pitné vody s dostatečným tlakem, plocha pro umístění zařízení (cca 5 x 5 m) a plocha pro umístění materiálu.

Vlastnosti a typy pěnobetonu
Mezi základní vlastnosti pěnobetonu patří především nízká objemová hmotnost, vysoká tepelně izolační schopnost, dobrá kročejová neprůzvučnost, nehořlavost, dlouhodobá stálost, paropropustnost a odolnost proti plísním. Jedná se o ekologický materiál. Výhodou technologie je možnost přípravy materiálu s různou objemovou hmotností – 350-550 kg/m3, dle požadavků a záměrů investora. Od hodnoty objemové hmotnosti se odvíjejí další parametry, jako jsou pevnost v tlaku Rb a součinitel tepelné vodivosti λ materiálu (již od 0,09 W/m.K).

Firma NABETON pracuje s těmito typy pěnobetonu:
 • Typ P/I - pochozí po 24 hodinách, R b = min. 1,5 Mpa
 • Typ P/II - pochozí po 24 hodinách, R b = min. 0,8 Mpa
 • Typ P/lll - pochozí po 48 hodinách, R b = min. 0,6 Mpa
 • Typ P/lV - pochozí po 48 hodinách, R b = min. 1,0 MPa
Všechny uvedené typy pěnobetonů se vyznačují samonivelačními vlastnostmi. Pěnobeton lze kombinovat se stěrkami na bázi cementu i anhydritu.
Foto NABETON.cz - lehčené betony,sanace a renovace podlah
Foto NABETON.cz - lehčené betony,sanace a renovace podlah
Použití litého pěnobetonu
Nabízí se řada možností použití litého pěnobetonu ve stavebnictví. Nejčastěji se využívá jeho nízké objemové hmotnosti při dostatečné pevnosti a dobré zpracovatelnosti - snadno vyrovná nerovnosti při dosažení rovinnosti 5 mm/2m.

Vzhledem k nízké hmotnosti se nabízí využití při realizacích půdních vestaveb a nástaveb, kdy je žádoucí co nejmenší zatížení objektu.
Mezi nejtypičtější patří tyto realizace: • Tepelně izolační podkladová vrstva pod podlahy
  V současné době se ve stavebnictví nejčastěji používají pro tepelně izolační vrstvu podlahy desky z pěnového polystyrenu (EPS). Jejich pokládání je časově náročné a je třeba velmi dbát na kvalitu a přesnost provedení. Problematické také bývá umístění EPS na rozvody. Nepřesné napojení jednotlivých dílů může vést k degradaci akustických vlastností dělící konstrukce.
  V případě nerovností podkladu mohou při pokládce vznikat také velké výškové nerovnosti, což má za následek vysokou spotřebu vyrovnávacího materiálu nad požadované zadání, čímž se zvyšuje i cena. Při použití litého pěnobetonu vzhledem k použité technologii tyto problémy zcela odpadají. Maximální tloušťka licí vrstvy pěnobetonu je 80-100 mm, po zatuhnutí směsi je možné pokračovat v dalším lití pěnobetonu. Na tyto aplikace se vypracovávají samostatné receptury podle konkrétních specifických požadavků.
 • Rekonstrukce podlah
  Vzhledem k tomu že životnost jakéhokoliv materiálu je omezena, je nutno časem přistoupit k rekonstrukcím stávajících objektů. Hlavní výhodou pěnobetonu pro rekonstrukce je jeho nízká objemová hmotnost, při jeho použití dochází k minimálnímu přitížení stávající nosné konstrukce. V minulosti býval kvalitní stavební materiál často nedostatkovým zbožím, pro stavby se využívaly i materiály nepříliš vyhovující nebo materiály nevyhovující z hlediska současně platné legislativy. Konstrukce z takových materiálů může být potenciálně nebezpečná, může přinášet zdravotní rizika coby nositel různých alergenů. V době, kdy alergiků výrazně přibývá, se tento problém stává velmi aktuálním. V případě rekonstrukcí podlah je vhodným řešením použití pěnobetonu pro jeho snadnou a rychlou aplikaci na téměř jakékoliv podklady. Aplikace pěnobetonu zabraňuje uvolňování alergenů do prostoru a vytvoří tak zdravotně nezávadné prostředí.
  Pěnobeton lze lít například i na prkenný podklad či škvárový zásyp. Předpokladem je použití separační vrstvy (folie).
 • Vyrovnávání výškových nerovností podlah
  V praxi je možné se setkat s různými způsoby vyrovnávání nerovností podlah. Časté je vyrovnávání deskami pěnového polystyrenu z důvodu snížení spotřeby anhydritu. Toto řešení je pracné, náročné na čas i pracovní síly. Při použití litého pěnobetonu oproti polystyrenu dochází k úsporám mzdových i materiálových nákladů.
Příklad z praxe: Vyrovnávání velkých nerovností podlahy z důvodu snížení spotřeby anhydritu, výměra podlahy 1200 m2
při použití polystyrenu: v počtu 8 pracovníků délka realizace 3 dny
při použití pěnobetonu: v počtu 4 pracovníku délka realizace 2 dny
Vlastnosti pěnobetonu umožňují nižší tloušťku licí vrstvy anhydritu - min. 3 cm, v případě použití polystyrenu je z důvodů jeho stlačitelnosti minimální tloušťka licí vrstvy 4 cm, při větší tloušťce vrstvy min. 5 cm. Díky tomu přináší použití pěnobetonu í materiálové úspory anhydritu.
Foto NABETON.cz - lehčené betony,sanace a renovace podlah
Foto NABETON.cz - lehčené betony,sanace a renovace podlah

Kromě výše uvedených možností lze lité pěnobetony použít například pro tepelné izolace plochých střech s mírným sklonem, pro tepelné izolace kanálů a šachet nebo jako podklad pod podlahové vytápění.

Společným jmenovatelem všech příkladů použití je finanční a časová úspora při realizaci projektu. Úspory jsou realizovány především výrazným snížením nákladů na mzdy pracovníků (menší počet pracovníků a výrazně kratší doba realizace stavby).

Technologie firmy NABETON zahrnuje i použití speciální samonivelační stěrky na pěnobeton. Tato stěrka se mj. vyznačuje velmi dobrou zpracovatelností a krátkou dobou míchání, při aplikaci lze tedy dosáhnout vysoké produktivity práce.

Srovnání běžné cementové samonivelační stěrky a stěrky na pěnobeton používané firmou NABETON – modelová situace: výška stěrky 15 mm, výměra podlahy 200 m2. typ stěrky cena materiálu (Kč) doba míchání (hod) cementová samonivelační stěrka 72.000 12 samonivelační stěrka na pěnobeton používaná firmou NABETON 50.400 2 - 4
Firma NABETON pro vás zrealizuje veškeré sanace betonových podlah a konstrukcí, provede i renovace dřevěných podlah. Odborníci ve firmě jsou schopni flexibilně řešit případné složitější situace v průběhu realizace. Mottem firmy je: časová úspora - nízké náklady - vysoká produktivita práce. Firma nabízí k dalšímu zefektivnění možnost PRONÁJMU výrobního zařízení MS 1000 s dopravou a technologem s tím, že zadavatel si vyrobený beton na místě určení zapracuje sám a tím dosáhne dalších významných úspor.

NABETON.cz

Brno, Valchařská 65, 61400
Tel: 545 213 623
Web: http://www.nabeton.cz
E-mail: zdenek.kaspar@nabeton.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

NABETON.cz

Brno-Husovice, Valchařská 65, 61400
Tel: 545 213 623
Mobil: 604 751 455
Web: http://www.nabeton.cz
E-mail: zdenek.kaspar@nabeton.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Litý pěnobeton – řešení nejen pro podlahy"

Buďte první a napište komentář k  "Litý pěnobeton – řešení nejen pro podlahy"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE