Moderní automatické kotle na pelety

Moderní automatické kotle na pelety dosahují výborného poměru ceny, výkonu a provozních nákladů včetně ceny a spotřeby paliva. Rozumná je i doba návratnosti pořizovacích nákladů.
Kotle na biomasu se tak staly trendem, biomasa je navíc snadno dostupným a ekologickým palivem. 

Vytápění by mělo dosahovat vysoké účinnosti, mělo by být pohodlné, úsporné a šetrné vůči životnímu prostředí. V současné době existuje nepřeberné množství způsobů vytápění, ale právě automatické peletové kotle zaznamenaly za posledních 12 let meziroční narůst o více než 10%. V současnosti topí peletami cca 30 tisíc domácností. Nejde však jen o trend, typ paliva a způsob vytápění, ale též o technologickou vyspělost zdrojů tepla, tedy kotlů. Zajímá nás konstrukce, softwarové vybavení a uživatelsky příjemné doplňky.

Automatické peletové kotle Biopel

Kotle Biopel společnosti OPOP spol. s r.o. patří mezi velice populární automatické kotle na pelety v Česku. Svou oblibu si vysloužily svými konstrukčními vychytávkami, softwarovým vybavením a poměrem ceny a kvality. Nyní je na trhu modifikovaná řada těchto kotlů poskytující svým uživatelům ještě vyšší komfort ve vytápění a zjednodušený systém nastavení a ovládání řídící jednotkou. Řídící jednotka V9 je opatřena dotykovým displejem, který umožňuje nastavení a změny všech parametrů prostřednictvím internetu, komunikaci s jednotkou solárních kolektorů, řízení vytápění na základě venkovní teploty a je vybavena mnoha dalšími pokročilými funkcemi.

Kotle Biopel se nezapalují ručně, nýbrž automaticky a mají zároveň možnost zapínání prostřednictvím pokojového termostatu či internetu. Díky plynulé modulaci výkonu je kotel schopen provozu ve výkonovém rozsahu od 3kW až do 100%. Plynulá modulace výkonu minimalizuje spotřebu paliva, jelikož kotel topí vždy jen na takový výkon, jaký je potřebný k dosažení požadované teploty ve vytápěném prostoru. Kotle Biopel tak šetří spotřebu pelet i náklady spojené s provozem kotle.
Automatické kotle Biopel lze dovybavit širokou škálou příslušenství, které prodlužuje interval mezi obsluhou a údržbou kotle:
  • Kompresor pro čištění hořáku a výměníku kotle prostřednictvím stlačeného vzduchu (výrazně prodlužuje dobu mezi čištěním kotle i hořáku). 
  • Automatické odpopelnění, které samostatně přesunuje popel ze spalovací komory kotle do popelníku automatického odpopelnění (ušetříme tak čas potřebný na vynášení popela).
  • Pokojový termostat RT10 (umožňuje pohodlné ovládání kotle a nastavení teploty, nově jej lze ovládat prostřednictvím mobilního telefonu).
Ve verzi PLUS je sestava kotle Biopel Premium (kotel, hořák a násypka) dodávána s výše uvedeným příslušenstvím, které je již namontované k sestavě kotle. Kotle Biopel splňují požadavky 5. emisní třídy dle EN 303-5 a současně i parametry Ekodesignu. Jsou přitom zařazeny v dotačním programu kotlíkových dotací a lze na ně čerpat dotaci až do výše 127 500 Kč.

O kotlíkové dotaci

Na kotlíkovou dotaci dnes může dosáhnout prakticky každá domácnost. Podklady pro žádost o kotlíkovou, ale i jiné dotace, může zajistit dodavatel nového otopného systému. Buďto ji svým zákazníkům připraví, načež ti si žádost podají sami, nebo jim je schopen zprostředkovat vyřízení dotace na klíč. V současné 2. vlně kotlíkových dotací je mezi kraje rozdělováno 3,4 miliardy korun.

Dotaci ve výši až 127.500 Kč lze získat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel. Použít ji lze na pořízení zdroje vytápění a jeho instalaci v rodinném domě, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, ale i zpracování projektové dokumentace. Nově není třeba realizovat takzvaná mikroenergetická opatření, např. dílčí výměnu oken či zateplení střechy. Naopak nelze nově získat dotaci na kotel čistě na uhlí. Zájem o čistě uhelné kotle byl totiž v první výzvě minimální, tyto kotle tvořily pouhých 12% ze všech podaných žádostí.
Domácnosti v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším navíc získají bonus ve výši 7.500 Kč. Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v programu NZÚ, může získat další bonus ve výši až 40.000 Kč. Ve druhé vlně je plánováno do konce roku 2019 vyměnit dalších 35 tisíc kotlů.

Kotlíkové dotace administrují pro občany krajské úřady. Zde proto získáme informace, kdy vyhlásí výzvu k podávání žádostí o dotaci. Informace lze nalézt buď na webových stránkách konkrétního kraje, na vývěsce krajského úřadu, ale i telefonicky na speciální telefonní lince kraje. Další možností je sledovat denní tisk. Podporované výrobky najdeme v seznamu, do kterého postupně přibývají další a další nové kotle a tepelná čerpadla.
Zdroj: www.opop.cz
OPOP, spol. s r.o. Poslat poptávku