Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

3. díl seriálu

Datum vydání: 04.04.2011 | autor:
V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o stavbu slaměného domu, přístavbu dvou garáží na hranici pozemku a další témata.

Dotaz na téma: Stavba slaměného domu

Dotaz: Dobrý den, chceme postavit ekologický slaměný dům, tj. složený ze slaměných balíků, hlíny a dřeva, bez betonových základů a s travnatou střechou, o velikosti do 25 m2 a určený k trvalému pobytu. Je takováto stavba považována za dům a vyžaduje tedy stavební povolení? Musí ležet na stavebním pozemku, nebo ji můžeme postavit i na zemědělské půdě nebo pastvině? Lze si v takovéto stavbě nahlásit trvalý pobyt? Moc děkuji za informace, přeji pěkný den.

Naše odpověď: Jestliže budete stavět stavbu pro bydlení, není podstatné, z jakého materiálu bude stavba navržena. Musí však splňovat všechny požadavky kladené platnými předpisy na stavby pro bydlení, v tomto případě konkrétně na „rodinné domy“. Rovněž umístění této stavby musí být v souladu s platnými předpisy, je možné jej umístit pouze v „zastavěném“ nebo „zastavitelném“ území, v souladu s územním plánem příslušné obce.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Přístavba dvou garáží na hranici pozemku

Dotaz: Dobrý den chtěl, jsem se zeptat: máme se sousedem garáže postavené vedle sebe a do ulice zbývá 1,2 m. Oba dva bychom to chtěli protáhnout na hranici pozemku. Je to možné realizovat? Děkuji. M

Naše odpověď: Vyhláška č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“ ve svém ustavení § 25 ukládá, že stavby garáží musí být umístěny 2 m od hranice se sousedními pozemky, tzn. i od hranice pozemku veřejné komunikace. Zmíněná vyhláška umožňuje udělení výjimky - snížení vzdálenosti. Výjimku uděluje příslušný stavební úřad na základě žádosti stavebníka, a to po projednání v samostatném správním řízení o výjimce. Je třeba zmínit, že předpisem, který by mohl omezit nebo znemožnit umístění stavby na hranici pozemku je „územně plánovací dokumentace“. V té mohou být stanoveny „stavební hranice“ pro umístění hlavních a vedlejších staveb na pozemcích v lokalitě zastavěné části obce.

Další dotazy a odpovědi na témata "Odstupové vzdálenosti a povolování garáží" najdete ZDEZDE.

Dotaz na téma: Terénní úpravy sousedního pozemku pro plánovanou stavbu RD

Dotaz: Soused plánuje vyhloubení svého pozemku u svého RD v hloubce cca 3 m, ve vzdálenosti asi 1 m od našeho zděného hospodářského stavení. Tím ohrozí jeho stabilitu, která je právě půdním valem chráněna (je vsazeno do svahu, jak to bývalo u starých staveb). Prosím o názor, případně kde se informovat v zákoně o takovém případu? K

Naše odpověď: Dle popisu bude soused na svém pozemku provádět terénní úpravy, které budou zřejmě vyžadovat schválení stavebním úřadem, neboť se ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 stavebního zákona jedná o terénní úpravy, jimiž se podstatně bude měnit vzhled a odtokové poměry na pozemku. Podle popisu by tyto terénní úpravy vyžadovaly, v souladu s ustanovením § 104 odst. 2 písm. f) stavebního zákona, ohlášení stavebnímu úřadu, kterému by předcházelo vydání územního rozhodnutí o změně využití území. Soused se bude muset vypořádat se skutečností, že terénními úpravami může ohrozit stabilitu sousedních staveb a proto musí zpracovatel projektové dokumentace terénních úprav navrhnout takové opatření, aby k tomu nedošlo. Na závěr bych chtěl uvést, že v případném územním řízení o změně využití území byste měl být, jako vlastník sousední nemovitosti, zahrnut do okruhu účastníků řízení. Stavební úřad však písemnosti, týkající se územního řízení, nezasílá do vlastních rukou, ale doručuje je účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Což znamená, že se o písemnostech týkajících se vedeného řízení můžete dozvědět pouze na veřejné úřední desce obce nebo na jejích webových stránkách.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Legalizace stavby staré plechové garáže

Dotaz: Dobrý den, zakoupil jsem pozemek se starou plechovou garáží, postavenou v 60. letech. Jestli to dobře chápu, v dané době nemusela mít tato stavba kolaudaci. Chtěl bych ji zlegalizovat, jak mám postupovat? Nechci do toho tahat souseda, s kterým dobře nevycházím. Garáž tam prokazatelně stojí již drahnou dobu. VK

Naše odpověď: Jestliže se ke stavbě nedochovaly doklady, na základě kterých tato byla v minulosti realizována a nedochovala se ani projektová dokumentace stavby, požádejte stavební úřad o ověření „pasportu“ stavby. Podkladem žádosti pro ověření pasportu stavby je dokumentace skutečného provedení stavby, doklad o vlastnictví stavby, a pokud tato není zanesena v katastru nemovitostí, tak i geometrický plán. K žádosti předložte také znalecké posudky (případě že se zachovaly), které byly v minulosti vypracovány při převodu vlastnictví nemovitosti, ze kterých by mohlo být zřejmé, že v době jejich vypracování byla stavba na pozemku umístěna. Stavební úřad po obdržení žádosti na místě stavby ověří pasport a vydá sdělení, které de facto nahrazuje kolaudační rozhodnutí. 

Další dotazy a odpovědi na téma "Kolaudace garáže" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE