Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

14. díl seriálu

Datum vydání: 11.07.2011 | autor:
V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o odstupové vzdálenosti a povolování drobných staveb.

Dotaz na téma: Stavba sousedova dřevníku na společné hranici pozemků

Dotaz: Soused si postavil drobnou stavbu (snad dřevník) přímo na hranici pozemku, na betonovou podlahu a to v takové blízkosti našeho plotu, že již střecha boudy mírně přesahuje na náš pozemek. Stavba je umístěna v rohu parcely, takže jakákoliv možnost údržby našeho plotu (plot je drátěné pletivo) je zcela nemožná. Podle vyjádření SÚ je možné takovouto drobnou stavbu postavit, aniž by se musela dodržet alespoň minimální vzdálenost od pozemku souseda. Jak by to tedy bylo s opravou nebo případnou výměnou plotu? Soused nám ani neoznámil, že si hodlá boudu postavit. Za odpověď Vám děkuji.

Naše odpověď: Stavba dřevníku podléhá, ve smyslu stavebního zákona, schválení stavebním úřadem. Každému vlastníkovi sousedního pozemku, jehož práva by stavbou mohla být dotčena, musí být umožněno seznámit se se záměrem, který je na sousedním pozemku navrhován a musí mu být umožněno podat k umístění a realizaci stavby případné námitky. Pokud Vám tato možnost byla upřena, došlo v procesu schvalování stavby k pochybení. 

Vzájemné odstupy staveb, nebo jejich odstupové vzdálenosti od hranice se sousedními pozemky jsou stanoveny v ustanovení § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“. V daném případě se jedná pravděpodobně o stavbu, která je doplňkovou stavbou ke stavbě rodinného domu. Tyto stavby musí být umístěny v souladu s odst. 5 uvedeného ustanovení vyhlášky 2 m od hranic se sousedními pozemky. Snížení této vzdálenosti je možné za podmínek uvedených v odst. 6 uvedeného ustanovení vyhlášky, nebo na základě výjimky. 

Výjimku projednává na žádost stavebníka stavební úřad. Vlastník sousedního pozemku, jehož práva by mohla být povolením výjimky dotčena, je účastníkem řízení o výjimce s právem vyjádřit s jejím povolením svůj nesouhlas. V žádném případě však nesmí snížením vzdálenosti dojít k přesahu stavby na sousední pozemek. Rovněž tak nesmí být umístěním a realizací navrhované stavby dojít ke znemožnění jak její údržby, tak údržby stávajících staveb.

Další dotazy a odpovědi na témata "Odstupových vzdáleností a povolování drobných staveb" najdete ZDEZDE.

Dotaz na téma: Dodatečné povolení kotce pro psa

Dotaz: Je možné na nesouhlas sousedů s dodatečným povolením stavby (kotec pro psa, což jsem za stavbu ani nepovažoval), která byla postavena před 5 lety v těsné blízkosti zděného oplocení a doposud za celá léta neuplatnili návrh na odstranění stavby (až teď, kdy jsme se dostali do sporu), použít úspěšně námitku na promlčení (§ 101 obč. zák.)? Děkuji. PJ

Naše odpověď: Jestliže příslušný stavební úřad považuje zmíněný kotec pro psa za „stavbu“, je nutné na něj také tak nahlížet. V případě, že tato stavba nebyla stavebním úřadem schválena, je jedinou cestou k její legalizaci vydání dodatečného povolení stavby (v souladu s ustanovením § 129 odst. 3 stavebního zákona). U nelegálních staveb není podstatné, kdy byly realizovány, zda před několika měsíci nebo před desítkami let. Podstatné je, že byly realizovány bez schválení stavebního úřadu, žádná promlčecí lhůta nelze uplatnit.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování drobných staveb" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE