Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

16. díl seriálu

Datum vydání: 08.08.2011 | autor:
V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o realizaci nové místní komunikace či přesah vaší konstrukce na sousedův pozemek.

Dotaz na téma: Realizace nové místní komunikace

Dotaz: Dobrý den, přes můj pozemek vede zpevněná komunikace, kterou vlastní obec. Obec bude tuto cestu odklánět mimo můj pozemek. Chci se zeptat, v jaké vzdálenosti musí být nová komunikace od mého pozemku? A ještě jeden dotaz, pozemek se nachází jako poslední v řadě, stavební úřad tvrdí, že je nutné mít vypracovaný projekt na cestu s točnou. Je to pravda, že musí být za posledním pozemkem točna? Děkuji. PP

Naše odpověď: Navržená komunikace musí být v souladu s územním plánem obce. Územní plán obce by měl obsahovat požadavky na umístění a kapacitu nové komunikace. Umístění stavby nové komunikace podléhá územnímu rozhodnutí, které vydává obecný stavební úřad a její realizace následně povolení stavby, které vydává speciální stavební úřad – dopravní úřad. Podkladem k žádosti o územní rozhodnutí je dokumentace pro územní řízení a k žádosti o povolení stavby projektová dokumentace pro povolení stavby. Obě tyto dokumentace musí být vypracovány oprávněnou autorizovanou osobou – dopravním inženýrem. Podoba a umístění nové komunikace vychází z podmínek v místě stavby a z požadavků na jednotlivé komunikace kladené na ně platnými předpisy. Tyto okolnosti musí projektant stavby zohlednit a podle nich stavbu navrhnout a navržené řešení v dokumentaci zakreslit i popsat. Z výše uvedených skutečností bude vyplývat i umístění stavby komunikace vůči sousedním pozemkům i zvolení její kapacity, parametrů a trasy. Pokud tato komunikace bude navržena jako „slepá“, je namístě i zřízení točny (obratiště) na jejím konci.

Další dotazy a odpovědi na téma "Cest a komunikací" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Přesah konstrukce zateplení štítové zdi RD na sousední pozemek

Dotaz: Dobrý den, na RD jsme dělali novou fasádu. Na hranici se sousedním pozemkem jsme stěnu zvětšili zhruba o 10 cm zateplením. Zateplení začíná zhruba 15 cm nad zemí. Půdorys tedy zůstal zachován. Soused si nyní stěžuje, že jsme si zvětšili stavbu na úkor jeho pozemku. Mezi naší stěnou a jeho kůlnou byl cca 50 cm (nyní je 40 cm) prostor pro trativod. Souseda jsem o záměru informoval ústně před začátkem prací. Stěžuje si až nyní. Provinili jsme se tímto a má tedy právo na stížnost? Jaká sankce by nám mohla v případě našeho pochybení hrozit? Děkuji Vám. L

Naše odpověď: Žádná část stavby, tedy ani zateplení, nesmí přesahovat na sousední pozemek. Přesahem stavby na sousední pozemek omezujete sousedova vlastnická práva k tomuto pozemku. Zateplení stavby je stavební úpravou, která dle ustanovení § 103 odst. 1. písm. h) stavebního zákona nepodléhá ohlášení ani stavebnímu povolení, takže realizaci této stavební úpravy stavební úřad neschvaluje. Před započetím jejího provádění je však nutné se s vlastníkem sousedního pozemku písemně dohodnout na tom, že bude zateplení přesahovat na jeho pozemek. Pokud tuto dohodu uzavřenou nemáte, může Vám stavební úřad po případné sousedově stížnosti a zjištění věci na místě stavby nařídit zateplení stavby odstranit. Dodatečně se tedy pokuste se sousedem tuto dohodu uzavřít.

Další dotazy a odpovědi na témata "Povolování a provádění staveb pro bydlení" najdete ZDEZDE.

Dotaz na téma: Rekonstrukce stodoly na pergolu

Dotaz: Dobrý den, po staré stodole zůstala jen jedna boční zeď a 4 sloupy. Mám několik let ohlášenu rekonstrukci této stodoly. Nyní bych to chtěla udělat jinak. Mohu stávající zeď zbourat a využít zbylé sloupy na "pergolu". Ono to bude pořádně bytelné venkovní sezení. Pergola bude zvenčí vypadat jako stodola s typickými dřevěnými výplněmi mezi sloupy. Mohu to takto udělat? Nikomu ze sousedů to nevadí. Ale doslechla jsem se, že musím dodržet původní půdorys. Poraďte prosím. Objednávám trámy na střechu, tak ať vím. Děkuji předem za odpověď. KP

Naše odpověď: Souhlas s ohlášením rekonstrukce stodoly nemůžete použít na její stavební úpravu, za účelem změny na pergolu. Stavební úpravy stávající, byť částečně zřícené, stavby na pergolu je možné provést až poté, co tento záměr odsouhlasí stavební úřad. Požadavek na dodržení půdorysu stavby by musel vyplývat z omezení vyplývajícího z některého právního předpisu, například z územního plánu obce. Informace o územním plánu obce nebo o dalších jiných omezeních obdržíte na příslušném stavebním úřadě.

Další dotazy a odpovědi na téma "Drobných staveb" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE