Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

19. díl seriálu

Datum vydání: 29.08.2011 | autor:
V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o určení vlastnictví opěrné zdi či Informování sousedů o zmáměru stavby RD.

Dotaz na téma: Určení vlastnictví stávající opěrné zdi

Dotaz: Dobrý den, nevím, kde bych našla úpravu pravidla podle, kterého se určuje vlastnictví opěrných zdí, pokud se jedná o terénně rozlišné pozemky - rozdíl výšek cca 2 m. Bylo mi vždy řečeno, že obecné pravidlo je, že opěrná zeď je pozemku, který ohrožuje, čili pozemku "nad". V případě, že opěrná zeď byla vystavena třeba před 70 lety. V katastrální mapě je takto i vyznačena. Existuje možnost, že katastrální úřad změní toto přiřazení? Je možné se proti tomu bránit? I

Naše odpověď: Pokud není možné dohledat dokument o schválení stavby příslušným správním orgánem nebo neexistují znalecké posudky, které mohly být vyhotoveny při převodech nemovitosti a ze kterých by mohlo být zřejmé, komu stavba patří, bude nutné při určení jejího vlastníka vycházet z toho, na pozemku jakého vlastníka je stavba umístěna. V případě, že mezi vlastníky sousedních pozemků dojde ke sporu o vlastnictví, je možné požádat o vyjádření příslušný stavební úřad. Posledním krokem je spor řešit občanskoprávní cestou.

Další dotazy a odpovědi na ostatní témata "Stavební poradny" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Realizace nové komunikace a veřejného osvětlení

Dotaz: Dobrý den, jsem vlastníkem parcely. Jedná se o novou lokalitu 12 parcel, ke kterým bude budována příjezdová cesta. Pozemek cesty je spoluvlastnictvím všech 12-ti majitelů. Má stavební úřad resp. odbor dopravy právo po nás požadovat vybudování veřejného osvětlení na nově budované komunikaci? RS

Naše odpověď: Pokud bude mít komunikace statut „veřejné místní účelové komunikace“, bude muset být veřejné osvětlení její součástí (ustanovení § 13 zákona č. 13/1997 Sb. "silniční zákon"). Komunikace totiž nebude užívána pouze vlastníky přilehlých pozemků, nýbrž i veřejností a dopravní obsluhou.

Další dotazy a odpovědi na téma "Cest a komunikací" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Informování sousedů o zmáměru stavby RD

Dotaz: Dobrý den. Podílník cesty, která není přístupová k mému pozemku, odmítá převzetí oznámení o stavbě rodinného domku. Ostatní podílnici oznámení převzali. Je možné se proti tomu postoji podílníka bránit? Jedná se o 1/8 polní cesty, která s mým pozemkem sousedí. Děkuji. H

Naše odpověď:
Ustanovení § 104 odst. 1 stavebního zákona stavebníkovi ukládá povinnost stavebnímu úřadu společně s ohlášením stavby doložit doklad o tom, že o svém záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na těchto pozemcích. Pokud vlastník sousedního pozemku odmítá oznámení osobně přebrat a seznámit se tak se záměrem stavby, lze oznámení provést doručením pošty. Doporučeným psaním na „dodejku“ zašlete informace o stavbě, společně s kopiemi projektové dokumentace stavby. Vrácená dodejka, společně s kopií zaslaného dopisu (na kterém budou vypsány i jeho přílohy), bude pro stavební úřad dostatečným doklademj o informování.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Plánovaná stavba parkovacího stání (odstup od stávající studny souseda)

Dotaz: Dobrý den, uvažuji o vybudování parkovacího stání v těsné blízkosti sousedova pozemku. Soused má studnu cca 3,5 m od budoucího parkovacího stání. Mohl by v tom být problém? Ve vyhlášce jsem našel zmínku pouze o odstupové vzdálenosti veřejných komunikací od studny, která je 12 m. Děkuji za odpověď. ZH

Naše odpověď: Ustanovení § 24a vyhlášky č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“ stanovuje odstupové vzdálenosti studny od zdrojů možného znečištění. Tyto zdroje znečištění jsou v uvedeném ustanovení taxativně vyjmenovány. Parkovací stání pro odstavení osobního vozidla na pozemku stavby rodinného domu není veřejnou komunikací, mezi tyto zdroje nepatří, a proto není jeho odstupová vzdálenost od studny stanovena.

Další dotazy a odpovědi na témata "Cest a komunikací a studen" najdete ZDEZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE