Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

22. díl seriálu

Datum vydání: 19.09.2011 | autor:
V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o komíny či rekonstrukci řadového RD.

Dotaz na téma: Sousedův obtěžující komín v blízkosti hranice pozemku

Dotaz: Dobrý den. Mám dotaz, zda může mít soused postavený komín ke krbovým kamnům cca 1 - 1,2 m od hranice pozemku? V topné sezoně není možné větrat. Děkuji za odpověď. VS

Naše odpověď: Podstatné je, zda se z pohledu příslušného stavebního úřadu jedná o „stavbu“, či nikoliv. Pokud by se o stavbu jednalo, podléhala by tato (v souladu s ustanovením § 103 stavebního zákona) vydání územního souhlasu. Ten vydává stavební úřad. Požádejte jej proto písemně o provedení „státního dozoru“. Pří jeho výkonu stavební úřad posoudí, zda se jedná o stavbu či nikoliv a zároveň zjistí, zda byla realizována v souladu se stavebním zákonem. Pokud by tomu tak nebylo a jednalo by se o „černou“ stavbu, zahájí s jejím vlastníkem řízení „o odstranění stavby“ (podle ustanovení § 129 stavebního zákona). V řízení budete, jako vlastník sousedního pozemku, jehož práva k sousednímu pozemku mohou být stavbou dotčena, účastníkem řízení s právem podat ke stavbě své námitky. V případě, že stavební úřad dospěje k názoru, že se o stavbu nejedná, budete muset celou věc řešit občanskoprávní cestou.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování drobných staveb" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Zajištění příjezdu na pozemek pro hasičská vozidla

Dotaz: Dobrý den, sousedí s námi pozemek, který je veden na katastru jako jeden celek společně s příjezdovou cestou. Cesta je dlouhá 35 m a široká 3 m. Po 35 m se rozkládá zbytek pozemku o celkové výměře i s cestou 1000 m2. Prostor cesty (mimo nájezdu v její šíři) je obestavěn ploty sousedních pozemků, stejně tak jako i rozlehlejší část pozemku. Bere se takovýto pozemek s cestou jako nádvoří obestavěné ze všech stran, nebo ne? Jde mi o zachování prostoru pro příjezd hasičů. Děkuji za odpověď. KO

Naše odpověď: Způsob využití předmětného pozemku zjistíte v katastru nemovitostí. Tím, že je část pozemku, která je využívána jako přístupová cesta, obestavěn stavbami plotů dle mého názoru z něj nečiní „nádvoří obestavěné ze všech stran“. Z dotazu však nevyplývá, pro koho má být zachován prostor pro příjezd hasičských vozidel. Tuto otázku můžete adresovat na autorizovanou osobou v oboru požární bezpečnost staveb nebo přímo na příslušný Hasičský záchranný sbor.

Další dotazy a odpovědi na téma "Cest a komunikací" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Rekonstrukce sousedního řadového RD v rozporu s ohlášením stavby

Dotaz: Popis situace. Vlastním polovinu rodinného domu v řadové zástavbě, která vznikla cca před 200 lety jako kolonie pro dělníky. Dům byl postaven jako jeden celek, ale v roce 1928 byl rozdělen na dvě parcelní čísla se společnou obvodovou zdí. V roce 2010 si majitel vedlejší poloviny domu zažádal na stavebním úřadě o stavební úpravy rodinného domu a odborem výstavby byl vystaven souhlas s ohlášenou stavbou. V popisu záměru se píše: „převážná část konstrukcí stávajícího přízemního domu bude postupně odstraněna (zůstane pouze společná obvodová stěna se sousedním domem a obvodová stěna do ulice)“, tolik citace. I přes takto vydaný souhlas byla provedena kompletní demolice ze strany investora včetně obvodových zdí. Součastná situace je taková, že stavební úřad se nevyjadřuje na zaslané stížnosti a pouze doporučil domluvu mezi investorem a majitelem vedlejší nemovitosti. Prosím o radu, jak postupovat? Děkuji. PB

Naše odpověď: Z dotazu vyplývá, že se soused porušil stavební zákon a to tím, že se odchýlil od projektu stavby pro ohlášení. Tato změna pravděpodobně podléhá schválení stavebním úřadem a zřejmě zasahuje i do Vašich vlastnických práv. Pokud stavební úřad nereaguje na zaslané stížnosti, nezbývá než se se žádostí o pomoc obrátit na jeho nadřízený orgán, kterým je příslušný odbor krajského úřadu. Tento by měl zjistit stav věci a vydat opatření proti „nečinnosti“ stavebního úřadu.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Povolování staveb RD, bez existence příjezdové komunikace a ZTV

Dotaz: Dobrý den, ještě před zasláním mého dotazu na Vás jsem si přečetla všechny příspěvky, které by se mohly týkat mého dotazu. Vcelku jsem byla překvapena, že jsem se z nich dozvěděla, ve většině případů, o problémech s řešením přístupových cest - komunikací ke stavebním parcelám. Jak je možné, že stavební úřady vydávají stavební povolení, aniž by bylo zřejmé, kdo musí příjezdovou komunikaci vybudovat? Domnívala jsem se, že když stavební úřad vydá stavební povolení, má se už za to, že příjezdovou cestu tudíž vybuduje obec, resp. má toto již zahrnuto v tzv. územním plánu i rozpočtu. Vždyť také občané odvádějí každoročně státu daně z nemovitostí, takže by mělo být již před vydáním stavebního povolení jasné, že dotyčná komunikace musí být před kolaudací RD hotová. Pokud tomu tak není, je vidno, že občané mají problémy s kolaudací RD. My jsme zakoupili pozemek v roce 1999. Jednalo se o stavební pozemek a stavební povolení jsme v roce 2000 od stavebního úřadu příslušné obce obdrželi. Jako v mnoha případech, i náš pozemek vznikl rozparcelováním bývalých polností na stavební pozemky. Chci se proto zeptat, jak je možné, že stavební úřad vydal stavební povolení ke stavbě, když nebyla vybudována, resp. vyjasněna, příjezdová komunikace, včetně kanalizace, elektřiny, přívodu plynu? Dalším dotaz je, kdo musí tuto příjezdovou komunikaci vybudovat? Majitel, který rozparcelované pozemky prodával anebo obec, která už stavební povolení občanům vydávala? Jestli tomu dobře rozumím, musí být stavební parcely už zaneseny v územním plánu, resp. zapsány v katastru a na základě toho pak lze vydat stavební povolení? Nebo jak to vlastně podle zákona musí být, jak to má správně fungovat? Vždyť občané mají nejen povinnosti, ale také i práva. Předem děkuji za vyjádření se k mému dotazu. MT

Naše odpověď: Komunikace a inženýrská vybavenost území by měla být realizována a uvedena do trvalého užívání (zkolaudována) ještě před tím, než stavební úřad začne vydávat územní rozhodnutí a stavební povolení pro jednotlivé rodinné domy, pro jejichž dopravní obsluhu komunikace slouží. A to proto, aby se stavebník nedostal do situace, kdy dokončí rodinný dům, který nemůže zkolaudovat, neboť nejsou zkolaudovány příjezdová komunikace a inženýrské sítě. Postup při realizaci výstavby v novém území by měl tedy být následující: nejprve by mělo dojít, v souladu s územním plánem obce a v souladu s platnými předpisy k vymezení pozemků komunikací, veřejných prostranství a budoucích pozemků rodinných domů. Následně by developer měl zajistit vydání územního rozhodnutí základní technické vybavenosti území a vložení nového stavu pozemků do katastru nemovitostí. Dalším krokem při přípravě území jsou vydání stavebního povolení, realizace a následně kolaudace základní technické vybavenosti a až poté může stavební úřad na nově vymezených pozemcích schvalovat jednotlivé stavby rodinných domů. Proč se tak ve většině případů neděje je spíše otázkou pro jednotlivé stavební úřady a pro jejich nadřízené orgány, které tento postup akceptují. K otázce odpovědnosti za vybudování a financování komunikace a inženýrských sítí si dovolím uvést následující: obec nemá za povinnost budovat nové komunikace na územích určených k zastavění bytovou zástavbou. Pokud chce developer prodat pozemky pro nové rodinné domy, musí zajistit i novou základní vybavenost, jejíž jednotlivé části (komunikace, sítě) pak má možnost nabídnout k převodu do majetku obce nebo do majetku vlastníků stávajících inženýrských sítí, na které jsou nové napojeny. Samozřejmě, že nic nebrání iniciativě obce budovat nové komunikace a nové sítě pro novou zástavbu v obci, či se na ni finančně podílet.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Oprávnění k provádění opravy komína

Dotaz: Prosím o informaci, může-li komín opravit kdokoli anebo to musí být speciální firma s certifikátem? Co musíme udělat po opravě komínu? Je nutné volat k odbornému posouzení kominíka? Děkuji. DS

Naše odpověď: Je důležité, o jaký typ komínu se jedná a na které stavbě je umístěn. Od této skutečnosti se odvíjí, zda je opravu možné realizovat svépomocí nebo dodavatelsky. Na rozsahu opravy závisí i následná povinnost revize komínu po provedení opravy. Pokud například budete opravovat pouze venkovní plášť (omítku) komína, který je jinak funkční a bez závad, nebudete revizi od kominíka potřebovat. Jestliže však při opravě dojde k zásahu do tělesa komína, je po jejím dokončení nutné komín zrevidovat odbornou osobou. Na závěr bych chtěl upozornit na povinnost pravidelných kontrolních podmínek komína odbornou osobou, za jejichž zajištění zodpovídá vlastník stavby.

Další dotazy a odpovědi na téma "Drobných staveb" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE