Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

25. díl seriálu

Datum vydání: 10.10.2011 | autor:
V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o nesouhlas souseda s demolicí maštale či přesah střechy RD na hranici pozemku.

Dotaz na téma: Nesouhlas souseda s demolicí maštale na hranici pozemku

Dotaz: Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak mohu postupovat při řízení o demolici stavby, která dříve sloužila jako maštal? Stavba je na hranici pozemků. Jeden ze sousedů nechce dát souhlas, ale zároveň se nevyjádřil, že s demolicí nesouhlasí. Již se to táhne dlouho, a střechou tak zatéká a bojíme se, aby to nespadlo. Takže je nějaká cesta, kdy není potřeba souhlasu souseda nebo nějaká lhůta, která když se překročí, tak se již vyjádřit nemůže?

Naše odpověď: Odstranění stavby lze provést pouze na základě souhlasu stavebního úřadu s ohlášením odstranění stavby (v souladu s ustanovením § 128 stavebního zákona). Pouze stavby, které jsou uvedeny v ustanovení § 103 stavebního zákona, nepodléhají ohlašovací povinnosti a lze je odstranit bez schválení stavebního úřadu. Souhlas vlastníka sousedního pozemku, jako podklad k ohlášení odstranění stavby není potřebný. V tomto případě jde spíše o souhlas se vstupem na sousední pozemek za účelem odstranění stavby. V případě, že vlastník sousedního pozemku souhlas se vstupem na pozemek odmítne dát, máte možnost, v souladu s ustanovením § 141 stavebního zákona, stavební úřad požádat, aby svým opatřením tuto povinnost sousedovi svým rozhodnutím uložil. Rozhodnutím stavební úřad uloží podmínky, za kterých je možné odstranění stavby ze sousedního pozemku provést.

Další dotazy a odpovědi na téma "Drobných staveb" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Přesah střechy RD na hranici pozemku

Dotaz: Dobrý den, postavil jsem domeček dle regulačního plánu na hranici mého pozemku, jak požadoval městský úřad, na stavbu jsem dostal i stavební ohlášku. Od té doby se mi město snaží prodat sousední pozemek, který nemá pro ně využití (jelikož je 6 m široký a 40 m dlouhý) za vysokou cenu. Když jsem odmítnul, tak mi řekli, že mi přesahuje střecha cca o 80 cm na jejich pozemek. Geodet mi řekl, že ho střecha nezajímá jen půdorys baráku a to bude taky zaměřeno a zapsáno. Může mi v tomto případě stavební úřad nezkolaudovat dům? A jaké řešení by se našlo pro přesah? Děkuj za radu. RT

Naše odpověď: Při schvalování stavby stavební úřad zkoumá, zda je stavba navržena v souladu s platnými předpisy. Pokud dojde k závěru, že ano a povolí ji, nemůže pak při jejím uvádění do trvalého užívání (kolaudaci) požadovat, aby stavebník stavbu oproti schválenému projektu měnil. Stavební úřad při kolaudaci stavby musí pouze zkoumat, zda byla provedena v souladu s projektovou dokumentací pro ohlášení, zda jsou splněny podmínky ochrany života a zdraví osob nebo zvířat, podmínky ochrany životního prostředí nezbytné pro její užívání, zda stavba neohrožuje bezpečnost a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Nemůže tedy nařizovat zkrácení přesahu střechy, který schválil.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Provozování parkoviště na sousedním pozemku, vedeném jako zemědělský půdní fond

Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je možné nějak zabránit sousedovi, aby na svém pozemku, který je veden jako zemědělský půdní fond, zřizoval placené parkoviště? Ve dnech kdy toto provozuje v těsné blízkosti hranice pozemku mého rodinného domu, projede a zaparkuje cca 1000 vozidel. Lokalita je v územním plánu určena jako BI "bydlení individuální". Předem děkuji za odpověď. MG

Naše odpověď: Jediným způsobem, jak zabránit sousedovo jednání, je obrátit se písemně se stížností na příslušné orgány státní správy. Konkrétně na orgán, který má ve své náplni ochranu zemědělského půdního fondu (odbor životního prostředí příslušného městského úřadu), na příslušný stavební úřad a na příslušný dopravní úřad (odbor dopravy příslušného městského úřadu, nebo obecní úřad). Tito by měli na místě samém zjistit skutečný stav věci a v případě, že sousedovo jednání je v rozporu s platnými předpisy, učinit další kroky ke zjednání nápravy.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro podnikání" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE