Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

28. díl seriálu

Datum vydání: 21.11.2011 | autor:
V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o zápis zkolaudované chaty do katastru nemovitostí či nesouhlas stavebního úřadu s oplocením pozemku.

Dotaz na téma: Zápis zkolaudované chaty do katastru nemovitostí

Dotaz: Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu, jak lze vyřešit následující problém. V roce 1973 jsme si koupili pozemek pro stavbu chaty, na kterou jsme v následujícím roce obdrželi stavební povolení. Po dokončení stavby jsme v roce 1987 zažádali o vydání kolaudačního rozhodnutí, které jsme v témže roce obdrželi. Jako podklad pro kolaudační rozhodnutí stačilo stavebnímu úřadu potvrzení o žádosti na zaměření stavby a nikoli geometrický plán, což se posléze ukázalo jako problém, neboť se při zaměření zjistilo, že již pozemek byl vytyčen špatně a tím pádem se stavba nachází svojí valnou částí na sousedním pozemku. Nyní se snažíme stavbu zapsat do katastru nemovitostí, přičemž vedlejší pozemek pod stavbou jsme si již koupili. Jako podmínku pro zápis požaduje Katastrální úřad doklad, že stavba odpovídá kolaudačnímu rozhodnutí, přičemž toto potvrzení nám odmítá Stavební úřad vystavit s konstatováním, že budova je dle kolaudačního rozhodnutí umístěna na jednom pozemku, přičemž skutečná poloha této stavby neodpovídá kolaudačnímu rozhodnutí (je také na pozemku sousedním). Stavební úřad požaduje, abychom zažádali o dodatečné stavební povolení a dodatečný souhlas s užíváním. Jako podklad pro dodatečné stavební povolení pak požaduje výkresovou dokumentaci potvrzenou autorizovaným inženýrem a to na základě norem platných nyní a nikoli v době stavby. Tato podmínka je dle mého názoru problém, neboť je tato stavba poplatná době jejího vzniku a v mnohých detailech neodpovídá dnešním předpisům. Prosím o radu, jak lze popsanou záležitost vyřešit? Předem děkuji za odpověď. MS

Naše odpověď: Prvotním pochybením (a to zřejmě na straně stavebníka) bylo, že stavba byla realizována z části na jiném pozemku, než na kterém byla povolena. Podle informací uvedených v dotazu však byla chyba i na straně stavebního úřadu, jelikož ten měl ke kolaudaci stavby požadovat geometrický plán. Tím, že stavbu zkolaudoval, dal najevo svůj názor, že stavba je zrealizována v souladu se stavebním povolením. Kolaudační rozhodnutí je v současnosti stále platné a nepřezkoumatelné a Vy na jeho základě stavbu legálně užíváte. V současné době jde o to, jak právní existenci zanést do katastru nemovitostí. Tento problém by bylo možné vyřešit ověřením tzv. „pasportu stavby“, který u letitých staveb de facto nahrazuje kolaudační rozhodnutí. Pasportem stavby je zjednodušená dokumentace skutečného stavu stavby, kterou stavební úřad na místě samém ověří a následně vydá písemné potvrzení o ověření pasportu stavby. Vzhledem ke všem popsaným pochybením by ověření pasportu mělo být vhodným řešením i pro stavební úřad, který se nepochybně spolupodílel na vzniklém problému.

Další dotazy a odpovědi na téma "Kolaudace staveb pro rekreaci" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Nesouhlas stavebního úřadu s oplocením pozemku

Dotaz: Dobrý den, před 4 lety jsem na místním stavebním úřadě požádal o vyjádření k záměru oplotit svůj pozemek. Bylo mi řečeno, že pozemek oplotit nelze, jelikož se dle územního plánu jedná o "trvalý travní porost". Jako jediné východisko mi bylo doporučeno jít cestou změny územního plánu. Tento proces jsem absolvoval a dnes je dle územního plánu můj pozemek "zahrada (městský sad)". Opět jsem se dotázal na stavebním úřadě, zda pozemek mohu oplotit a opět jsem dostal zamítavé stanovisko - v textové části územního plánu jsou sice zahrada (sad) charakterizovány jako oplocený pozemek bez přístupu veřejnosti, ale zároveň je zde uvedeno, že je zde zakázáno realizovat jakékoliv stavby. A protože plot je stavba, nemohou mi prý stavbu plotu povolit. Považuji toto stanovisko za chybný výklad a dezinterpretaci územního plánu a stavebního zákona. Jaký je váš názor na tento problém? Jak bych měl podle vás dále postupovat? RV

Naše odpověď: Dle mého názoru zpracovatel změny územního plánu neměl ve svém negativním vymezení staveb a činností, které nelze na pozemku realizovat, na mysli stavbu oplocení, ale chtěl zabránit zastavění pozemku sadu různými altány, sklady a jinými stavbami. Zajistěte si od zpracovatele územního plánu jeho stanovisko, to bude sloužit jako argument pro jednání se stavebním úřadem. V případě, že ani toto stanovisko nebude pro stavební úřad dostatečným podkladem pro žádost o povolení stavby (územní souhlas), požádejte jej o vydání „územního rozhodnutí o umístění stavby oplocení“. Jestliže stavební úřad žádost o vydání územního rozhodnutí zamítne, odvolejte se proti jeho rozhodnutí. Odvolací orgán (příslušný krajský úřad) má za povinnost rozhodnutí stavebního úřadu přezkoumat a zjistit, zda bylo vydáno v souladu s platnými předpisy.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování oplocení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Stavba oplocení (nedoručení stanovisek správců inž. sítí o existenci sítí)

Dotaz: Dobrý den, co se stane, pokud nedostanu stanovisko od síťařů do 30 dnů ode dne podání žádosti k vyjádření ke stavbě oplocení? Mohu začít s realizací? Pokud začnu, je třeba přihlédnout k dodatečným podmínkám, které dojdou po třiceti dnech? Děkuji za odpověď. RH

Naše odpověď: Stanovisko vlastníků a správců inženýrských sítí k existenci sítí v místě stavby slouží jako podklad k žádosti o územní souhlas, který je nutný pro umístění stavby oplocení. Tento územní souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Významem tohoto stanoviska je informace o existenci sítí v místě budoucí stavby a sdělení podmínek, za kterých lze stavbu v blízkosti inženýrských sítí realizovat. V případě, že by došlo k poškození inženýrských sítí v průběhu provádění stavby, nese stavebník za toto poškození odpovědnost, a ta je většinou spojena i s finanční náhradou.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování oplocení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Změna užívání garáže pro autobusy na autodílnu

Dotaz: Objekt je zkolaudován jako garáž na 2 autobusy. Lze tam provádět opravy nebo údržbu osobních aut bez rekolaudace? BD

Naše odpověď: Pokud je stavba zkolaudována jako garáž pro dva autobusy, jejím účelem užívání je odstavení těchto vozů. Pro jiné užívání stavby (tedy i pro užívání stavby jako opravny osobních automobilů), je nutné stavební úřad požádat o změnu jejího užívání (rekolaudaci).

Další dotazy a odpovědi na témata "Povolování garáží a povolování staveb pro bydlení" najdete ZDEZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Celkem komentářů: 1

znečištění studny 28.11.2011, 20:23:18

Máme zkolaudovanou studnu. Soused zhotovil nepropustnou
žumpu cca 39 m bez stavebního povolení.Z žumpy vyčnívala
nezaslepená trubka,kterou zasypal,aniž bychom věděli,zda-li
je zaslepená. Na to jsme podali stížnost u obecního úřadu a 
doložili fotografie a posudek hydrogeologa, že v případě
poškození této žumpy nebo úniku fekálií je znečištění pramene
zasobujícího vrtanou studnu značné.Je nějaké právní možnost,
aby soused tuto žumpu umístil do jiného místa? Děkuji

Přidat nový komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE