Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

35. díl seriálu

Datum vydání: 09.01.2012 | autor:
V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o stavbu garáže, stavbu sousedova bazénu v blízkosti hranice pozemku či přístavbu komína.

Dotaz na téma: Zastavěná plocha stavby pro sociální bydlení (samostatné stavby RD a garáže)

Dotaz: Počítá se přilehlá garáž k domu do podlahové plochy pro vymezení rodinného domu pro sociální bydlení? Garáž má vlastní zdi i střechu, přilehlá zeď je od zdi domu odstíněná tepelnou izolací pro zabránění tepelných mostů. Pod touto garáží je sklep na ovoce, který má vchod pouze ze zahrady ze severní strany garáže. Hlavní budova není podsklepena a ani není se sklepem provozně propojena. Je možné i tento sklep vyloučit z podlahové plochy pro vymezení RD pro sociální bydlení? Děkuji. PF

Naše odpověď:
Podle informací uvedených v dotazu se ve smyslu stavebního zákona jedná o dvě samostatné stavby, a to o stavbu rodinného domu a stavbu garáže. Obě dvě stavby jsou schopny samostatné existence a nejsou komunikačně propojeny. Jestliže se jedná o stávající stavby, které již byly zkolaudovány, ověřte si tuto skutečnost i na katastrálním úřadě. Mám tím na mysli skutečnost, zda jsou tyto stavby v katastru zapsány jako dvě samostatné stavby. Pokud by tomu tak nebylo, museli byste příslušný stavební úřad požádat o ověření skutečného stavu stavby a ten v katastru následně změnit.

Další dotazy a odpovědi na téma "Garáží a Staveb pro bydlení" najdete ZDEZDE.

Dotaz na téma: Stavba sousedova bazénu v blízkosti hranice pozemku

Dotaz: Dobrý den, stavba bazénu asi 3 x 6 m za naší opěrnou zdí pouze asi 70 cm od ní. Zeď je stará, nedostatečné pevná, neizolovaná, drží do výšky asi 2 m terasovitě hlínu sousedovy zahrady. Za prvé máme strach, že nyní již odebraná zemina a následně vybudovaný bazén může narušit celistvost a v případě havárie se nám vše vevalí do našeho dvora. Původně začali bazén budovat bez jakéhokoliv ohlášení nebo našeho souhlasu a pouze tvrdili po naší stížnosti na stavebním úřadě, že opravují zeď po původním skleníku, který zde byl umístěn. Nyní si podali oficiální žádost, byli jsme pozváni pracovníkem stavebního úřadu na ústní jednání o souhlasu k sousedovi. Vznesli jsme náš nesouhlas na základě obavy o dostatečnou nosnost opěrné zdi, ale zapomněli jsme při pořizování zápisu konkrétně námitku do písemného záznamu o nedostatečné vzdálenosti od hranice našeho pozemku, kterou jsme se dozvěděli až nyní a která má být minimálně 2 m. Předpokládali jsme, že tak důležitou věc řeší přímo stavební úřad, máme nyní obavy, že již k této otázce nebude přihlíženo při rozhodování stavebního úřadu? Děkuji a pěkný den. LS

Naše odpověď: V dotazu neuvádíte, v jakém režimu stavební úřad stavbu schvaloval. Tedy, jestli je ve věci vedeno správní řízení (územní řízení, řízení o odstranění stavby, řízení o dodatečném povolení stavby) nebo zda soused pro stavbu požádal o vydání územního souhlasu. Bez této informace nelze na dotaz podrobněji odpovědět. Pokud bylo ve věci umístění stavby vedeno některé z uvedených správních řízení a v určené lhůtě jste námitku neuplatnili, máte možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat. Obecně samozřejmě platí, že garantem, že je stavba schválena v souladu s platnými předpisy, je stavební úřad. Ten tedy musí (bez ohledu na skutečnost, zda jsou účastníky řízení k povolované stavbě uplatněny námitky) garantovat, že je stavba umístěna v souladu s platnými předpisy (v tomto případě konkrétně držení ustanovení § 25 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“).

Další dotazy a odpovědi na téma "Drobných staveb" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Legalizace stavby mobilní chaty

Dotaz: Dobrý den. Chci kupovat zahradu, na které je postavena chata s podkrovím o půdorysu asi 3 x 4 m + předsíňka a WC. Je zde zavedena voda i elektřina. Chata není zapsaná na katastrálním úřadě. Dle majitele je postavena na kůlech, tedy není spojena s pozemkem a lze ji brát jako mobilní. Prý na ní není potřeba žádné stavební povolení atd. Prosím o radu, jaké dokumenty mě má předložit, abych se vyhnul případným problémům na stavebním nebo katastrálním úřadě? Děkuji. ZT

Naše odpověď: Z dotazu vyplývá, že současný vlastník zřejmě nechce mít starosti s případnou legalizací stavby. Předmětná stavba ve smyslu stavebního zákona podléhá schválení stavebního úřadu a nelze tvrdit, že se jedná o „mobilní zařízení“. Mobilní zařízení by muselo být opatřeno např. nápravou a ojí, aby jej bylo možné za pomoci tažného vozidla přesunout na jiné místo. Zmíněná stavba, a není podstatné, zda je vystavěna na základech nebo na kůlech, podléhá ohlášení stavebnímu úřadu. Je však možné, že se jedná o „letitou“ stavbu, která byla schvalována za platnosti předchozích právních předpisů, a majitel doklad o jejím schválení pouze ztratil. Tento doklad by se mohl dochovat v archivu příslušného stavebního nebo obecního úřadu. Co se týče „neexistence“ stavby v katastru nemovitostí: je možnost, že zmíněná stavba nepodléhala zapsání do katastru nemovitostí - to např. v případě, že by byla stavebním úřadem povolena jako stavba skladu zahradního nářadí (nebo stavba s podobným užíváním) s plochou do 16 m2, nikoliv však jako „stavba pro rodinnou rekreaci“. Každopádně po současném vlastníkovi nemovitosti požadujte doklad o povolení stavby, příp. doklad o jejím uvedení do trvalého užívání (kolaudaci). Pokud jej nedohledá, požadujte po něm vyřízení této záležitosti (do úvahy připadá ověření „pasportu stavby“). Podrobnější odpověď, jak situaci řešit získáte na příslušném stavebním úřadě.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro rekreaci" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Přístavba komína ke stávajícímu RD

Dotaz: Dobrý den, prosím o odpověď na dotaz ohledně stavby nového komína ke stávající stavbě rodinného domu. K boku rodinného domu bychom chtěli přilepit stavbu nového komínového tělesa, ale údajně by mohl být problém se vzdáleností komína od vedlejší nemovitosti (rodinného domu). Jedná se o starší zástavbu rodinných domů vedle sebe. Komín bude vysoký cca 8 m, průměr 200 mm. Eventuelně případná minimální vzdálenost od vedlejší stavby kvůli revizi tohoto komína. Děkuji za odpověď. ZJ

Naše odpověď: Technické požadavky na komíny jsou stanoveny v ČSN EN 1443 „Komíny - všeobecné požadavky a v ČSN 73 42 01 „Komíny a kouřovody - navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv“. V souladu s těmito normami musí projektant navrhnout komín. Současně musí zhodnotit místní podmínky pro jeho výškové a polohové umístění. Vzdálenost komínu od sousedních staveb, včetně názorného vyobrazení, řeší článek č. 6.7.1 citované ČSN 73 42 01.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro bydlení" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE