Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

38. díl seriálu

Datum vydání: 30.01.2012 | autor:
V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o nesouhlas obce s plánovanou stavbou RD či kolaudaci bytu.

Dotaz na téma: Nesouhlas obce k plánované stavbě RD

Dotaz: Musím mít souhlas obce pro stavbu rodinného domu na vlastním pozemku nebo mi stačí povolení od katastrálního úřadu, pod který obec spadá? Co mám dělat, když obec nesouhlasí se stavbou? Pozemek je označen jako občanská vybavenost s příjezdovou komunikací. Děkuji mnohokrát za odpověď. RT

Naše odpověď: Katastrální úřad žádné povolení ani souhlas ke stavbě nevydává. Schvalování stavby rodinného domu podle stavebního zákona přísluší stavebního úřadu. Ten musí posoudit, zda je umístění a realizace stavby v souladu s platnými předpisy, včetně územního plánu obce. Obecní úřad v některých případech vystupuje v roli dotčeného orgánu státní správy (dopravní úřad, orgán ochrany životního prostředí). Obec, jako právnická osoba, je zase vždy účastníkem územního řízení a v některých případech, např. jako vlastník sousedního pozemku, i účastníkem stavebního řízení. Z pozice účastníka řízení může uplatnit námitky k umístění a realizaci stavby. Pokud pozemek územním plánem není určen k zastavění stavbou pro individuální bydlení (rodinný dům), potom samozřejmě tuto stavbu na pozemku nelze realizovat. Jedinou cestou k možnosti zastavění pozemku navrhovanou stavbou je tedy změna územního plánu obce.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Odstupové vzdálenosti staveb a výsadby dřevin od hranice pozemku

Dotaz: Jak daleko od hranice plotu může soused stavět nebo sadit stromy? LD

Naše odpověď: Odstupové vzdálenosti staveb od sousedních staveb a pozemků upravuje ve svém ustanovení § 25 vyhláška č. 501/2006 Sb. „o obecných podmínkách na využívání území“. Pro posouzení umístění stavby na pozemku i pro posouzení jejího umístění vůči sousedním pozemkům a stavbám je nutné vědět, o jaký druh stavby se jedná (rodinný dům, garáž, sklad nářadí adt.). Dále je nutné znát i umístění stávajících staveb na uvedených pozemcích. Odstupové vzdálenosti staveb od sousedních pozemků může v některých případech regulovat i územně plánovací dokumentace příslušné obce. Odstupové vzdálenosti stromů od sousedních pozemků neupravuje žádný předpis. Výsadbou však nesmí docházet k obtěžování souseda nad přípustnou míru, ani k poškozování jeho majetku. Případné konflikty, týkající se výsadby dřevin, je nutné řešit v souladu s občanským zákoníkem, který upravuje tzv. "sousedská práva".

Další dotazy a odpovědi na téma "Odstupových vzdáleností" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Kolaudace bytu (rozsah vybavení koupelny)

Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se informovat ohledně kolaudace koupelny. Co všechno musí být instalováno v koupelně, aby byla zkolaudována. Jde mi o konkrétní věci. Vím, že musí být funkční - musí tam být umyvadlo, WC, dveře, ale nevím, jestli musí být i instalovaná vana k ní i vanová baterie, ruční sprcha k vanové baterie, sedátko k WC? Můžete mi prosím poradit, co vše tedy je nutné? Děkuji za odpověď. EB

Naše odpověď: Stavební úřad při kolaudaci stavby zejména zkoumá, zda stavba byla provedena v souladu s ohlášením nebo s podmínkami stavebního povolení (tedy i v souladu s projektovou dokumentací), zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a zda skutečné provedení stavby nebude ohrožovat život a veřejné zdraví zvířat a lidí a bezpečnost životního prostředí. Splnění těchto požadavků je nezbytnou podmínkou kolaudace stavby. Co se týká vybavení koupelny: je důležité, abyste stavebnímu úřadu předložila doklady o odzkoušení jednotlivých instalací, které zde byly v rámci stavby prováděny a prohlášení o shodě od zhotovitele nebo od odborného vedení stavby. Absence jednotlivých zařizovacích předmětů v koupelně de facto brání jejímu užívání. Stavební úřady toto ale většinou nepovažují za závady bránící užívání stavby, ale za nedodělek, který v kolaudačním souhlasu (nebo souhlasu s užíváním stavby) uvedou s termínem, do kterého je nutné je odstranit. Povinností stavebníka je nedodělky v uvedeném termínu odstranit a tuto skutečnost následně stavebnímu úřadu oznámit. Tento postup se často využívá např. v případech developerských projektů bytových domů, kdy v době kolaudace ještě nejsou všechny byty prodány budoucím vlastníkům. Developeři dovybavení bytů potom provádějí dle požadavků budoucích vlastníků, příp. si byty noví vlastníci dovybavují sami. Dle mého názoru by tedy absence výše uvedených prvků ve Vaší koupelně neměla bránit uvedení stavby do trvalého užívání.

Další dotazy a odpovědi na téma "Kolaudace staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Udržovací práce řadového RD ve spoluvlastnictví

Dotaz: Dobrý den, vlastním polovinu RD v řadové zástavbě. Dům je starý a ze zdi padá omítka na zahradu souseda, který mi za to hrozí žalobou. Tento dům obývá majitel druhé poloviny domu, s kterým i přes veškerou snahu se nelze domluvit na opravě poškozené omítky. Na podnět stavebního úřadu jsem podal vysvětlení a upozornil, že druhý majitel nemá žádný zájem na řešení situace. Dle vyjádření poškozený podal na mě a spoluvlastníka žalobu. Má vůbec na to právo, když stavební úřad nedal rozhodnutí o nějakém opatření na stavbě? Nechci kvůli 20.000,- Kč a hloupému spoluvlastníkovi běhat po soudech. Děkuji za odpověď. JT

Naše odpověď: Zabránit sousedovi v podání žaloby z titulu náhrady škody nelze. Záleží na příslušném soudu, jak předmět žaloby posoudí a jak rozhodne, zda ve prospěch žalobce nebo žalovaného. Jako spoluvlastník zmíněné stavby, byste si pro případné soudní řízení měl připravit doklady, ze kterých vyplývá snaha o nápravu věci, tedy o opravu nemovitosti. Těmi jsou písemné doklady o komunikaci se spoluvlastníkem nemovitosti a se stavebním úřadem. Ty budou svědčit o ochotě zabránit škodám na sousedově majetku. Další polehčující okolností by mohla být skutečnost, že v domě nebydlíte a je Vám bráněno v její údržbě. Pomoci ve věci by mohl i stavební úřad. Ten by po zhodnocení skutečného stavu stavby měl její vlastníky vyzvat k provedení „udržovacích prací“, aby nedocházelo k dalším škodám na sousedním majetku.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro bydlení" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE