Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

50. díl seriálu

Datum vydání: 23.04.2012 | autor:
V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o měření radonu ke kolaudaci stavby či posouzení výšky navrhované stavby.

Dotaz na téma: nesouhlas obce s překopem komunikace pro uložení inženýrských sítí

Dotaz: Dobrý den, vlastním stavební parcelu a vedle ní vede cca 2 roky stará komunikace (nový koberec), vlastníkem komunikace je obec. Po komunikaci s místostarostou, který toto vyřizuje, jsme byli ujištěni, že se můžeme bez problémů připojit (voda, kanalizace, plyn). Ale momentálně, kdy jsme si podali oficiální žádost, nám bylo sděleno od paní starostky, že to nelze, že nám nedovolí rozkopat silnici (protože je nová), pod kterou vedou tyto sítě. Nikde nemají oficiálně uvedeno ani nijak stanoveno, že se do nových komunikací nesmí po nějakou dobu zasahovat! Navíc reálné rozkopání by bylo za cca další 2-3 roky. Předem děkuji za odpověď. TT

Naše odpověď: Jelikož je obec vlastníkem komunikace, je nutné k jakémukoliv zásahu do komunikace získat její souhlas. Snahou obce je zachovat komunikaci v záruční době pokud možno neporušenou a povolovat tedy její překopy jen v nutných případech (např. havárie). Můžete se ve spolupráci s projektantem pokusit najít řešení podchodu pod komunikací a napojení na sítě, které bude pro obec akceptovatelné.

Další dotazy a odpovědi na téma "Inženýrských sítí a přípojek" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Námitka k povolení staveb pro bydlení na sousedních pozemcích

Dotaz: Dobrý den, potřebovala bych radu co dál dělat a zda ještě mám šanci? Přišel nám poštou stavební záměr našeho souseda. Šlo o dvoupatrové domy s obytným podkrovím se třemi bytovými jednotkami a sedmi parkovacími místy před každým z těchto domů. Jelikož bydlíme na pozemcích o výměrách přibližně 600 m a s výškou hřebene maximálně 9,5 m, přišlo nám vhodné vznést námitku proti výšce těchto domů, která má být v hřebeni 10,4 m při zachování zákonné výšky římsy 7 m. Poslali jsme tudíž námitku na stavební úřad. Stavby by měli stát na pozemcích OVS kam patříme i my, ale z jedné strany sousedí s pozemkem SVO, kde tentýž stavitel už vystavěl budovu dvoupatrovou s obytným podkrovím s přízemím pro podnikání. Výška tohoto objektu na pozemku SVO je 10,8 m v hřebeni. Tuto budovu chce tento stavitel dodatečně přepsat v územním plánu také do OVS. Náš obecní úřad se od dané situace distancuje, není prý účastníkem řízení a bojí se žaloby. Stavební úřad nám odepsal, že námitka ve smyslu brát v potaz okolní zástavbu pozemky SVO nikoli OVS prý není opodstatněná, máme se se stavitelem dohodnout, shodně se bojí žaloby. Dále nám na stavebním úřadě řekli, že nám v případě námitek proti zkrácenému stavebnímu řízení vlastně ani ze zákona nemusí odpovídat a že už má od nich stavitel povolení stavět. Informovali jsme u architekta, který vypracoval územní plán pro naši obec, a nechali jsme si od něj vypracovat výklad k územnímu plánu našich sousedících pozemků. Odepsal nám, že vzhledem k tomu, že v okolí v ploše OVS převažují objekty jednopodlažní s obytným podkrovím, měla by nová zástavba tento fakt respektovat. Dále že nelze srovnávat se stávajícím sousedním objektem, který je na ploše SVO a to i když nové stavby splňují požadavky stavebního zákona tak z urbanistického hlediska jsou vzdálenosti velmi těsné. S naším novým sousedem se snažíme jednat separátně, ale on vložil již do projektů a pozemků asi nemalé peníze, s tím, že bude mít zisk ze tří bytů na každém pozemku. Je připraven dát žaloby na náhradu škod proti všem. Je ochoten možná s námi udělat dohodu ohledně oken, teras a balkonu, které jsou směrované naším směrem, ale o tom, že jsme mysleli, že budeme sousedit s rodinným domkem (jednou rodinou) nechce slyšet, pracovalo mu na tom spousty lidí a prý nedělá nic proti zákonům. Nevím, zda jsem napsala vše srozumitelně, ale snažila jsem se. Otázka je, co dál? Na pozemku 600 m2 budeme mít kolem sebe ze tří stran domy o 2 m vyšší…TZ

Naše odpověď: Nejprve je nutné zjistit informaci o tom, zda je umístění stavby v souladu s platnými předpisy (územní plán obce, stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky atd.) a tím si ujasnit, o jaké skutečnosti je možno „opřít“ nesouhlas se stavbou. Námitky k umístění stavby můžete podat v územním řízení o umístění stavby a námitky ke stavebně - technickému provedení stavby ve stavebním řízení. Způsob řešení námitek ve zkráceném stavebním řízení je popsán v ustanovení § 117 odst. 4 stavebního zákona a není pravdou, že se jimi autorizovaný inspektor a stavební úřad nemusejí zabývat. Je důležité si uvědomit, zda chcete v řízeních vedených stavebním úřadem (nebo autorizovaným inspektorem) hájit svá práva nebo se necháte od investora stavby zastrašit. Do úvahy přichází možnost se při jednáních nechat zastupovat zplnomocněným odborníkem, u kterého je předpoklad, že se bude v této problematice lépe orientovat.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Měření radonu ke kolaudaci stavby

Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli je před kolaudací třeba u novostavby měření radonu v interiéru? Na stavebním úřadě jsem se dozvěděl, že to potřeba je, ale dříve jsem o tom nikde neslyšel. Pozemek máme s nízkým radonovým indexem, tak nechápu, z jakého důvodu by to bylo? Děkuji za odpověď. MB

Naše odpověď: Podkladem k žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby je měření radonu na pozemku stavby. Pokud je zjištěné radonové riziko „střední“ nebo „vysoké“, je nutné po dokončení stavby provést kontrolní měření objemové aktivity radonu v objektu, které prokáže účinek realizovaných protiradonových opatření na stavbě. Jestliže zjištěné radonové riziko bylo „nízké“, není nutné provádět žádná opatření a tím pádem ani kontrolní měření.

Další dotazy a odpovědi na téma "Kolaudace staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Posouzení výšky navrhované stavby

Dotaz: Prosím o odpověď, jak se měří výška objektu pro potřeby stavebního řízení? Obec stanovila max. výšku 6 m, ale nestanovila, kde se měří. Pozemek je svažitý s rozdílem cca 3 m na šířku objektu. Vstup bude z vyššího terénu od přístupové komunikace. V případě měření od nižšího terénu zbývá použitelná výška po hřeben pouze cca 3 m. Děkuji. JS

Naše odpověď: V případě, že je výška stavby stanovena v územním plánu, měl by jeho zpracovatel určit, jak se bude měřit. Pokud tento požadavek vychází od obce, požádejte ji o jeho specifikaci. Závěrem uvádím, že rozhodující slovo bude mít příslušný stavební úřad. Ten je oprávněn posoudit žádost o povolení stavby, tudíž by měl posoudit i otázku výšky navrhované stavby, resp. její soulad s územním plánem obce.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE