Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

57. díl seriálu

Datum vydání: 11.06.2012 | autor:

V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o výměnu střešní krytiny či legalizaci provedené demolice.

Dotaz na téma: Výměna střešní krytiny na polovině RD

Dotaz: Dobrý den. Chtěla bych se zeptat: máme se sousedy společnou střešní krytinu a oni svou polovinu chtějí vyměnit za novou. Potřebují k tomu náš souhlas a stavební povolení, nebo ohlášku? Jedná se mi o to, že máme společné trámy a krovy a domy nejsou rozděleny středovou zdí, která by měla být vytažena až nad střechu. Předem děkuji za odpověď. JD

Naše odpověď: Výměna střešní krytiny je „udržovací prací“ stavby, která podle ustanovení odst. 1 písm. e) § 103 stavebního zákona nepodléhá vydání stavebního povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Pouze v případě, že je stavba kulturní památkou, podléhají tyto práce ohlášení stavebnímu úřadu. Pro udržovací práce prováděné na stavbě ve společném vlastnictví je však nutné získat souhlas jejího spoluvlastníka. Bez důkladného seznámení s podmínkami na stavbě, resp. existencí stávajících konstrukcí (nosné zdivo, tvar krovu atd.) nelze na dotaz podrobněji odpovědět. Doporučuji Vám navštívit příslušný stavební úřad, seznámit ho s podmínkami na stavbě a rozsahem plánovaných stavebních úprav a požádat o jeho názor. Při podrobnějším zkoumání bude nutné vzít do úvahy několik otázek: estetiku stavby, její konstrukční a stavební řešení, požárně bezpečnostní řešení apod.

Další dotazy a odpovědi na témata "Staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Dodatečné povolení rekonstruovaného oplocení

Dotaz: Dobrý den, v roce 2002 jsme vyměnili starý plot za novou hradbu, která je přizpůsobená terénu a z vnější strany nepřesahuje výšku 180 cm, ale z venkovní strany dosahuje až 220 cm. Parcela se oplocovala v roce 1996, kdy jsme ještě s rodinou žili v cizině, a o všechno se staral tchán. Bohužel, teď došlo ke komplikacím se sousedem, který na nás podal stížnost u stavebního úřadu na neohlášenou stavbu. Bohužel jsme teď zjistili, že původní oplocení opravdu nebylo písemně ohlášeno (protože tchán byl aktivně zapojen do aktivit obce - fotbal, sokol, zastupitelstvo) a domluva byla určitě jen ústně, tak jak to mezi kamarády probíhá. Připravujeme dodatečné ohlášení stavby plotu, ale pochybuji, že nám soused podepíše souhlas. Jak máme prosím dále postupovat a jak se máme zachovat u nesouhlasu souseda? MM

Naše odpověď: Pro legalizaci zmíněné stavby plotu nepřipravujete dodatečné ohlášení, ale „žádost o dodatečné povolení stavby“. Jelikož je řízení o dodatečném povolení stavby správním řízením, ve kterém mají účastníci řízení možnost se k věci vyjádřit, případně podat své námitky, nemůže stavební úřad jako podklad k žádosti o dodatečné povolení stavby vyžadovat souhlas souseda. Pouze v případě, že by stavba z části stála na jeho pozemku, museli byste k žádosti doložit jiné právo k tomuto pozemku (nikoliv souhlas, ale např. smlouvu o právu provést na pozemku stavbu), uzavřenou mezi Vámi a sousedem.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování oplocení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Legalizace provedené demolice RD

Dotaz: Dobrý den, prosím o radu: domek s č. p. už se rozpadal, a proto jsme ho rozebrali a suť použili pro svou potřebu. Co je třeba k dodatečnému povolení k demolici? Předem děkuji za odpověď. RP

Naše odpověď: Termín „dodatečné povolení odstranění stavby“ stavební zákon nezná. Jelikož stavba, která byla odstraněna, již neexistuje, není možné její odstranění jakkoliv dodatečně povolit. Stavební úřad může pouze neexistenci stavby na písemnou žádost vlastníka stavby ověřit. Jeho sdělení slouží jako podklad pro vymazání stavby z katastru nemovitostí. Závěrem upozorňuji, že jako vlastník stavby, odstraněné bez schválení stavebního úřadu, se vystavujete finančnímu postihu podle ustanovení §§ 178 až 183 stavebního zákona.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Povolení novostavby RD

Dotaz: Dobrý den, chystáme se s přítelkyní na stavbu RD. Koupili jsme v centru města zahradu od jiného rodinného domu, kde chceme začít co nejdříve stavět. Pozemek je v platném územním plánu veden jako stavební a veškeré sítě jsou na hranici pozemku uloženy v chodníku. Projekt již mám, i vyjádření o existenci sítí. Nyní již mám skoro všechny souhlasy od sousedů a čekám na vyjádření k projektové dokumentaci od E. ON elektřina a plyn a vodovody a kanalizace a souhlas města se zřízením přípojek (věcné břemeno). RD bude mít zastavěnou plochu 136 m2 (součástí domu je garáž) bude část podsklepen a bude mít 1 nadzemní patro a podkroví. Mysleli jsme, že pouze ohlásíme stavbu včetně přípojek a bude za měsíc hotovo, ale prý je nutné napřed zažádat o územní rozhodnutí a pak o ohlášení stavby. Je tento postup nutný, když splňujeme podmínku do 150 m2 a pozemek je v platném územním plánu jako stavební? Nestačí pouze územně plánovací informace a ohláška? Nebo územní řízení je nutné z důvodu přípojek? Dále dá se spojit územní řízení a ohláška najednou, aby se to neprotahovalo? Nebo dá se zažádat o ohlášku na dům a pak o územní řízení na přípojky v průběhu stavby? Jde nám o to, abychom nečekali, tak dlouho. Například v příručce pro Středočeský kraj je, že stavby do 150 m2 nevyžadují územní souhlas ani rozhodnutí. Ve všech žádostech (provozovatelé sítí i sousedé) podepsali souhlas se zkráceným řízením, ale to zase asi nepůjde spojit současně s ohlášením stavby? Prosím Vás o radu, jak postupovat, abychom mohli začít stavět co nejrychleji. Děkuji předem za brzkou odpověď. AO

Naše odpověď: Spojit územní řízení s ohlášením nelze. Ohlášení lze spojit pouze s územním souhlasem. Vydané územní rozhodnutí musí být pravomocné, následně lze stavbu ohlásit. Dle mého názoru však stavba podléhá stavba (za splnění podmínek uvedených v ustanovení odst. 1 § 104 stavebního zákona) pouze ohlášení stavby stavebnímu úřadu. Důvod, proč stavební úřad pro stavbu požaduje vydávat územní rozhodnutí, by Vám měl zdůvodnit. Již jsem se několikrát setkal s postupem stavebních úřadů, kdy ohlášení stavby podmiňovaly vydáním územního souhlasu nebo územně plánovací informace, ač v tomto chybném postupu nemají oporu stavebního zákona.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE