Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

60. díl seriálu

Datum vydání: 02.07.2012 | autor:

V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o nepovolenou rekonstrukci stavby či kolaudaci studny u chaty.

Dotaz na téma: Nepovolená rekonstrukce staveb na sousedním pozemku

Dotaz: Dobrý den. Bydlíme v řadovém domě. Soused po naší pravici začal před měsícem přestavovat přístavby, které svojí délkou vedou až asi do poloviny délky naší zahrady. Zeď přístaveb společnou nemáme. Oklikou jsme se dozvěděli, že soused přestavuje přístavby na tři bytové jednotky - garsoniéry. S jeho záměrem nesouhlasíme, obáváme se hluku a ztráty už tak nedostatečného soukromí. Prostor jejich dvorku, který je souběžný s naším dvorkem a který by nájemníci zcela jistě využívali, je malý. Už teď soused pronajímá dvě bytové jednotky v domě, ke kterému přístavby přísluší. Přístavby jsou dosud evidované na SÚ, jako jiná stavba bez č. p. Máme nějakou možnost, jak sousedovi jeho záměr zmařit? Sousedé, kteří mají zeď přístaveb na hranici pozemku, souseda, který vše dělal "na černo" udali. Přesto se však obávám, že dodatečně soused stavební povolení dostane a my budeme mít naráz pět sousedících rodin na jedné straně. Prosím o radu, jak v této věci postupovat. Děkuji. VB

Naše odpověď: Oznámení činnosti souseda stavebnímu úřadu je jediným možným řešením, jak věc nelegální stavby řešit. Stavební úřad musí zjistit skutečný stav věci a v případě, že soused postupoval v rozporu se stavebním zákonem, zahájí „ řízení o odstranění stavby“. V průběhu řízení může vyzvat souseda k předložení žádosti o dodatečné povolení stavby. Stavbu však lze dodatečně povolit jen za předpokladu, že soused prokáže, že stavba není v rozporu s platnými předpisy (ustanovení § 129 odst. 2 stavebního zákona). Vlastníci sousedních pozemků a staveb by stavební úřad měl zahrnout do okruhu účastníků řízení. Pokud se tak nestane, máte možnost se do okruhu účastníků řízení písemně přihlásit. Jako účastníci řízení máte právo k dodatečnému povolení stavby podávat námitky a proti případnému rozhodnutí o dodatečném povolení stavby právo se odvolat.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE.


Dotaz na téma: Kolaudace studny u chaty

Dotaz: Dobrý den. Uvažujeme o zhotovení vrtané studny na chatě. Rád bych se zeptal: do kdy musím studni zkolaudovat od vydáni stavebního povolení? Děkuji. JN

Naše odpověď:
Termín určený k dokončení stavby studny bude uveden ve vydaném povolení příslušného vodoprávního úřadu. Obecně lze odpovědět, že studna musí být zkolaudována před zahájením jejího užívání.

Další dotazy a odpovědi na téma "Studen, septiků a ČOV" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Ohlášení stavby (souhlas stavebního úřadu "mlčky")

Dotaz: Dobrý den, dne 14.5.2012 jsme podepsali předávací protokol o přeložce nízkého napětí mimo stavební pozemek a dostali v dubnu 2012 od ČEZu vyrozumění k Ohlášce, že můžeme stavět. Na stavební úřad jsme podali 15.4.2012 Ohlášení stavby se všemi náležitostmi s tím, že jsme čekali 30 dnů na povolení, že můžeme začít stavět. Do dnešního dne, to je 8.6.2012, nepřišlo žádné vyrozumění o povolení stavět. Stavební úřad nám ústně sdělil, že povolení můžeme dostat až po kolaudaci přeložky, která je momentálně v nedohlednu a pokud začneme stavět, tak dostaneme pokutu. Podali jsme veškeré dokumenty. Můžete nám poradit, co máme udělat, abychom dostali v nejbližší době povolení stavět? Děkuji za vyřízení. JS

Naše odpověď: Dle mého názoru, není nutné, aby kolaudace přeložky vedení NN proběhla před souhlasem stavebního úřadu s ohlášením stavby rodinného domu. Schválení realizace těchto dvou investic stavebním úřadem by však měla proběhnout současně, aby byla možná jejich návaznost. Stavební úřad posuzuje ohlášení stavby podle ustanovení §§ 104 až 108 stavebního zákona. V souladu s ustanovením § 106 odst. 1 stavebního zákona může stavebník ohlášenou stavbu provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. V případě, že stavebníkovi nebude doručen souhlas do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení obdržel stavební úřad a ani mu v této době nebude doručen zákaz podle § 107 stavebního zákona, platí, že stavební úřad udělil souhlas s ohlášením "mlčky". Pokud tedy stavební úřad od 15.4.2012, kdy jste mu podali ohlášení nereagoval (ohlášení usnesením neodložil nebo nevydal rozhodnutí o zákazu), udělil souhlas s ohlášením stavby „mlčky“.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE.


Dotaz na téma: Legalizace nepovolených stavebních úprav v bytě

Dotaz: Dobrý den, zakoupili jsme byt, kde byly provedeny stavební úpravy (zasklení balkónu do dvorního traktu a vytvoření vlastního rozvodu vody a topení, takže jsme odpojeni od centrálního vytápění a teplé vody celého domu). Dodatečně bylo zjištěno, že tato stavební úprava nebyla povolena. Prosím o radu, jak mám postupovat, aby tato stavební úprava byla zlegalizována? Děkuji. JZ

Naše odpověď: Je otázkou, zda všechny v dotaze popisované stavební úpravy vyžadují schválení stavebního úřadu. Vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy v souladu s ustanovením odst. 1 písm. b) č. 2 § 103 stavebního zákona totiž nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Zasklení balkonu potom je stavební úpravou, kterou se mění vzhled stavby. Ta podle parametrů stavby podléhá buď stavebnímu povolení, nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Obecně lze odpovědět, že stavební úpravy, které podléhají schválení stavebního úřadu a byly provedeny bez jeho schválení lze (v souladu s ustanovením § 129 stavebního zákona) legalizovat na základě vydaného dodatečného povolení stavby.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE