Na co jste se ptali ve stavební poradně?: 61. díl

V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o údržbu oplocení ze sousedního pozemku či rozšíření přístřešku pro automobil.

Dotaz na téma: Provádění údržby oplocení ze sousedního pozemku

Dotaz: Dobrý den. Dle § 127 odst. 3 občanského zákoníku je vlastník sousední nemovitosti povinen povolit vstup na jeho pozemek, a to na dobu nezbytnou k provedení úkonů, jež si vyžádá údržba a obhospodaření sousedního pozemku (např. údržba plotu). Mám dotaz, zda vlastník může vznášet požadavky na formu tohoto vstupu, určit ze své vůle kdy bude vstup povolen, určovat jaké práce a jak budou vykonávány, omezovat tento vstup jen na jeho vlastní přítomnost (to i v případě, že práce je možno vykonávat ze sousedního pozemku a činnost se dotýká pouze hranice) apod.? JJ

Naše odpověď: Pokud mezi vlastníky sousedních pozemků nedojde k dohodě o možnosti provedení udržovacích prací stavby na jednom z těchto pozemků (tedy i plotu), je nutné se obrátit na příslušný stavební úřad. Stavební úřad svým rozhodnutím může, v souladu s ustanovením § 141 stavebního zákona, vlastníkovi sousedního pozemku uložit, aby vlastníkovi stavby tyto práce umožnil. Odstavec 2 citovaného ustanovení ukládá povinnosti stavebníka, kterých tento musí dbát při provádění prací. V rozhodnutí stavebního úřadu dále budou stanoveny podmínky, za jakých se budou práce na stavby provádět.

Další dotazy a odpovědi na téma "Oplocení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Rekonstrukce komunikace (zásah do sousedního pozemku)

Dotaz: Dobrý den, měla bych dotaz týkající se opravy vozovky. Obec dělala kompletně nový povrch vozovky (navýšení terénu cca 20 cm). V rámci tohoto zaasfaltovala bez našeho svolení i část zahrady kolem stavební parcely, kde vybudovala kanál, který napojila do naší přípojky na odpadní vodu z domu. Svedení vody z části ulice podmáčí náš rozestavený RD. V případě větších dešťů i díky navýšení vozovky teče voda až do domu. Je opravdu v dnešní době možné, aby někdo někomu zabral pozemek a vybudoval tam kanál? Mohli byste mi poradit, na jakou instituci se mám obrátit? Zatím mi na stavebním úřadě řekli, že podle čísla parcely nemohou najít projektovou dokumentaci k této realizaci silnice a kanalizace. Děkuji za odpověď. DP

Naše odpověď: K vydání stavebního povolení k opravě veřejné komunikace není příslušný obecný stavební úřad, ale dopravní úřad (speciální stavební úřad, pod jehož působnost daná lokalita spadá). Se svou žádostí, případně stížností, se tedy písemně obraťte na tento správní orgán. Ten by měl prověřit, zda byla stavba realizována v souladu s platnými předpisy, případně s jeho rozhodnutím nebo opatřením. V případě, že nikoliv, měl by učinit další kroky vedoucí k nápravě věci.

Další dotazy a odpovědi na téma "Cest a komunikací" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Rozšíření stávajícho přístřešku pro osobní automobil

Dotaz: Dobrý den, měl bych otázku ohledně přístřešku pro jeden osobní automobil, který je z jedné strany kotven k baráku a z druhé strany na dřevené stojky na patkách. Přístřešek je do 25 m2. Jedná se o to, že jsme vystavěli nový RD, vedle kterého je právě ten přístřešek. Bohužel na levé straně už nezbylo příliš místa od hranice pozemku souseda a dbalo se na to, aby byla zachována norma pro požární okruh 2 m, tak se to umístilo 2 m od hranice pozemku. Bohužel, když parkujeme pod přístřešek, tak je dost úzký, neustále z jedné strany překáží stojky a z druhé zase fasáda domu, takže musíme stále dávat pozor, abychom to zbytečně neomlátili. Řekli jsme si, že už toho ale máme dost a necháme to předělat na širší rozměr. Nyní je rozměr přístřešku 3 x 6 m a chceme ho nechat zvětšit na 4 x 6 m. Nyní tedy na levé straně od hrany sousedova pozemku ke dřevěným stojkám přístřešku splňujeme 2 m. Po rozšíření to bude už pouze 90 cm mezi hranou pozemku a stojkami, pokud půjde o přesah střechy, bude mezi hranou pozemku a okapem 35 cm. Soused se vším souhlasil, máme od něj podepsaný papír se souhlasem. Zvětšení přístřešku proběhne už nyní, nikde jsme to nehlásili. Takže se chci zeptat, zda se vůbec nějaký takový úkon má někde hlásit, zda by po výstavbě stačilo zajít na stavební úřad (nebo kam se s tím chodí) a tam to oznámit, že se nechal zvětšit i se souhlasem souseda? Nebo zda není ani třeba nikde nic ohlašovat a nechat to být? Ještě bych dodal, že sousedův barák od hrany pozemku je přes 5 m. Děkuji. JC

Naše odpověď: Přístavba (rozšíření) přístřešku podléhá, v souladu s ustanovením § 96 stavebního zákona, vydání územního souhlasu. Vyhláška č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“ ve svém ustanovení § 25 odst. 5 ukládá povinnost umístit stavby garáží a další stavby související či podmiňující bydlení, nejméně 2 m od hranice se sousedními pozemky. Jestliže je záměrem stavbu umístit blíže než 2 m od hranice se sousedním pozemkem, je nutné před žádostí o územní souhlas stavební úřad, v souladu s § 169 stavebního zákona, požádat o výjimku z výše uvedeného ustanovení vyhlášky.

Další dotazy a odpovědi na téma "Drobných staveb" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Kolaudace stavby, na kterou bylo vydané stavební povolení v r. 1988

Dotaz: Plánuji koupit dostavěnou budovu, doposud neužívanou, na kterou bylo vydáno stavební povolení již v roce 1988. Ptám se, jak stavbu zkolaudovat již na mé jméno (jakožto budoucího vlastníka) a co k tomu vše potřebuji? Domnívám se, že musím stavebnímu úřadu prokázat, že na mne přejdou vlastnická práva, resp. práva stavebníka a proto žádám o kolaudaci dle dříve platného stavebního zákona č. 50/1976 Sb. PD

Naše odpověď: Práva a povinnosti spojené s vlastnictvím stavby přejdou při její koupi na Vás. Stavebnímu úřadu byste měl tuto skutečnost písemně oznámit. K tomuto oznámení přiložte doklad o vlastnictví, ze kterého bude zřejmé, že jste vlastníkem stavby a dále kopii stavebního povolení. Stavební úřad vezme tuto skutečnost pouze na vědomí a dále s Vámi bude jednat jako se stavebníkem stavby.

Další dotazy a odpovědi na témata "Stavební poradny" najdete ZDE.