Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

62. díl seriálu

Datum vydání: 16.07.2012 | autor:

V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o údržbu oplocení ze sousedního pozemku či realizaci příjezdové cesty.

Dotaz na téma: Provádění údržby oplocení ze sousedního pozemku

Dotaz: Dobrý den. Dle § 127 odst. 3 občanského zákoníku je vlastník sousední nemovitosti povinen povolit vstup na jeho pozemek, a to na dobu nezbytnou k provedení úkonů, jež si vyžádá údržba a obhospodaření sousedního pozemku (např. údržba plotu). Mám dotaz, zda vlastník může vznášet požadavky na formu tohoto vstupu, určit ze své vůle kdy bude vstup povolen, určovat jaké práce a jak budou vykonávány, omezovat tento vstup jen na jeho vlastní přítomnost (to i v případě, že práce je možno vykonávat ze sousedního pozemku a činnost se dotýká pouze hranice) apod.? JJ

Naše odpověď: Pokud mezi vlastníky sousedních pozemků nedojde k dohodě o možnosti provedení udržovacích prací stavby na jednom z těchto pozemků (tedy i plotu), je nutné se obrátit na příslušný stavební úřad. Stavební úřad svým rozhodnutím může, v souladu s ustanovením § 141 stavebního zákona, vlastníkovi sousedního pozemku uložit, aby vlastníkovi stavby tyto práce umožnil. Odstavec 2 citovaného ustanovení ukládá povinnosti stavebníka, kterých tento musí dbát při provádění prací. V rozhodnutí stavebního úřadu dále budou stanoveny podmínky, za jakých se budou práce na stavby provádět.

Další dotazy a odpovědi na téma "Oplocení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Kolaudace stavby, na kterou bylo vydané stavební povolení v r. 1988

Dotaz: Plánuji koupit dostavěnou budovu, doposud neužívanou, na kterou bylo vydáno stavební povolení již v roce 1988. Ptám se, jak stavbu zkolaudovat již na mé jméno (jakožto budoucího vlastníka) a co k tomu vše potřebuji? Domnívám se, že musím stavebnímu úřadu prokázat, že na mne přejdou vlastnická práva, resp. práva stavebníka a proto žádám o kolaudaci dle dříve platného stavebního zákona č. 50/1976 Sb., místo původního stavební já? PD

Naše odpověď:
Práva a povinnosti spojené s vlastnictvím stavby přejdou při její koupi na Vás. Stavebnímu úřadu byste měl tuto skutečnost písemně oznámit. K tomuto oznámení přiložte doklad o vlastnictví, ze kterého bude zřejmé, že jste vlastníkem stavby a dále kopii stavebního povolení. Stavební úřad vezme tuto skutečnost pouze na vědomí a dále s Vámi bude jednat jako se stavebníkem stavby.

Další dotazy a odpovědi na téma "Kolaudace staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Rozdělení průmyslové a obytné zóny protihlukovou zdí

Dotaz: Dobrý den. Bydlíme v obytné zóně, která vznikla před šesti lety. Teď nám tady začali stavět průmyslovou zónu, kterou dělí jen komunikace široká cca 5 m. Naše domy mají zničenou fasádu, ke které došlo během stavby. Nadměrný hluk a prach nikoho nezajímá ani místní úřad, který by měl zakročit. Chci se zeptat, zda je možno rozdělení průmyslové zóny od obytné zóny za pomoci protihlukové zdi? Děkuji.

Naše odpověď: Oddělit obytnou zónu od průmyslové zóny protihlukovou zdí samozřejmě lze. Tato zeď musí být navržena takovým způsobem, aby zabránila pronikání hluku z průmyslové zóny do obytné zóny a v obytné zóně nebyly překročeny stanovené limity hluku. Účinnost navržené protihlukové zdi musí být nejprve prokázána hlukovou studií, vypracovanou oprávněnou osobou. Tato studie bude součástí podkladů pro povolení stavby. Pokud je správní orgán, na který jste se se svou stížností obrátili nečinný, máte možnost si na jeho postup stěžovat u jeho nadřízeného orgánu.

Další dotazy a odpovědi na témata "Stavební poradny" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Realizace přístupové komunikace k rodinným domům

Dotaz: Dobrý den, v blízkosti naší nemovitosti došlo k výstavbě přístupové komunikace k rodinným domům. Nyní se na ni dodatečně vede územní řízení. Obecný stavební úřad určil, že se jedná o neveřejnou účelovou komunikaci a odbor dopravy se k ní nemusí vyjadřovat. V územním řízení se však nic o neveřejné komunikaci nepíše. Je možné, aby stavební úřad vyhodnotil tuto komunikaci za neveřejnou, když se jedná o trvale zastavitelné území a jsou zde parcely pro výstavbu dalších rodinných domů? Navíc nejedná se o uzavřený prostor a je zde přístup ostatních vlastníků ke svým parcelám. Neměl by toto řešit odbor dopravy? MN

Naše odpověď: Stavba komunikace a tedy i její účel musí být v souladu s územním plánem obce. Odbor dopravy (jako dopravní úřad) by měl vydat své rozhodnutí k připojení stavby komunikace na stávající komunikaci a také stanovisko k dokumentaci pro územní rozhodnutí. Tato vyjádření a stanoviska by měla sloužit jako podklad k žádosti o vydání územního rozhodnutí. O skutečnosti, zda bude stavba povolena dopravním úřadem, nebo obecným stavebním úřadem by měl rozhodnout nikoliv obecný stavební úřad, ale právě dopravní úřad.

Další dotazy a odpovědi na téma "Cest a komunikací" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE