Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

63. díl seriálu

Datum vydání: 23.07.2012 | autor:

V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o kolaudaci RD s přesahem na cizí pozemek či stavbu včelína.

Dotaz na téma: Kolaudace sousedního RD (přesah stavby na cizí pozemek)

Dotaz: Dobrý den, sousedé předělávají svůj dům dle "starého stavebního zákona". Úpravami došlo i k přesahu jejich střechy na náš pozemek, což bylo součástí i stavebního povolení. Tento přesah je však ve skutečnosti třikrát větší, než je uvedeno v projektové dokumentaci. Jsme ze zákona povinni být přizváni ke kolaudačnímu řízení, kde bychom mohli své námitky ještě uplatnit (nesouhlasí i další věci) nebo se může stát, že nás příslušný stavební úřad k tomuto řízení nepřizve? Příslušné právní normy jsem četla, nejsem si však jista, zda podle tohoto výkladu mezi účastníky kolaudačního řízení skutečně patříme. Děkuji.

Naše odpověď: Dle mého názoru by Vás stavební úřad měl (v souladu s ustanovením § 78, odst. 1, písm. d) předchozího stavebního zákona) zařadit do okruhu účastníků kolaudačního řízení, neboť jsou kolaudovanou stavbou dotčena vlastnická práva k pozemku, na který střecha stavby přesahuje. Zda tomu tak ve skutečnosti bude, záleží na „pečlivosti“ stavebního úřadu. Doporučuji Vám stavební úřad na tuto skutečnost (přesah sousední stavby na Váš pozemek) předem písemně upozornit.

Další dotazy a odpovědi na téma "Kolaudace staveb pro bydlení" najdete ZDE.


Dotaz na téma: Plánovaná stavba bytových domů v blízkosti hřbitova

Dotaz: Vážená poradno, po svých rodičích jsem na hřbitově zdědila hrob, neboli též hrobové místo. Nyní jsem se dověděla, že se bude hned za plotem dotčeného hřbitova stavět monumentální stavba v podobě asi patnácti třípatrových a čtyřpatrových obytných domů. Proto Vás prosím o radu, zda jsem, či nejsem, účastníkem stavebního řízení? Podotýkám, že stavební řízení je již v běhu a dosud mne úřad, jakožto majitele hrobu, ke stavebnímu řízení nepřizval. Toto zajímá i mnohé další vlastníky hrobových míst, ať už z důvodů pietních či z důvodu hygienického ochranného pásma. Za Vaši odpověď Vám velmi děkuji. JD

Naše odpověď: Účastníky územního ani stavebního řízení nejsou nájemci pozemků. Dle mého názoru tedy není možné nájemce hrobových míst zahrnovat do okruhu účastníků zmíněných správních řízení. Pokud však navržené stavby narušují pietní místo hřbitova a zasahují do jeho ochranného pásma, máte možnost v rámci územního řízení podat jako zástupce veřejnosti k umístění stavby své připomínky. Do okruhu účastníků řízení máte možnost se přihlásit, a to písemným podáním příslušnému stavebnímu úřadu. Stavební úřad následně musí rozhodnout, zda Vás do okruhu účastníků zahrne, či nikoliv.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Realizace terasy u rozestavěného RD

Dotaz: Dobrý den, stavíme rodinný dům, v původním projektu nebyla zakreslená terasa. Terasu bychom chtěli dostavět, byla by klasicky pojata jako betonový záklop na betonových pásech, přiléhala by k domu. Potřebujeme k tomu stavební projekt a ohlášení stavby? Moc děkuji. MM

Naše odpověď: V tomto případě se jedná o změnu stavby před jejím dokončením. Tato změna podléhá schválení stavebního úřadu. Pokud byla stavba RD povolena na základě ohlášení stavebnímu úřadu, lze změnu stavby před jejím dokončením taktéž pouze ohlásit. Podkladem ke změně stavby před jejím dokončením je její projektová dokumentace. Rozsah projektu určí, v závislosti na podmínkách v místě stavby, stavební úřad.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Stavba včelína s komínem

Dotaz: Dobrý den, mám postavený celodřevěný včelín (sedlová střecha do 5 m výšky), stojící na betonových kostkách v nezastavěné oblasti. Součástí včelínu je místnost jako technické zázemí včelaře. Pro potřebu přípravy krmení včel a k vyvařování staršího vosku jsem postavil komín (komínový systém). Včelín je 7 km od mého bydliště. Pro stavební povolení nestačí stavebnímu úřadu uvést využití komínu: pro potřebu přípravy krmení včel a k vyvařování staršího vosku. Mohli byste mi poradit, zda neexistuje nějaké stanovisko, vyjádření, vyhláška, předpis nebo zkrátka něco, čím bych podložil výstavbu komína? Místnost ve včelínu využívám též v zimním období pro přípravu na následující sezonu. Děkuji za odpověď. JB

Naše odpověď: Požadavku stavebního úřadu nerozumím. Netuším, z jakého důvodu účel užívání komína zpochybňuje. Komín musí navrhnout oprávněná osoba, v souladu s platnými předpisy a v projektové dokumentaci popisuje i účel komína. Stavební úřad po podání žádosti o stavební povolení musí pouze posoudit, zda je projektová dokumentace v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. „o dokumentaci staveb“. V případě, že ano, musí vydat stavební povolení.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování drobných staveb" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE