Sdílet
 

Nejlepší a zaručené daňové tipy pro rok 2005

Datum vydání: 25.02.2005 | autor:
Daňový poradce Ing. Miloš Hovorka připravil shrnutí užitečných rad, které mohou právě nyní dobře posloužit každému, koho čeká vyplňování formuláře daňového přiznání.
V dalších kapitolách článku se věnuje mj. společnému zdanění manželů a novele zákona o dani z příjmů.

Daně 2004


Pro zdaňovací období 2004 vydalo Ministerstvo financí tiskopis „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2004 - TYP B“ – vzor č. 11 (dále jen „DAP“) a tiskopis „Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2004“ – vzor č. 12, které jsou návodem k vyplnění dańového přiznání (dále jen 'DAP' a „Pokyny k DAP“).

DAP se v podstatě neliší od DAP, který jste mnozí vyplňovali za rok 2003 a proto budete mít méně práce se zkoumáním samotného tiskopisu, protože jej už znáte. Nově se však setkáte s řádkem č. 37a Minimální základ daně.

Tento řádek vyplníte pouze tehdy, pokud se na vás vztahuje ustanovení § 7c zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) o minimálním základu daně. Na tento řádek uvedete počet kalendářních měsíců, v jejichž průběhu jste provozovali podnikatelskou činnost podle § 7 odst. 1 písm. a), b) nebo c) ZDP a výši minimálního základu daně vypočteného podle vzorce (15 711 x 1,0717 x počet kalendářních měsíců provozování činnosti) děleno 2. Pokud jste provozovali podnikatelskou činnost po celý rok 2004, činí minimální základ daně 101.000 Kč.

Minimální základ daně můžete snížit o odečitatelné položky podle § 15 ZDP (na poplatníka, vyživované děti v domácnosti a další) a minimalizovat tak svou daňovou povinnost. Proto, aby vaše daňové přiznání bylo vyplněno správně na první pohled vašeho správce daně, vám stačí si prostudovat Pokyny k DAP.

Jak nepřijít o některou z daňových výhod se budete moci dočíst v příštím čísle časopisu, ve kterém najdete knihovničku věnovanou vyplňování daňového přiznání za rok 2004 a dalším daňovým radám pro rok 2005.

2.

Podání DAP, včetně jeho příloh, budete moci učinit též elektronicky, formou datové zprávy opatřené nebo neopatřené zaručeným elektronickým podpisem, a to ve tvaru a struktuře a za podmínek zveřejněných Ministerstvem financí v aplikaci „Elektronické podání pro daňovou správu“, která je k dispozici na webové adrese www.mfcr.cz , v nabídce Daňová správa, Elektronické zpracování písemností.
Pokračování článku hledejte na  FinExpert.cz
3.

Pokud po skončení roku 2004 jako manželé zjistíte, že byste chtěli využít odpočitatelnou položky na vyživované děti jinak, než jste učinili u svého zaměstnavatele, můžete podat oba daňové přiznání a odpočitatelnou položku na děti v nich uplatnit tak, jak je to pro vás nejvýhodnější.

V takovém případě totiž nejste vázáni tím, jak jste si děti uplatňovali u svých zaměstnavatelů pro účely výpočtu záloh na daň z příjmů.

4.

Pokud nejste povinni podat daňové přiznání a ani ho nebudete podávat dobrovolně, a měli jste příjmy ze zaměstnání, tak snad jste neopomněli požádat písemně svého zaměstnavatele o roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti.

Roční zúčtování je vždy pouze ve váš prospěch a pouze při něm vám zaměstnavatel zohlední:
  • odečitatelné položky na manželku (manžela),
  • hodnotu poskytnutých darů na charitativní, sportovní a další zákonem stanovené účely,
  • zaplacené příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
  • pojistné zaplacené na soukromé životní pojištění.
5.

Nově vám při ročním zúčtování záloh zohlední zaměstnavatel také vaše zaplacené příspěvky odborové organizaci a to až do výše 3.000 Kč za rok 2004.

6.

Na roční zúčtování záloh upozorněte i své blízké, kteří měli zaměstnání jenom po část roku 2004 – např. ty, kteří zaměstnání v průběhu roku ztratili a jsou nezaměstnáni. Zaměstnavatel jim totiž dosud při zdanění jejich měsíční mzdy zohledňoval pouze 1/12 odpočitatelné položky na poplatníka, přičemž poplatník má nárok na to, aby mu při ročním zúčtování bývalý zaměstnavatel zohlednil tuto položku v její celoroční výši 38.040 Kč.
Pokračování článku hledejte na  FinExpert.cz
7.

Na roční zúčtování záloh dohlédněte i u svých dětí, pokud si při studiích v roce 2004 krátkodobě přivydělávaly. Uplatnění celoroční odpočitatelné položky jim může přinést pěkných pár stovek, které se jim určitě hodí.

8.

Roční zúčtování záloh nevyužijí ročně tisíce krátkodobých zaměstnanců, studentů přivydělávajících si o letních brigádách a další, a to často právě z důvodu neznalosti této možnosti. Nepatřete mezi ně i vy nebo vaši blízcí. Státu tak zůstávají milióny, které si nezaslouží.

9.

Pokud byste při ročním zúčtování záloh měli problémy s uplatněním nějaké odpočitatelné položky, protože mzdová účetní nebude „v obraze“, tak je vaším právem, abyste u vašeho místně příslušného finančního úřadu podali sami daňové přiznání, kde si například nárok na odpočet daru sportovnímu klubu uplatníte.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Nejlepší a zaručené daňové tipy pro rok 2005"

Buďte první a napište komentář k  "Nejlepší a zaručené daňové tipy pro rok 2005"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE