Sdílet
 

Neriskujte požár, začíná topná sezóna

Datum vydání: 23.09.2011 | autor:

Dnes již staronové Nařízení vlády vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv se ještě ne zcela vrylo pod kůži majitelů, nemovitostí. Je to ale celkem logické, jde o teprve 8 měsíců platné nařízení (od 1.1. 2011).  

Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Prvopočátky platnosti tohoto nařízení byly chaotické, v médiích se dokonce objevily mylné informace. U mnohých lidí to vzbuzovalo pocit, že jde o jakousi novou povinnost, což ale není pravda. Řádná údržba komínů je tradiční povinností majitelů nemovitostí už od starého Rakouska-Uherska. U nás pak dosud vycházela z posledního legislativního předpisu – zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně. Ve skutečnosti je pravdou, že byla tato povinnost velmi zanedbávána, a to i přes značné riziko vzniku požáru a poškození spalinové cesty (protržení výbuchem, …).

Nová vyhláška tedy nezavádí novou povinnost, ale stanoví podmínky pro bezpečné provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. A to především k naší ochraně a ochraně našeho majetku. Pokud jako provozovatel komína zanedbáváte zákonné povinnosti, ohrožujete sebe, svou rodinu, i své okolí. Do 1.1. 2011 platná, ovšem technicky již překonaná vyhláška č. 111/1981 Sb. o čištění komínů (byla prováděcím předpisem právě zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně) ukládala povinnosti kominíkům (tehdy kominickým státním podnikům a později kominickým firmám) a provozovatelům spotřebičů paliv. Už tato vyhláška určovala nezbytné intervaly čištění komínů.

Představa, že nová vyhláška zpřísnila pravidla a přináší nové povinnosti, je mylná už jen v tom, že ve skutečnosti stávající podmínky zmírnila. Konkrétně zmírnila požadavky na četnost kominických prací, přitom však umožnila čištění spalinových cest, které odvádějí spaliny od spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW, svépomocí. Co však zvýšila, jsou požadavky na odbornou úroveň kominíků, respektive revizních techniků.

Revize spalinových cest nesmí dle nového nařízení provádět osoba, která je pouze „odborně způsobilá“ a je držitelem živnostenského oprávnění v oboru „kominictví,“ nýbrž musí být zároveň i  revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem komínovým systémů, případně revizním technikem spalinových cest.

Úplné znění Nařízení vlády vlády č. 91/2010 Sb. najdete například ZDE. Poslední verzi Vyhlášky č. 111/1981 Sb. najdete například ZDE.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
A kdy je revize spalinových cest nutné provádět? Provádí je odborně způsobilá osoba dle § 5 nařízení vlády:
  • před uvedením spalinové cesty do provozu či po každé stavební úpravě komína
  • při změně druhu paliva na spalinovou cestu připojeného spotřebiče paliv
  • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
  • při komínovém požáru
  • při vzniku trhlin ve spalinové cestě a také i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě
Oproti tomu kontroly spalinových cest dle § 2 a jejich čištění dle § 3 musí provádět odborně způsobilá osoba - držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví (dle § 4 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.). V tomto případě tedy není vyžadováno osvědčení revizního technika. 
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)

Jak často je nutné provádět kontroly a čištění komína?

U běžného rodinného domu je nutné provádět kontrolu komína alespoň jednou ročně. Počítejte s částkou 300 až 500 korun, nejde tedy o zásadní rodinný výdaj. Pozor však, ceny jsou ze zákona smluvní, každá kominická firma přitom musí kalkulovat také veškeré vedlejší náklady včetně dopravy. Jinou částku zaplatíte u běžného a snadno dostupného komína rodinného domu, jinou u těžko dostupného komína domu bytového a podobně.

Některé bytové domy vyžadují kontrolu komína dvakrát ročně a například provozy restautací a pizzerií s krbem jednou za 2 měsíce. Kromě komínů RD je pak povinná i pravidelná roční kontrola komínů chat či chalup. A pozor, možnost čištění komína svépomocí, na který je připojen spotřebič na pevná paliva o výkonu do 50 kW, neznamená, že můžeme dělat cokoli, třeba komín „vypalovat.“ Vypalování komína je vůbec nejnebezpečnější možný zákrok a svépomocí jej provádět nesmíme. Komín může v určitých případech vypalovat opět pouze kominík a datum, místo i čas vypalování musí předem nahlásit místnímu hasičskému sboru, pod který lokalita spadá. O kontrole komína provede kominík kontrolní zprávu.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)

Kde najdete seznam odborně způsobilých osob

Seznam odborně způsobilých osob, které mají platné osvědčení revizních techniků komínů vydaných SKČR a IVBP Brno, osvědčení certifikovaných revizních techniků komínových systémů a nebo osvědčení Hospodářské komory ČR o národní kvalifikační zkoušce Revizní technik spalinových cest dle zák.č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání najdete ZDE (www Společenstva kominíků ČR).

Pokud si odborně způsobilou osobu pozvete domů, měla by mít u sebe členský průkaz, kde je kromě jména, adresy a fotografie také uvedeno, zda je či není majitel tohoto průkazu revizním technikem.

Co se týká kominických firem, neexistuje však úplný seznam, jelikož není povinné členství v profesních komorách. V praxi ale platí, že každý majitel nemovitosti udržuje trvalý kontakt „se svým kominíkem,“ pracujícím v dané lokalitě. Nesmíte ale věřit každému. Když u vás zaklepe nový kominík, nechte si předložit doklady, na základě kterých kominické práce provádí a také samozřejmě zjistěte důvod, proč vás nenavštívil "právě ten váš starý známý kominík."
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Neriskujte požár, začíná topná sezóna"

Buďte první a napište komentář k  "Neriskujte požár, začíná topná sezóna"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE