Sdílet
 

Nevíte si rady?

Odpovídáme na Vaše dotazy XV. díl.

Datum vydání: 08.02.2005 | autor:
Odpovídáme na některé vybrané dotazy, kterými nás neustále zahrnujete.
Vzhledem k hromadícím se otázkám z oblasti stavebnictví, jsme pro vás připravili několik článků s praktickými radami od odborníků.
Pokud se chcete podělit o Vaše vlastní zkušenosti či postřehy, vložte svůj příspěvek do diskuse nebo nám napište zde .
Dobrý den, potřeboval bych vědet, jaká je minimální povolená vzdálenost plánovaného domu od silnice I. třídy, resp. II. třídy?

Silnice I. třídy a ostatní místní komunikace I. třídy mají ochranné pásmo 50 m od osy vozovky či přilehlého jízdního pásu. Výška tohoto ochranného pásma je 50 m.
Silnice II. a III. třídy a místní komunikace II. třídy mají ochranné pásmo 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdího pásu. Výška je stejná jako u silnic I. třídy.
Tyto ochranné pásma jsou vymezena mimo souvisle zastavěné území.
Bohužel z Vašeho dotazu není zřejmé jakou stavbu plánujete a zda v souvisle zastavěném území či mimo něj. Pokud máte už vybrán pozemek pro Vaší stavbu, doporučujeme Vám, obrátit se na místně příslušný stavební úřad a zde se informovat, zda pozemek neleží v ochranném pásmu a pokud se v něm nachází, jestli je možné pro realizaci Vaší stavby požádat o výjimku.
Dobrý den, nevím kde najít předpisy a povolení, která musím mít pro výstavbu zahradního jezírka na naší zahradě u domku?

V prvé řadě je důležité zjistit, jakou plochu by mělo Vaše jezírko zabírat a jaké bude jeho technické provedení. Tyto zdánlivě okrajové informace jsou důležité jednak pro posouzení toho, zda nejde o vodní dílo, a jednak pro posouzení toho, zda stavba podléhá ohlášení stavebnímu úřadu nebo stavebnímu povolení.

Předpokládáme však, že Vaše jezírko nebude mít přítok ani odtok, takže nepůjde o vodní dílo, o jehož povolení by jste museli žádat u vodoprávního úřadu, ale o stavbu, o jejíž povolení budete žádat u obecného stavebního úřadu.
Pokud by Vaše jezírko mělo mít rozlohu do 16 m2 a hloubku do 3 m podléhá tato drobná stavba ohlášení stavebnímu úřadu s tím, že k ohlášení (formulář obdržíte na stavebním úřadě) doložíte doklad o vlastnictví stavby, snímek katastrální mapy a situační výkres se zakreslením stavby jezírka.

V případě, že rozloha či hloubka jezírka bude větší než výše uvedené rozměry, podléhá stavba projednání ve stavebním řízení, s tím že k už zmíněným dokladům doložíte projektovou dokumentaci stavby a pro stavbu budete muset požádat o výjimku z ust. § 50 odst. 8 vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu, jelikož toto ustanovení neumožňuje u rodinných domů jiné stavby než garáže a stavby o půdorysných rozměrech do 16 m2.

Dobrý den, dovoluji si Vás požádat o informaci, jaká je cena za zpracování znaleckého posudku o ceně nemovitosti - rodinného domu.

Z Vaší otázky se nedozvíme, za jakým účelem znalecký posudek necháváte zpracovat, ani jakou cenu rodinného domu zjišťujete. Zda zjišťujete cenu administrativní, např. jako základ daně z nemovitosti, či cenu tržní, např. pro zástavu nemovitosti u banky. Obě tyto ceny se zjišťují jinou metodou.

Při vypracování posudku pro státní orgány má znalec nárok na odměnu (znalečné), která se odvíjí od počtu hodin strávených na zpracování posudku - zaměření nemovitosti, prostudování projektové dokumentace a doložených dokladů, týkajicí se nemovitosti a vypracování samotného posudku. Výše znalečného je stanovena do 350,- Kč za hodinu. Dále má znalec nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, které vznikly při zpracování posudku - cestovní výdaje, poštovné telefonní poplatky, náklady na pomocné práce, pomocníka při měření, konzultanta apod..

Pro zpracování ostatních posudků platí smluvní vztahy, mezi Vámi a znalcem a není pevně stanovena cena za vypracování posudku. Vliv na cenu za vypracování znaleckého posudku má také tudíž rozsah oceňované nemovitosti, dostupnost projektové dokumentace a dokladů dochovaných k nemovitosti.

Z výše uvedeného je zřejmé, že Vám nemůžeme dát jednoznačnou odpověď na to, jakou výši by měla mít cena znaleckého posudku vypracovaného pro ocenění domu.

Seznam souvisejících článků:


Připravili jsme pro Vás přehled doposud uveřejněných článků (na téma Odpovídáme na Vaše dotazy), v nichž se dozvíte odpovědi odborníků na Vámi zaslané dotazy.
V článcích najdete nejen praktické rady, ale také postupy jednotlivých řízení, spojených s výstavbou, náležitosti a nezbytné přílohy žádostí a další…

Průběh stavby:

Odpovídáme na Vaše dotazy I. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy II. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy III. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy IV. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy V. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy VIII. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy IX. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy X. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy XI. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy XII. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy XIII. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy XIV. díl

Nemovitosti:

Odpovídáme na Vaše dotazy VI. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy VII. díl
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Nevíte si rady?"

Buďte první a napište komentář k  "Nevíte si rady?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE