Sdílet
 

Nevíte si rady?

Odpovídáme na Vaše dotazy XVI. díl.

Datum vydání: 02.03.2005 | autor:

Odpovídáme na některé vybrané dotazy, kterými nás neustále zahrnujete.
Vzhledem k hromadícím se otázkám z oblasti stavebnictví, jsme pro vás připravili několik článků s praktickými radami od odborníků.
Pokud se chcete podělit o Vaše vlastní zkušenosti či postřehy, vložte svůj příspěvek do diskuse nebo nám napište zde .
Jaká je nezbytně nutná vzdálenost od hranice sousedního pozemku pro přístavbu garáže + obytné patro?

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu ve svém ustanovení § 8 odst. 2 říká: 'Vytvářejí-li rodinné domy mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m. Vzdálenost rodinných domů od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvláště stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na čtyři metry, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou obytné místnosti, v takovém případě se nemusí uplatnit požadavek na odstup od společných hranic pozemků'.

Toto ustanovení se vztahuje jak na nové stavby, tak i na přístavby rodinných domů. Pokud poměry na Vašem pozemku neumožňují realizovat přístavbu a současně dodržet vzdálenosti předepsané vyhláškou, máte možnost požádat stavební úřad o povolení výjimky z výše uvedeného ustanovení vyhlášky, která spočívá ve snížení vzdálenosti mezi rodinnými domy.
Povolení výjimky se projednává ve správním řízení, jehož výsledkem je správní rozhodnutí. Nutno ale upozornit, že na výjimku není právní nárok. 
Vlastním nový řadový rodinný dům, u něhož je velmi malý pozemek. Za hranicí našeho pozemku se chystají vystavět jednopatrový dům (dole restaurace, nahoře 'ateliéry' dle mého názoru garsoniéry).
V jaké vzdálenosti od hranice mého pozemku může tento dům stát, pakliže nebude oplocen?
A do jaké míry je povoleno zastínit pozemek (vím, že to zákon neupravuje, ale nějak se proti tomu snad bojovat dá)?


Odstupové vzdálenosti mezi stavbami řeší vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu, konkrétně ustanovení § 8 této vyhlášky.
V odstavci 2 jsou stanoveny vzdálenosti mezi rodinnými domy a jejich odstupy od společných hranic pozemků, v odstavci 3 mezi stavbami pro individuální rekreaci. Vzájemné odstupy ostatních staveb jsou řešeny v odstavci 1 v obecné rovině s tím, že musí splňovat zejména požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, požární ochrany, bezpečnosti, pohody bydlení atd..

Vaše stavba je stavbou pro bydlení a sousední stavba je podle Vašeho popisu stavbou pro provozní účely. Vzájemné odstupy těchto staveb nejsou výše uvedenou vyhláškou pevně stanoveny. Není pevně stanovena ani  odstupová vzdálenost stavby pro provozní účely od hranic pozemků. Stavba provozovny může stát i na hranici se sousedním pozemkem, pokud to ovšem neomezuje územní plán obce. To zda je pozemek oplocen či nikoliv, zde nehraje žádnou roli. Na místím stavebním úřadě si ověřtě, zda je navrhovaná sousední stavba a její umístění v souladu územním plánem obce.

Z otázky se bohužel nedovídáme, zda na povolení sousední stavby už probíhá správní řízení. V  každém případě by Vás měl stavební úřad při správním - povolovacím řízení, jako vlastníka sousedního pozemku, jehož práva mohou být umístěním a realizací stavby dotčena, zahrnout do okruhu účastníků řízení.
V tomto řízení máte možnost uplatnit námitky k sousední stavbě. Tyto námitky se mohou týkat zastínění stavby, zhoršení pohody Vašeho bydlení, zhoršení životního prostředí v místě stavby apod..

V povolovacím řízení můžete požadovat, aby stavebník stavby nechal zpracovat studii zastínění Vašeho pozemku a studii oslunění Vašeho rodinného domu sousední stavbou. Z této studie se dozvíte, zda realizací stavby nedojde k zastínění Vašeho pozemku a ke zhoršení oslunění obytných místností ve Vašem domě nad normové hodnoty.

Možností jak 'bojovat' proti sousední stavbě je několik, ale zpočátku se pokuste dohodnout s investorem sousední stavby na jejím umístěním. Pokud se nesetkáte se vstřícným jednáním z jeho strany a  proti umístění stavby budete mít výhrady, máte možnost podat v  povolovacím řízení proti stavbě námitky. V případě, že stavební úřad Vaše námitky zamítne, můžete se proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolat a toto rozhodnutí bude přezkoumávat nadřízený orgán - Krajský úřad.


Zakoupili jsme přízemní byt v bytovém domě a již od začátku máme dost velké problémy s plísní v ložnici, která má tři venkovní stěny. Plíseň se objevila v rozích, na stěnách a také, jakmile odstraníme nábytek, pod nábytkem. Máme plesnivé matrace, nábytek a každé ráno otíráme vodu na oknech.
Tento problém byl nejdříve pouze v ložnici, ale druhý podzim se plíseň objevila i na stěně chodby a to do výše až 160 cm. Firma, která tento dům stavěla, se neustále ohání tím, že nevětráme nebo špatně větráme. Bohužel i s intenzivním větráním je vlhkost v místnosti přes 80% a snížíme ji max. na 70% pokud máme nepřetržitě zapnutý odvlhčovač nebo vysoušeč vlhkosti. Je zajímavé, že i když v kuchyni vaříme, tak se tam okna ´nepotí´ a žádná vlhkost se jinde neobjevuje, jen v ložnici a chodbě. Nevím, jak postupovat v řešení. Firma se k celému problému staví dost negativně.


Úplně nejlepší by bylo prohlédnout si stavbu na místě a prostudovat projektovou dokumentaci, především z jakých materiálů byly navržené obvodové konstrukce, jaké izolace byly navrženy v podlahách, jaký typ oken a jejich parametry (součinitel prostupu tepla U nebo k) projekt předepsal.
Dále je nutné, aby nájemník sehnal co nejvíce informací o skutečném provedení stavby, parametry skutečně dodaných oken, zda nedocházelo při stavbě k nějakým změnám, navázat kontakt se stavebním dozorem a podobně.

Vnitřní vlhkost 70 až 80% v obytné místnosti je vysoká a je nutno zapátrat po její příčině. Hodnota rosného bodu se pak při špatných izolacích stěn nebo podlah a šetrném vytápění (ložnice a chodba) může blížit povrchové teplotě a dochází pak ke kondenzaci. U oken to napovídá i na použití skel s nedostatečnou hodnotou k (nebo U).
Dále může hrát velkou roli i technologická vlhkost zabudovaná do stavby (bylo by třeba vědět, kdy se stavba dokončila a začala se užívat). Než objekt vyschne, trvá to rok i více. Výskyt plísní u novostaveb je velmi častý - vždy se týká stěn nebo podlah s nábytkem, kde je zabráněno proudění vzduchu.

V přízemí nelze vyloučit ani špatně provedené izolace proti zemní vlhkosti. U rosení oken může hrát roli i absence radiátoru pod oknem.
Doporučil bych využít možnost poradenství na místě - tak zvanou infolinku ekis, kterou poskytuje ČEA, měla by být zdarma. Oslovený poradce se dostaví na místo a má možnost prohlédnout problém na místě. Více informací nebo objednání je možno zajistit přes pracovníky Energy Centra v ČB telefonicky, nebo se obrátit přímo na ČEA.

Na tuto otázku odpovídal Ing. J. Veselý, poradce Energy Centre Č. Budějovice.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Nevíte si rady?"

Buďte první a napište komentář k  "Nevíte si rady?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE