Sdílet
 

Nevíte si rady?

Odpovídáme na Vaše dotazy XVII. díl.

Datum vydání: 15.03.2005 | autor:
Odpovídáme na některé vybrané dotazy, kterými nás neustále zahrnujete.
Vzhledem k hromadícím se otázkám z oblasti stavebnictví, jsme pro vás připravili několik článků s praktickými radami od odborníků.
Pokud se chcete podělit o Vaše vlastní zkušenosti či postřehy, vložte svůj příspěvek do diskuse nebo nám napište e - mail .
Dnes na téma:
• jak na plíseň,
• územní rozhodnutí.
Ve sportovní hale s využitím cca 4 - 5x v týdnu topíme akumulačními kamny. Chceme strop polepit polysterénovými deskami. Je vhodné lepit desky uvnitř haly? Mám obavy z možných plísní v místě spojení s panelem z důvodů možného vzniku rosného bodu.

Z dotazu není patrné po jakou dobu přes den se v tělocvičně topí? Bude rozdíl posuzovat prostor, jenž je vytápěn 2 hodiny denně a prostor vytápěný od rána do večera. A dále předpokládáme, že stropní panel tvoří nosnou konstrukci ploché střechy?

Při uvažovaném řešení zateplení stropu je obava z plísní opravdu na místě. Změna teplot na styku polystyrénu s konstrukcí stropu bude veliká.

Možným řešením je zateplit konstrukci zastřešení, čímž se vyhnete problému s plísněmi a vznikem rosného bodu.

Jednoznačně Vám doporučujeme pozvat k prohlídce a ke konzultaci na místo odborníka (zkušeného projektanta), který by mimo prohlídky stavby posoudil zejména skladbu konstrukce a technický stav stropu a střechy.
Slyšela jsem, že je ve vývoji přípravek proti plísni založený na bázi živých organizmů, kteří se plísní v omítce živí. Přípravek by měl být v tomto roce uveden na trh. Co je na tom pravdy?

Výrobků pomáhajících odstraňovat plíseň ze stavebních konstrukcí se objevuje na trhu celá řada.
Jedním z nich je BIO REPEL. Tento výrobek není chemický, ale biologický.
Je vyroben na bázi mikroorganizmů, které potlačují plísně na základě mezidruhového parazitizmu a je schopen zničit i podhoubí plísní, nejen na omítkách, ale i ve zdivu.

Přípravek plísně nejen likviduje, ale má přetrvávající účinek přidáním do malířských směsí.
Podle informace od výrobce není přípravek škodlivý pro ovzduší, rostliny, zvířata nebo člověka.

Podrobnější informace se dozvíte u výrobce, na něhož Vám uvádíme kontakt: Biopreparáty s.r.o., infolinka 728 814 202, e-mail: info@biorepel.cz.

Náš obecní úřad nemá schválen územní plán. Pozemek je v katastru zapsán jako orná půda. Co potřebuji k žádosti o vydání územního rozhodnutí a co je nutné doložit k žádosti o vyjmutí z půdního fondu?

To, že je Váš pozemek zapsán v katastru nemovitostí jako orná půda, vydání územního rozhodnutí nebrání. Orná půda patří do zemědělského půdního fondu stejně jako zahrada, pastvina, louka apod.
Bohužel jste nám nesdělili o jaké územní rozhodnutí chcete u obecního úřadu požádat. Typů územních rozhodnutí je pět. Předpokládáme však, že chcete požádat o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, ale už nám uniká o umístění jaké stavby chcete požádat. Zda to bude rodinný dům, provozovna či jiná stavba.
Náležitosti návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby jsou uvedeny v ustanovení § 3 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. V tomto ustanovení jsou uvedeny i přílohy, které se k návrhu přikládají.

Těmito přílohami jsou doklady (vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a dotčených organizací) a grafická část (výkresová část).
Rozsah dokladové části návrhu bude vycházet z budoucího užívání stavby. Pro rodinný dům nebudete předkládat stejné doklady, jako pro provozovnu. Vliv na rozsah dokladové části má i její umístění (umístění v chráněné oblasti, v ochranném pásmu dráhy či komunikace, v povodňovém pásmu apod.).

Při návštěvě Vašeho obecního úřadu, by jste měli od jeho pracovníků obdržet informaci o  tom, které doklady po Vás bude stavební úřad k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby požadovat.

Specifické informace k rozsahu dokladové části přikládané k vynětí ze zemědělského půdního fondu Vám sdělí příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu, jímž většinou bývají odbory životního prostředí Obecních úřadů.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Nevíte si rady?"

Buďte první a napište komentář k  "Nevíte si rady?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE