Sdílet
 

Nevíte si rady?

Odpovídáme na Vaše dotazy XVIII. díl.

Datum vydání: 25.04.2005 | autor:
Odpovídáme na některé vybrané dotazy, kterými nás neustále zahrnujete.
Vzhledem k hromadícím se otázkám z oblasti stavebnictví, jsme pro vás připravili několik článků s praktickými radami od odborníků.
Pokud se chcete podělit o Vaše vlastní zkušenosti či postřehy, vložte svůj příspěvek do diskuse nebo nám napište e - mail .
Dnes na téma:
• jak na plíseň,
• drobná stavba.
Máme malou chatičku, ke které hodláme přistavit koupelnu a splachovací WC. Drobná stavba nepřesáhne 16m2 a bude provozně spojena s chatou. Musím o povolení požádat stavební úřad na magistrátě nebo mi postačí ohlášení drobné stavby na naší malé obci, která spadá pod magistrát? Jaké doklady musím doložit? Musím mít stavební dozor?

Přístavba koupelny a WC k Vaší chatě není drobnou stavbou, kterou by bylo možné ohlásit obecnímu úřadu. Drobná stavba je samostatnou stavbou, která nesmí být komunikačně (provozně) propojena se stávající stavbou. Pokud budou místnosti koupelny s WC komunikačně propojeny se stávající stavbou, nejedná se drobnou stavbu, ale přístavbu stávající chaty. O vydání stavebního povolení musíte požádat místně příslušný stavební úřad.

K žádosti o stavební povolení musíte doložit projekt stavby ve trojím vyhotovení, doklad o vlastnictví, snímek z katastrální mapy a pokud jste se rozhodli stavbu realizovat svépomocí, tak prohlášení osoby, která Vám bude provádět odborný dozor stavby.

Další doklady potřebné pro vydání stavebního povolení jsou značně odvislé od místa, ve kterém je Vaše chata umístěna. Nevíme, zda se nenachází například v zátopovém území, chráněném území, ochranném pásmu letiště, kravína apod.. Proto bychom Vám doporučovali navšťívit stavební úřad, zkonzultovat s jeho pracovníkem Váš záměr a požádat ho o informaci, jaké doklady bude po Vás stavební úřad k žádosti o stavební povolení vyžadovat.
Dobrý den, potřebovala bych poradit zda-li je nějaké řešení v případě, že  chceme obydlet podkroví rodinného domu, který byl kolaudován v roce 1986 (jednalo by se o třetí bytovou jednotku). Problém spočívá v tom, že vzhledem k tomu, že se dům nachází v záplavové oblasti, tak sklep je již první nadzemní podlaží a další dvě obytná podlaží následují. Což, jak jsem se doveděla, nekoresponduje s výkladem pojmu rodinný dům ve vyhlášce č. 137/1998 Sb.. Lze vůbec za nějakých podmínek dostat stavební povolení na 'obydleni' podkroví jako 4 nadzemního podlaží?

Pojem „rodinný dům“ řeší ustanovení § 3 odst. c vyhlášky č. 137/1998 Sb. o  obecných požadavcích na výstavbu. Aby byla Vaše stavba rodinným domem, musí splňovat všechny požadavky, které jsou uvedeny v tomto ustanovení vyhlášky. Je však otázkou, zda Váš rodinný dům tyto požadavky splňuje již v současném stavu.

Pokud Vaše stavba byla zkoulaudována v roce 1986 jako rodinný dům, není ve  Vašem zájmu na této skutečnosti nic měnit. Jestliže však uvažujete o zřízení obytného podkroví měl by stavební úřad na základě Vaší žádosti o stavební povolení zjišťovat, o jakou stavbu pro bydlení se jedná. Pokud Vaše stavba nesplní požadavky uvedené ve výše uvedeném ustanovení vyhlášky nebude domem rodinným, ale domem bytovým.

Stavební povolení na obytné podkroví tedy získat lze, ale s tím, že se změní charakter Vaší stavby pro bydlení a s tím i přiměřeně některé technické požadavky na Vaší stavbu (společné prostory, požární úseky jednotlivých bytů, přiměřeně světlá výška místností apod.). Tyto technické požadavky by měl zohlednit projektant v projektu stavby.

Doporučujeme Vám jěště před zahájením prací na projektu stavby konzultovat Váš záměr s místně příslušným stavebním úřadem, a dotázat se jej, zda je tato změna dle územního plánu Vaší obce možná.

Poslední dva roky se nám objevuje plíseň ve 20 let starém rodinném domku. Došlo to až tak daleko, že plesniví šaty ve skříni. Větráme dle konzultací normálně, topíme na cca 21, domek je z cihel a tvárnic, zeď 45 cm. Co s tím?

Předpokládáme, že vzhledem ke stáří Vašeho rodinného domu byla při jeho realizaci provedena hydroizolace. To znamená izolace proti vzlínání spodní vody do jeho konstrukcí.

Plíseň v domě vznikla s největší pravděpodobností v souvislosti se zvýšenou vhlkostí konstrukcí a vnitřního prostředí stavby. Jedním z důvodů pronikání vlhkosti může být porušená hydroizolace stavby. Nevíme však nic o místních poměrech v lokalitě kde je stavba umístěna, o provedení stavby, jejím usazení do terénnu a o jejím stavebně - technickém stavu či o jejích možných statických poruchách.

Z tohoto důvodu Vám nejsme schopni poskytnout jednoznačnou radu, jak se vlhkosti a následně plísně v domě zbavit. Doporučovali bychom Vám kontaktovat zkušené odborníky - stavaře a mykologa, kteří by na základě ohledání určili příčinu vlhkosti, navrhli způsob zamezení jejího pronikání do stavby a následně vhodný postup pro likvidaci plísně.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Nevíte si rady?"

Buďte první a napište komentář k  "Nevíte si rady?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE