Sdílet
 

Nevíte si rady?

Odpovídáme na Vaše dotazy XX. díl.

Datum vydání: 13.07.2005 | autor:
Odpovídáme na některé vybrané dotazy, kterými nás neustále zahrnujete.
Vzhledem k hromadícím se otázkám z oblasti stavebnictví, jsme pro vás připravili několik článků s praktickými radami od odborníků.
Pokud se chcete podělit o Vaše vlastní zkušenosti či postřehy, vložte svůj příspěvek do diskuse nebo nám napište e - mail .
Dnes na téma:
• na oknech se nám sráží voda,
• jak na stavbu plotu.
Pořídil jsem si plastová okna. Při změně teploty (stačí kolem nuly) se sráží na spodku oken a po stranách voda. Je to normální jev nebo se jedná o špatně provedenou práci.

Neznáme sice stáří, užívání, současný stavebnětechnický stav ani konstrukční řešení objektu, na kterém jste výměnu oken realizoval, ale popsaný jev není ničím neobvyklým.

Osazením nových plastových oken, která daleko lépe těsní, došlo k uzavření prostor objektu. Pokud původní okna netěsnila v takové míře jako nová plastová okna, docházelo v místnostech k neustálé výměně vzduchu a tím i k úniku vlhkosti z objektu, což se po osazení nových oken změnilo a vlhkost z objektu přestala unikat.

Proto Vám doporučujeme pravidelně několikrát v průběhu dne krátce (5-10 min), ale intenzivně prostory větrat, tak aby došlo jednorázově k co největší výměně vzduchu. Tento způsob větrání je navíc hospodárnější než neustálá výměna vzduchu způsobená netěsností starých oken. Intenzita větrání by měla být vyšší v prostorách, kde je větší koncentrace vlhkosti (koupelna, kuchyň) či kde dochází k větší koncentraci lidí.

Řešením bude kontaktovat odborníka stavaře, který po prohlídce může určit i jinou možnou příčinu vlhkosti ve Vašem objektu.

Dobrý den, chystáme se ke stavbě plotu, který bude nahrazovat současný plot z pletiva. Plot bude dřevěný, zasouvací betonové podezdívky, pravděpodobná výška do 180 cm.
K plotu přiléhá pozemkem, který není náš a je na něho uvalené věcné břemeno. Je nutné mít písemný souhlas souseda?
Chtěla jsem se zeptat, je-li nutné oznámit tuto stavbu stavebnímu úřadu a jestli ano, co je nutné doložit.
Je možné začít se stavbou bez vyjádření stavebního úřadu? Jaká je lhůta k vyjádření?


Oplocení pozemku je drobnou stavbou, která podléhá ohlašovací povinnosti stavebnímu úřadu.
Formulář pro ohlášení drobné stavby obdržíte na stavebním úřadě nebo na obecním úřadě. K ohlášení se připojuje doklad prokazující vlastnické nebo jiné právo k pozemku a ke stavbě, snímek z katastrální mapy a jednoduchý náčrt s umístěním drobné stavby na pozemku.

Další doklady, které by po Vás stavební úřad mohl požadovat předložit k odhlášení, jsou do značné míry odvislé od lokality, ve které se Váš pozemek nachází. Může to být například vyjádření v souvislosti s chráněným územím, různými ochrannými pásmy, záplavovým územím apod.

Stavební úřad ohlášení posoudí a v případě, že proti ohlášené stavbě nemá námitek, písemně Vám toto sdělí. Pokud stavební úřad nebude na Vaše ohlášení do 30 dnů reagovat, má se také za to, že proti ohlášení nemá námitek.

Stavební úřad má možnost stanovit, že drobnou stavbu lze provést jen na základě stavebního povolení, musí Vám však toto sdělit do 30 dnů od podání ohlášení.

Výše uvedené údaje nám napovídají, že s realizací stavby můžete začít, až na základě souhlasného sdělení stavebního úřadu či pravomocného stavebního povolení. Pokud byste zahájili stavbu dříve, dopustili byste se jako fyzické osoby přestupku proti stavebnímu zákonu.

Ve Vašem případě je předpoklad, že stavební úřad stanoví, že drobnou stavbu lze provést jen na základě stavebního povolení, jelikož část stavby bude realizována na sousedním pozemku a vy budete muset dokládat jiné právo k pozemku souseda (věcné břemeno, souhlas).

Nechceme však předjímat výsledek posouzení stavebního úřadu, který závisí pouze na jeho úsudku.
Kde mohu najít tabulky nebo normy, obsahující parametry vzdáleností od hranice pozemku souseda. O jaké povolení musím žádat souseda, aby mi později nebránil ve stavění?

Vše na co se tážete, nemusíte hledat v tabulkách ani  normách, ale najdete to ve vyhlášce č. 137/1998 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu.
Začneme od konce dotazu. Pokud nebude sousední pozemek dotčen žádnou částí Vaší stavby, nemusíte jeho vlastníka žádat o nic. Není povinností stavebníka žádat o souhlas souseda ke stavbě. Tento souhlas nemá pro správní řízení u stavebního úřadu žádnou hodnotu. To Vám samozřejmě nebrání souseda seznámit se záměrem stavět.

V dotazu jste se nezmínil, jakou stavbu chcete stavět a ani jste neuvedl, zda se na pozemku souseda nějaká stavba nachází.

Předpokládejme tedy, že chcete stavět rodinný dům a na sousedním pozemku už rodinný dům stojí.
Vzdálenost mezi rodinnými domy nesmí být menší než 7 m. Vzdálenost rodinných domů od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z  protilehlých stěn nejsou okna z obytných místností. V takovém případě se neuplatňuje požadavek na odstup od společných hranic pozemků.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Nevíte si rady?"

Buďte první a napište komentář k  "Nevíte si rady?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE