Sdílet
 

Nevíte si rady s věcným břemenem?

Odpovídáme na Vaše dotazy XXII. díl.

Datum vydání: 06.10.2005 | autor:
Odpovídáme na některé vybrané dotazy, kterými nás neustále zahrnujete.
Vzhledem k hromadícím se otázkám z oblasti stavebnictví, jsme pro vás připravili několik článků s praktickými radami od odborníků.
Pokud se chcete podělit o Vaše vlastní zkušenosti či postřehy, vložte svůj příspěvek do diskuse nebo nám napište e - mail .
Dnes na téma:
• sousedův plot na mém pozemku,
• špatná dlažba kolem bazénu,
• jak na drolící podezdívku.
Plot
Na st. úřadě jsem zjistila, že sousedka si postavila plot bez ohlášení. Namítla jsem, že stavba je na mém pozemku, ale nic s tím prý neudělají. Mám si nechat zaměřit hranici a pak napsat žádost na prošetření.
Plot je 30 cm od naší chaty a já nejsem had, abych mohla provádět nátěr této strany. Je tento postoj st. úřady správný? Proč bych měla já platit cca 4.500 Kč za zaměření, když jsem v právu.


Pokud sousedka vystavěla plot jako stavbu bez stavebního povolení či bez ohlášení, je povinností stavebního úřadu zjistit skutečný stav a zahájit z úřední povinnosti řízení o odstranění stavby.
Po zjištění stavu na místě samém stavební úřad vyzve v řízení o odstranění stavby stavebníka k předložení žádosti o dodatečné povolení stavby. Jedním z podkladů této žádosti je doklad, jímž stavebník prokazuje vlastnické či jiné právo k pozemku, na kterém je stavba realizována.

Pokud je stavba umístěna na Vašem pozemku, je povinností stavebníka předložit jiné právo k tomuto pozemku (například právo nájemní, dohodu s Vámi jako vlastníkem pozemku apod). Jako vlastník stavbou dotčeného pozemku, byste jste měla být stavebním úřadem zahrnuta do okruhu účastníků řízení, se všemi právy a povinnostmi účastníka řízení. To znamená právo podávat námitky ke stavbě a podat odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu k jeho nadřízenému orgánu, který správnost rozhodnutí stavebního úřadu přešetří v plném rozsahu.

Podejte proto na stavební úřad žádost o vykonání státního stavebního dohledu. Pověřený orgán státního stavebního dohledu má za povinnost vykonat státní stavební dohled na místě samém a v případě že zjistí, že stavba nebyla realizována na základě ohlášení ani stavebního povolení, předá věc stavebnímu úřadu a tento jí musí z úřední povinnosti řešit. Pokud by stavební úřad nereagoval na Vaši žádost, máte možnost uplatnit stížnost k jeho nadřízenému orgánu.

Dlažba
Okolo venkovního bazénu mám položenu mrazuvzdornou dlažbu 0,8 mm na betonu. I při dobrém zaspárování se v zimě dostává pod dlažbu voda a mráz ji utrhne. Každý rok tak stále dlažbu opravuji. Můžete mi poradit způsob, jak tento problém vyřešit?

Je otázkou, jakou cestou se voda pod dlažbu dostává. Těžko můžeme bez ohledání posoudit, zda se voda pod dlažbu dostává vinou zaspárování, z důsledku špatného provedení a vyspárování podkladních vrstev a dlažby samotné, špatného provedení styku bazénu s dlažbou, špatného umístění dilatačních spár betonu a dlažby či úplně z jiného důvodu.
Doporučujeme Vám kontaktovat odborníka (stavaře) nebo odbornou firmu zabývající se pokládkou venkovních dlažeb, který Váš problém posoudí a navrhne odpovídající řešení.
Terasa
Mám terasu kovové konstrukce a z betonových překladů, potřebuji ji dodělat, abych mohl položit dlažbu venkovní. Jak mám pokračovat, vyrovnávací stěrka venkovní, penetrace, izolace, dlažba venkovní… Jaké mám použit materiály?

Vhodným řešením je ukládat dlažbu na sucho do terčíků. Takto se vyhnete všem možným problémům se zatékáním a zamrznutím dešťové vody pod dlažbu a následnému drolení spárovací hmoty a odlupování dlažby.

Podezdívka
Koupili jsme rodinný domek, který má uzavřený dvorek dřevěným plotem s podezdívkou z betonu. Zjistil jsem, že z venkovní strany se drolí povrch betonu. Jak mám postupovat, abych tomuto jevu zabránil a udělal nový povrch trvanlivý s pěkným vzhledem?

Z dotazu se nedovím, o jak starou podezdívku se jedná, ani o jak rozsáhlé porušení se jedná (odlupující se šupiny či rozsáhlejší trhliny).
Předpokládám však, že podezdívka je za svou životností. Ke drolení betonu dochází díky povětrnostním vlivům, kterým zabránit nelze.

Samozřejmě se můžete o záchranu pokusit, narušenou část podezdívky odstranit a cementovým potěrem opravit. Domnívám se však, že toto řešení nebude mít dlouhodobý efekt.

Doporučil bych radikální řešení – podezdívku odstranit a provést novou. Na zvážení je, zda znovu provádět podezdívku se základem či zvolit variantu zabetonovaných sloupků s vloženými plotovými panely.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Nevíte si rady s věcným břemenem?"

Buďte první a napište komentář k  "Nevíte si rady s věcným břemenem?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE