Sdílet
 

Nová zelená úsporám otevírá kontinuální výzvu

Datum vydání: 22.10.2015 | autor:

Od dnešního rána, čili od 22. 10. 2015 se otevírá kontinuální výzva na přijímání žádostí o dotace z dotačního programu Nová zelená úsporám s termínem platnosti do roku 2021. Státní fond bude rozdělovat až 27 miliard korun na zateplování budov a nově i na fotovoltaické panely pro dodávky elektrické energie pro vlastní spotřebu v domácnostech a decentrální větrání s rekuperací. Ovšem žhavých novinek je ještě víc.

Zateplování fasády pěnovým polystyrenem Zateplování fasády pěnovým polystyrenem
Zateplování fasády pěnovým polystyrenem
Dotační program Nová zelená úsporám již není žádnou novinkou. Má výrazný vliv na snižování energetické náročnosti budov, snížení nezaměstnanosti, celkovou podporu stavebnictví v ČR a také na spotřebu tepelných izolantů v ČR, především pak pěnového polystyrenu. Ovšem velice důležitý je nyní přechod z takzvaného stop-and-go režimu do kontinuální výzvy. Žadatelé o dotaci nebudou omezeni časovou lhůtou pro podávání žádostí – budou je moci podat kdykoli po dobu trvání programu, čili až do roku 2021.

Tato zásadní změna bude výhodná pro plánování rekonstrukcí, čili zateplování budov a měla by se pozitivně odrazit i na poptávce po izolačních materiálech. Předpokládá se, že žadatelé budou bez časové tísně odevzdávat kvalitnější projekty, což nebylo možné v předchozích výzvách. Kontinuální přijímání výzev též očekává rozsáhlejší revitalizace starších staveb, což je přínosné především vzhledem k tomu, že mnohé nezateplené budovy zdaleka nedosahují současných energetických standardů. Díky zateplení přitom lze snížit roční výdaje za energie o 50-70%.

Finanční prostředky investované do snižování energetické náročnosti budov se přitom státu vrátí několikanásobně v podobě nižších sociálních výdajů, vyššího výběru daní a vyšší energetické bezpečnosti země. Logickým vyústěním je i snížení administrativní zátěže žadatelů i zpracovatelů a rozšíření okruhu žadatelů o dotaci.
Instalace fotovoltaických panelů Instalace fotovoltaických panelů
Instalace fotovoltaických panelů
Dotační program Zelená úsporám byl spuštěn již v roce 2008. K dnešnímu dni bylo mezi 74000 žadatelů rozděleno 20,2 miliardy korun. A právě spuštění nové vlny přijímání žádostí také upravuje podmínky pro získání dotace. Nově je celková částka 27 miliard korun určena nejen pro majitele rodinných domů, ale i pro domy bytové.

Nově je též možné získat příspěvek i na menší energetické úpravy, čili takzvaná dílčí opatření s podmínkou snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 20%. Konkrétně může jít třeba o výměnu oken a dveří v kombinaci se zateplením fasády nebo střechy (samostatná výměna oken a dveří u většiny rodinných domů nesplní požadavek na minimální úsporu 20%, proto je nutné realizovat další opatření). Na dotace tedy dosáhnou i ti, kteří nemají aktuálně k dispozici finanční prostředky na celkovou rekonstrukci – komplexní zateplení domu.

Další významnou novinkou je fakt, že nemusíme dodržet předepsané seznamy výrobků a technologií (SVT), ale musíme dodržet požadavky na technické parametry a při realizaci doložit soulad technických vlastností použitých materiálů s podmínkami dotačního programu. Ovšem při použití výrobků uvedených v SVT soulad dokládat nemusíme.
Zateplená a nezateplená část panelového bytového domu Zateplená a nezateplená část panelového bytového domu
Zateplená a nezateplená část panelového bytového domu
Zcela logicky byl zrušen seznam odborných dodavatelů (SOD), přičemž realizaci podporovaných opatření musí provést dodavatelé s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací konkrétního typu.

Kromě centrálních systémů nuceného větrání (nucené větrání se zpětným získáváním tepla - rekuperací) jsou nově podporovány i decentrální jednotky (v místnostech jsou zabudované samostatné malé rekuperační jednotky).

Žadatelé též mohou požádat o dotace na malé fotovoltaické elektrárny, které budou sloužit pro potřeby konkrétních domácností.

Lze také žádat o dotaci na úsporná opatření v kategorii A (snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů) i pro rodinné domy nad 350 m2. Velikost budovy je omezena pouze u novostaveb rodinných domů o velice nízké energetické náročnosti, které patří do kategorie B – celková vztažná plocha nesmí přesáhnout 350 m2.
Zateplování novostavby rodinného domu Zateplování novostavby rodinného domu
Zateplování novostavby rodinného domu
Zároveň je zjednodušen výpočet výše dotace pomocí takzvaných „paušálů na m2,“ čili lze hovořit o takzvané „jednotkové dotaci,“ kterou žadatelé získají za každý m2 realizovaného opatření. Jinou částku proto získáme na zateplení fasády, výměnu oken, zateplení podlahy atd.

Ministerstvo též slibuje výrazné zkrácení lhůt Státního fondu životního prostředí na administraci žádostí o dotaci, v minulosti to bylo i v řádech měsíců. Schválení každé žádosti by mělo trvat nejvýše 3 týdny, kontrola dokumentace a výpočet výše dotace zaberou opět nejvýše tři týdny a nejvýše další tři týdny si žadatelé počkají na vyplacení dotace,což je celkem nejvýše 9 týdnů za předpokladu bezchybné žádosti i realizace a jejího doložení příslušnou dokumentací.

Dotační program Nová zelená úsporám je určen pro majitele rodinných a bytových domů stojících na území ČR a maximální výše podpory pro jednoho žadatele činí 5 miliónů korun, přičemž o dotaci můžeme žádat i zpětně (rozhodujícím datem pro stanovení způsobilosti výdajů je 1. 1. 2014 s výjimkou pro dílčí zateplení).

Zdroj: www.novazelenausporam.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Nová zelená úsporám otevírá kontinuální výzvu"

Buďte první a napište komentář k  "Nová zelená úsporám otevírá kontinuální výzvu"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE