Sdílet
 

Odpovídáme na Vaše dotazy XIII. díl

Datum vydání: 14.01.2005 | autor:

Odpovídáme na některé vybrané dotazy, kterými nás neustále zahrnujete. Pokud se chcete podělit o vaše vlastní zkušenosti či postřehy, vložte svůj příspěvek do diskuse nebo nám napište.
Dnes reagujeme na dotazy:
• jak postupovat při prodeji domu
• nevíte si rady s podlahou
• může požárně nebezpečný prostor provozovny zasahovat do sousedního pozemku

Prodávám rodinný dům v osobním vlastnictví. Jak mám postupovat při prodeji tohoto domu a co všechno musím vědět při prodeji (jak má vypadat kupně - prodejní smlouva, musí být dům ohodnocený soudním znalcem, z čeho sa platí daň a do kdy…)?
Nejlépe je v počátku dohodnout platební podmínky s kupujícím, neboť když by kupující financoval koupi prostřednictvím úvěru, je nutno takto koncipovat i znění kupní smlouvy, s důrazem na zástavu předmětného domu ve prospěch banky, přes kterou bude čerpán hypotéční úvěr.
K samotnému podpisu kupní smlouvy není znalecký posudek zapotřebí, avšak je lépe ho před podpisem mít zpracován, neboť prodávající bude vědět kolik bude mít zdaňovací povinnost. Daň z převodu nemovitosti činí 3% z ceny sjednané /kupní/, či zjištěné /zn. posudek/. Je nutno zdanit vždy tu vyšší položku. Její splatnost činí 90 dnů ode dne provedení vkladu vlastnických práv /nabytí právní moci/ na příslušném Katastrálním úřadu.
RK Stejskal, Česke Budějovice
Přeji hezký den, chtěl bych se zeptat, jak konstrukčně řešit podlahu, pravděpodobně dřevěnou, která by měla ležet na kleštinách. Rádi bychom využili velký prostor, který je ješte nad vlastním podkrovím, asi jako ložnici pro hosty nebo jako pracovnu. Jde o novostavbu a je tam přivedena jak stoupačka od topení, tak elektřina. Kleštiny jsou také podepřeny příčkami, které tvoří vnitřní zdi podkroví. Ke kleštinám jsou připevněny kotvy držící rošt od sádrokartonu. Jde mi o následující jevy: šíření hluku od kroků a možné praskání sádrokartonu v podkroví od zatížení kleštin.
Odpověď na Váš dotaz, který spočívá v konstrukčním řešení podlahy nad podkrovím, je bez prohlídky na místě samém téměř nemožný. Předpokládám, že se jedná o rodinný dům.
Není nám známo, jaká je konstrukce krovu v podkroví, kolik metrů čtverečních podlahy budete zhotovovat, zda již je do podkroví zhotoveno schodište nebo budete zhotovovat nové, jaké budou podchodné výšky na schodišti, jaké budou světlé výšky v nových místnostech, výška mezi kleštinami a hřebenem střechy atd.
Také informace o podepření kleštin příčkami se jeví jako nepravděpodobná. Příčky jsou nejspíše jen vyzděny do výšky kleštin a neplní nosnou funkci.
Proto odpovídáme čistě teoreticky:
  • pro navržení podlahy je nutné prostudování projektové dokumentace, na základě které byla Vaše stavba povolena a zejména prohlídka konstrukce krovu na místě samém,
  • návrh konstrukce podlahy by měl vypracovat oprávněný projektant ve spolupráci se statikem. Ten musí posoudit stávající zatížení konstrukce krovu a nové zatížení, které vznikne zhotovením nové podlahy. Jako nejlepší řešení se jeví spolupráce se statikem, který se podílel na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení rodinného domu,
  • na základě uvedených skutečností projektant navrhne přesnou skladbu podlahy a to včetně druhu izolace proti šíření hluku (izolace proti kročejové neprůzvučnosti).
Může požárně nebezpečný prostor provozovny bez stěn (přístřešek sezonní pohostinské provozovny), zasahovat do sousedního pozemku např. polní cesty ve spoluvlastnictví obce a fyzických osob, tj. zřejmě veřejného prostranství, bez udělení vyjímky stav. úřadem? Jaká je minimální odstupová vzdálenost tohoto přístřešku, když vypočítaná odstupová vzdálenost je 1,8 metru?
Podle ustanovení ods. 5 § 17 vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu nesmí požárně nebezpečný prostor stavby přesahovat hranici stavebního pozemku.
Z dotazu není zřejmé o jakou minimální odstupovou vzdálenost se jedná a o jakou vypočítanou odstupovou vzdálenost 1,8 m jde.
Odpovíme tedy obecně.
Součástí projektu pro stavební povolení je požárně bezpečnostní posouzení stavby. Zpracovatel tohoto požárně bezpečnostního posouzení stavby vypočítá velikost požárně nebezpečného prostoru stavby. Pokud tento požárně nebezpečný prostor stavby přesahuje hranici stavebního pozemku, je nutné požádat u stavebního úřadu o povolení výjimky z výše uvedeného ustanovení vyhlášky. Druhou možností je v rámci stavebního pozemku upravit umístění stavby.
O vydání rozhodnutí o povolení výjimky je nutné požádat vždy, když požárně nebezpečný prostor stavby zasahuje na sousední pozemek, ať už se jedná o sousední zahradu, vodní plochu, či jak uvádíte polní cestu.
K druhé části Vaší otázky uvádíme, že vyhláška 'OTP' nestanovuje jiné pevné odstupové vzdálenosti stavby provozoven od sousedních pozemků a staveb.
Má stavební úřad povinnost vyjádření se v určité lhůtě? Existuje lhůta, do kdy se musí stavební úřad vyjádřit k podané žádosti ke změně stavebního povolení před dokončením, např. provozovny?
Z dotazu vyplývá, že jste u stavebního úřadu podali žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením.
Tuto žádost bude stavební úřad projednávat v řízení o změně stavby před jejím dokončením, které je správním řízením a je ukončeno rozhodnutím. Stavební úřad tak nebude vydávat vyjádření, ale správní rozhodnutí. Výsledkem vedeného řízení potom může být buď rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti.
Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet dnem podání žádosti u stavebního úřadu. Stavební úřad vede správní řízení v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ('stavební zákon') a se zákonem č. 71/1967 Sb. o správním řízení ('správní řád'). Správní řád stanovuje pro vydání rozhodnutí lhůtu do 30 dnů (ve zvlášť složitých případech do 60 dnů) ode dne podání žádosti. Pokud stavební úřad nemůže rozhodnout ani v této lhůtě, musí požádat svůj nadřízený orgán o prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí a Vás jako účastníka řízení o tom uvědomit.
Závěrem je nutné upozornit, že pro stanovené lhůty není důležité zda se řízení týká stavby provozovny, či jiné stavby a že se do lhůty pro vydání rozhodnutí nazapočítává čas, po který bylo řízení přerušeno či odkázáno na soud.

Seznam souvisejících článků:


Připravili jsme pro Vás přehled doposud uveřejněných článků (na téma Odpovídáme na Vaše dotazy), v nichž se dozvíte odpovědi odborníků na Vámi zaslané dotazy.
V článcích najdete nejen praktické rady, ale také postupy jednotlivých řízení, spojených s výstavbou, náležitosti a nezbytné přílohy žádostí a další…

Průběh stavby:

Odpovídáme na Vaše dotazy I. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy II. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy III. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy IV. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy V. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy VIII. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy IX. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy X. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy XI. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy XII. díl

Nemovitosti:

Odpovídáme na Vaše dotazy VI. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy VII. díl
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Odpovídáme na Vaše dotazy XIII. díl"

Celkem komentářů: 1

Dodatečná kolaudace 29.03.2013, 10:39:07

Dobrý den,
ráda bych se zeptala,jak postupovat při dodatečné kolaudaci podkrovního bytu u RD u které je Hypotéka.
Rodiče vlastní RD a při opavě střechy se dodatečně postavilo podkrovní byt 3+1,které mám v podnájmu,ale není zkolaudovaný a potřebuji potvrzení pro Sociální úřad ohledně doplatku na bydlení.
Jak mám tuto situaci řešit a jaké pokuty hrozí v kraji Moravskoslezkém.
Děkuji moc Lucie K.

Přidat nový komentář k  "Odpovídáme na Vaše dotazy XIII. díl"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE