Odpovídáme na Vaše dotazy XIV. díl

Vzhledem k hromadícím se otázkám z oblasti stavebnictví, jsme pro vás připravili několik článků s praktickými radami od odborníků. Pokud se chcete podělit o vaše vlastní zkušenosti či postřehy, vložte svůj příspěvek do diskuse nebo nám napište.
Dnes reagujeme na dotazy:
• smlouva o dílo na dodávku projekčních prací
• jakým způsobem omítnout nebo obložit sokl
• jak na plíseň v ložnici
• příslušný odbor výstavby a změna oken

Dostala jsem nabídku od zhotovitele - dodávku projekčních prací ke stavbě RD + zajištění stavebního povolení + vyjmutí pozemku z půdního fondu, prý vše zajistí… potřebuji znát a tímto Vás prosím o radu, co by taková ('Smlouva o dílo na dodávku projekčních prací') měla obsahovat, abych nenalítla …
Popisovat všechny náležitosti, které by měla obsahovat SMLOUVA O DÍLO by bylo touto formou značně komplikované.
Pokusím se Vám tedy odpovědět ve stručnosti:
Náležitosti smlouvy o dílo jsou upraveny v Obchodním zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, konkrétně potom v §§ 536 – 565 tohoto zákona.
Doporučuji Vám nechat si od projektanta předložit návrh smlouvy (bude obsahovat vypracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost zakončenou vydáním stavebního povolení). S návrhem smlouvy navštivte zkušeného právníka a teprve po jejím důkladném prostudování přistupte k podpisu smlouvy.

Na starším zatepleném RD mám kamenný sokl výšky 0,5 až 2 m. Tento sokl se skládá z různě velkých kamenů a cihel. K vzhledu RD se vyspárování nehodí. Potřeboval bych poradit jakým způsobem sokl omítnout nebo obložit.
Z Vašeho dotazu není patrné, o jak starý dům se jedná a zejména v jakém stavu je konstrukce soklu.
Obecně bych odpověděl:
Ačkoliv je v současné době na trhu k dispozici celá řada možných konstrukčních řešení, konktrétní řešení na konkrétním domě bude vždy ovlivňovat několik skutečností.
Jednou z nich bude technický stav stávající konstrukce soklu. Je třeba zjistit, je-li provedena (a jak kvalitně) vodorovná izolace proti pronikání vlhkosti, není - li vlivem vlhka použitý kámen a cihly zvlhlé či zvětralé, vydrolené spárování apod.
Tou druhou bude „sladění“ soklu s ostatními konstrukcemi a prvky domu (fasáda, střecha, okna apod.). Již z obsahu Vašeho dotazu vyplývá, že se touto otázkou zabýváte …
Z uvedeného vyplývá, že vybrat pro Vás vhodné řešení bez posouzení stavu soklu a jeho vazby na vzhled domu je téměř nemožné.
Doporučuji Vám schůzku s odbornou firmou spojenou s prohlídkou domu. Po zhodnocení uvedených skutečností bude jednodušší vybrat vhodné řešení.
Zakoupili jsme přízemní byt v bytovém domě a již od začátku máme dost velké problémy s plísní v ložnici, která má tři venkovní stěny. Plíseň se objevila v rozích, na stěnách a také, jakmile odstraníme nábytek, pod nábytkem. Nejhorší je, že máme plesnivé matrace, nábytek a každé ráno otíráme vodu na oknech. Tento problém byl pouze v ložnici, ale druhý podzim se plíseň objevila i na stěně chodby a to do výše až 160 cm - plesnivé fleky. Firma, která tento dům stavěla se neustále oháněla tím, že nevětráme nebo špatně větráme, což nebyla žádná pravda. Bohužel i s intenzivním větráním je vlhkost v místnosti přes 80% a snížíme ji max. na 70% pokud máme nepřetržitě zapnutý odvlhčovač nebo vysoušeč vlhkosti. Je zajímavé, že i když v kuchyni vaříme, tak se tam nepotí okna a žádná vlhkost se jinde neobjevuje, jen ložnice a chodba. Nevím na koho se obrátit a jak postupovat v řešení, protože firma Canaba se k celému problému staví dost negativně.
Z textu Vašeho dotazu vyplývá, že se jedná o nově vystavěný bytový dům. Nechceme být soudcem ve Vaší věci, ale podle popsaného stavu to nevypadá, že příčinnou vlhkosti v bytě by bylo špatné větrání. Spíše se nabízí otázka, zda není na  někde porušena nebo špatně provedena izolace proti vodě.
Způsobů jak vlhkost proniká do Vašeho bytu může být celá řada. Nelze však přesně určit příčinu vlhkosti bez prostudování projektové dokumentace stavby a bez ohledání na  místě samém.
Proto Vám doporučujeme kontaktovat soudního znalce v oboru pozemní stavby, který by Vám pomohl určit konkrétní příčinu vlhkosti.
Od věci není také kontaktovat uživatele sousedních bytů a zjistit, zda se s podobným problém nepotýkají také oni.
Odborný znalecký posudek bude Vaším podkladem pro jednání o uplatnění záruky s firmou, která bytový dům realizovala.

Chci vyměnit stávající okna dřevěná za plastová. Rozměr i barvu zachovám. Jedná se o panelový dům a jsem majitelem bytu. Výměnu provede firma. Co musí zaslat na příslušný odbor výstavby?
Výměny oken při zachování vzhledu stavby jsou udržovacími prácemi, které dle § 14 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona nevyžadují ohlášení stavebnímu úřadu.
Mimo rozměrů a barvy oken je teda nutné zachovat i vzhled celé stavby, to znamená i členění oken. Při splnění těchto podmínek, nemusíte žádat stavební úřad o vydání stavebního povolení ani mu výměnu oken ohlašovat.
V případě, že nezachováte vzhled stavby (jiné členění oken), ohlašte tyto udržovací práce stavebnímu úřadu. Stavební úřad má ovšem v tomto případě i možnost stanovit, že tyto práce podléhají projednání ve stavebním řízení.
Ohlášení udržovacích prací obsahuje:
  • údaje o tom, na které stavbě mají být udržovací práce uvedeny
  • jejich rozsah, účel a jednoduchý technický popis
  • doklad o vlastnictví stavby
  • souhlasy všech ostatních spoluvlastníků stavby

Připravili jsme pro Vás přehled doposud uveřejněných článků (na téma Odpovídáme na Vaše dotazy), v nichž se dozvíte odpovědi odborníků na Vámi zaslané dotazy.
V článcích najdete nejen praktické rady, ale také postupy jednotlivých řízení, spojených s výstavbou, náležitosti a nezbytné přílohy žádostí a další…

Průběh stavby:

Odpovídáme na Vaše dotazy I. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy II. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy III. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy IV. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy V. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy VIII. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy IX. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy X. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy XI. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy XII. díl

Nemovitosti:

Odpovídáme na Vaše dotazy VI. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy VII. díl