Sdílet
 

Penězi z úvěru všechno nezaplatíte

Možností, jak získat finanční prostředky na koupi, výstavbu či rekonstrukci nemovitosti, je několik.

Datum vydání: 02.09.2004 | autor:
K nejběžnějšímu a nejvýhodnějšímu způsobu získání zdrojů na pořízení nebo oprav nemovitostí patří úvěry ze stavebního spoření. I když se na první pohled zdá, že se jedná o celkem jednoduchou záležitost, může nastat několik komplikací, a to zejména v prokázání účelnosti poskytnutých finančních prostředků.

Úvěr bez zajištění

Foto Incomtrans
Foto Incomtrans

Pokud v nejbližší době plánujete požádat o úvěr ze stavebního spoření, zvolte si jeho výši tak, aby požadavek stavební spořitelny na ručení byl co nejmenší, popř. žádný. Podmínky pro poskytnutí úvěru se liší podle jednotlivých ústavů. V současnosti všechny stavební spořitelny nevyžadují do určité výše úvěru po klientovi žádné ručení. Tyto částky se pohybují od 50 000 Kč do 200 000 Kč. Pokud chcete půjčit vyšší částku, bude po vás vyžadováno zajištění poskytnutého úvěru (ručitelé, zástava nemovitosti).

Od počátku mylná by byla představa, že poskytnuté peníze můžete použít na libovolný účel, třebaže se vám zdá, že s bydlením přímo souvisí.

Použití úvěru ze stavebního spoření vymezuje zákon, z něhož vyplývají povinnosti pro jednotlivé stavební spořitelny. Bylo by tedy ztrátou času požadovat peníze z úvěru na věci, které nejsou v souladu se zákonem.

Na co můžete peníze použít?

Odpověď na položenou otázku najdeme v zákoně č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Úvěr ze stavebního spoření může být stavební spořitelnou poskytnut a účastníkem použit pouze na financování bytových potřeb. Financováním bytových potřeb účastníka se rozumí i financování bytových potřeb osob blízkých. Za osobu blízkou se považuje příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel.

Bytovými potřebami se zejména rozumí:

Zdroj:


Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření.
a) výstavba bytového domu, rodinného domu nebo bytu,
b) změna stavby na bytový dům, rodinný dům nebo byt,
c) koupě bytového domu, rodinného domu nebo bytu včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu,
d) koupě pozemku v souvislosti s výstavbou nebo koupí bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně rozestavěného bytového domu, rodinného domu nebo bytu,
e) splacení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě, jejímž je účastník členem nebo společníkem, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání k bytu,v bytovém nebo rodinném domě ve vlastnictví této právnické osoby,
f) změna stavby, údržba stavby, nebo udržovací práce na:
 • bytovém domě nebo rodinném domě, pokud jsou tyto ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví účastníka nebo právnické osoby, jejímž je účastník členem nebo společníkem, a účastník je nájemcem bytu v takovém bytovém domě nebo rodinném domě, nebo užívá-li byt v uvedeném domě z jiného právního důvodu,
 • bytu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví včetně úhrady podílu na změně, údržbě nebo udržovacích pracích týkajících se společných částí domu,
 • bytu v bytovém domě nebo rodinném domě, je-li účastník jeho nájemcem, nebo užívá-li byt z jiného právního důvodu, a stavební práce jsou prováděny se souhlasem vlastníka bytového domu nebo rodinného domu, je-li takového souhlasu třeba,
g) vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoluvlastníků, popřípadě dědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada spoluvlastnického podílu na účely uvedené v písmenech a) až e) a písmenu h),
h) úhrada za převod členských práv a povinností v družstvu, nebo za převod podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se převod členských práv a povinností nebo převod podílu týká,
i) řešení bytové potřeby uvedené pod písmeny c) a d) úplatným převodem nebo přechodem
j) připojení bytového domu, rodinného domu nebo domu s byty ve vlastnictví k veřejným sítím technického vybavení, je-li účastník vlastníkem nebo spoluvlastníkem připojované stavby,
k) splacení úvěru nebo půjčky použitých na financování bytových potřeb.

Zdroj:


Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření.


Pokud budete žádat přesně v duchu výše uvedených ustanoveních, budete při žádosti o poskytnutí úvěru úspěšní.

Naopak neuspějete s takovými požadavky jako je nákup osobního automobilu, nábytku nebo elektrospotřebičů. V souhrnu lze konstatovat, že čerpání peněz z úvěru je možné jen na pořízení takových věcí, které se stanou nedílnou součástí vybavení domu či bytu, tudíž s nimi nelze volně manipulovat nebo přemísťovat.

Nejdůležitějším okamžikem pro získání kýženého úvěru pak bude prokázání účelu pro poskytnutí půjčky. Takovými doklady může být kupní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, závazná nabídka družstva či obce na koupi konkrétní bytové jednotky a dále například právoplatně nabyté stavební povolení, ohlášení stavebních prací místně příslušnému stavebnímu úřadu aj.

V případě, že máte jakékoliv otázky či nejasnosti týkající se této problematiky, obraťte se na kontaktní pracoviště vaší stavební spořitelny. Kvalifikovaný pracovník vám bude schopen zjistit váš úvěrový potenciál, navrhne optimální výši úvěru a upozorní na možná úskalí.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:

  Další články

 • Dva scénáře vývoje hypotéčního trhu

  Je za námi více než třetina letošního roku a je tedy vhodný moment upřesnit odhad vývoje financování bydlení v tomto roce. Na financování bydlení bude bankami a stavebními spořitelnami letos půjčeno více než 140 miliard Kč.

 • Pozitivní efekty ekonomické recesePozitivní efekty ekonomické recese

  Ekonomická recese má i své pozitivní efekty. Banky zvyšují zájem o financování bydlení a roste tlak na kvalitu finančního poradenství. Doslova s příchodem velikonoc začaly banky dávat najevo svůj zájem o prodej hypoték.

 • Nové pojistné produkty od Wüstenrot

  Máte obavy z neschopnosti vyrovnat se finančně s následky nemoci, úrazu, jimi způsobených trvalých následků či smrti? Obáváte se nízkých příjmů ve stáří i zajištění své rodiny v případě vašeho úmrtí? Kdo dnes není…

Diskuze na téma "Penězi z úvěru všechno nezaplatíte"

Buďte první a napište komentář k  "Penězi z úvěru všechno nezaplatíte"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE