Sdílet
 
Stavební firmy, řemesla

Podmínky ve stavebnictví se zhoršují...

Datum vydání: 23.05.2006 | autor:
Obchodní vztahy hlavních účastníků výstavby, objednatelů a zhotovitelů nebývají vždy na dobré úrovni. Někdy jsou poznamenány pokusy o získání dominantního postavení a snahou o přesun možných rizik na partnera. To se pak projevuje v nevyváženém stanovení podmínek, práv a povinností v průběhu přípravy i realizace investičních akcí.
Tyto tendence jsou uplatňovány ve výběrových řízeních na zhotovitele stavby nebo její dokumentace a následně i v návrzích smluv o dílo. Jsou zdrojem napětí na stavebním trhu a impulsem pro šíření dalších negativních jevů, jako je rozkolísání dodavatelských řetězců, šíření platební neschopnosti.
Foto STRADE CZ s.r.o.
Foto STRADE CZ s.r.o.
Mezi dodavateli bývá tento problém redukován na vztahy velkých a malých firem. Toto vidění skutečnosti není však správné. Jde o obecný vztah mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli, bez ohledu na velikost kteréhokoli z nich. Vztahy zadavatele se zhotovitelem se přenášejí do jejich vztahu. Tato problematika souvisí velmi úzce s obchodními podmínkami zakázek. Mnohé požadavky zadání jsou nezřídka mimo realitu. Někteří dodavatelé se snaží i tyto nereálné hodnoty ještě navýšit, aby získali výhodnější hodnocení. Je to široké spektrum kritérií, z nichž některá jsou přímo stanovena jako soutěžní, k jiným se přihlíží při rovnosti uchazečů a mohou rozhodnout ve prospěch toho, kdo tuto hru se zadavatelem rozehraje.

Jde např. o abnormální výši bankovních záruk, neúnosné lhůty splatnosti, nereálné délky záruční lhůty, neobvykle vysoké sankce, neodůvodněné výše pojistek. Toto vše působí problémy především malým a středním firmám a ve veřejných soutěžích je to staví do nerovnoprávného postavení.

Z důvodů vyjasnění odpovídajícího rozsahu obchodních podmínek vydal Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR publikaci Všeobecné obchodní podmínky pro provádění staveb, jejíž aktualizaci právě dokončuje. Snažil se, aby v novém zákoně o veřejných zakázkách byla zmíněna jako vodítko při jejich zadávání. Rovnost postupu jednotlivých zadavatelů chtěl v zákoně zajistit povinnou kvalifikací zadavatelů. Přes veškerou snahu a hledání cest se ani jedna z obou připomínek do konečného znění zákona nedostala.

Dobré podnikatelské prostředí ovlivňují zásahy, které mohou stejně dobře podmínky vylepšovat, ale i zhoršovat. Jsou z oblasti legislativní, daňové, sociální, zaměstnanecké, pracovněprávní. Žádný zákon však nepřinese právo sám o sobě, je zapotřebí zajistit i jeho vymahatelnost.
Foto STRADE CZ s.r.o.
Foto STRADE CZ s.r.o.
Nový zákoník práce, který byl ze strany podnikatelů v mnohém odmítán, může ve svých důsledcích působit vůči zaměstnancům kontraproduktivně. Velkým finančním i administrativním problémem, opět především pro malé firmy, bude zavedení povinnosti pro zaměstnavatele platit první dva týdny nemocenských dávek svých zaměstnanců.

Jednoznačnost omezení subdodávek osobami samostatně výdělečně činnými sice částečně eliminuje dodatečný metodický pokyn PMSV, ale přesto ponechává tento paragraf dostatek prostoru pro finanční i pracovní úřady k tomu, aby znepříjemňovaly život oběma stranám. Opatření jsou namířena nejen proti živnostníkům, ale i proti malým a středním firmám, při jejich bezproblémovém zaměstnávání těchto osob. Stavebnictví bohužel nemá dobrou věkovou strukturu v dělnických profesích. Stav učňů je méně než třetinový oproti skutečné potřebě. Je to důsledek chybné vzdělávací politiky státu, která má za cíl 75 – 80% populace směrovat do maturitních škol a nepřihlíží k potřebám trhu práce. Hrozí situace obdobná zemím EU, kde chybějící dělnické profese řeší masová imigrace.

Při srovnatelné architektonické, technické a kvalitativní úrovni našich staveb s úrovní evropskou, tvoří prozatím stále ještě konkurenční výhodu našich firem nižší cena stavebních prací. Tento rozdíl se bude do budoucna samozřejmě vyrovnávat, porostou oprávněně mzdy, ceny stavebních materiálů a výrobků, náklady na bezpečnost práce, na splnění vyšších hodnot norem, nejen technických, ale i ochrany životního prostředí. Již nyní se velmi nepříznivě odráží do nákladů neúměrně vzrůstající ceny energií, plynu, ropy i elektrické energie.

V mnoha případech již přesahují hodnoty cen ve starých zemích EU, přesto, že každoroční zisky jejich výrobců, případně distributorů dosahují neobvyklých výší. Ceny energií mají největší dopad především na výrobce stavebních materiálů (především vypalovaných). Právě u těchto materiálů, které pokrývají nejen náš trh, ale jsou i exportním zbožím, je velká mezinárodní konkurence a hrozí ztráta trhu.
Foto STRADE CZ s.r.o.
Foto STRADE CZ s.r.o.

Víme, že vstup do EU nelze vnímat jako pozvánku na cizí trhy, přesto však musíme jednoznačně prohlásit, že mnohá z ochranářských opatření sousedních zemí mají charakter téměř diskriminační. Při snaze našich firem pracovat na západních trzích zahraniční vlády nakupily do cesty administrativní a finanční překážky, aby ochránily svůj trh před zájmem těchto zemí.
V Německu jsou předepsaná pracovní povolení, avšak jen do výše vládního kontingentu, musí se za pracovníky odvádět příspěvek do tzv. dovolenkové pokladny (tzv. ULAK). Pracuje-li pracovník v zemi déle než 6 měsíců, musí v Německu firma platit daň z jeho mzdy, subdodavateli strhává odběratel měsíčně 15% z fakturace jako jistinu.

Pro místní firmy je tento systém velmi vítaný, hlavně proto, že zbavuje trh konkurence. Je to výhodné i pro německý stát, protože absence konkurence neprohlubuje nezaměstnanost v oboru, který prochází hlubokou krizí.
V Rakousku je situace ještě jednoznačnější, Rakousko nepřiděluje v současné době žádný kontingent, proto zde české firmy prakticky nestaví.

I přes popsané problémy a překážky věříme, že české stavebnictví má dostatek sil na pokračování v prosperitě i do budoucna.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Podmínky ve stavebnictví se zhoršují..."

Buďte první a napište komentář k  "Podmínky ve stavebnictví se zhoršují..."

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE